Dobozi Gábor társadalombiztosítási és munkavédelmi szakember

1992 őszétől dolgozom a társadalombiztosítás területén. A Társadalombiztosítási Igazgatóság Tatabányai Ellenőrzési Osztályán, mint ellenőr kezdtem munkámat. A társadalombiztosítás 1993. évi szétválását követően az egészségbiztosítási területén folytattam tevékenységem.

1999. novemberétől 2019. márciusáig láttam el a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzési szakterületének vezetését osztályvezetőként, majd a régiós átalakítást követően az összevont egységek tekintetében, mint osztályvezető-helyettes, ellenőrzési szakrevizor, egészségbiztosítási szakreferens beosztásban dolgoztam.

A középfokú társadalombiztosítási szakképesítés megszerzését követően végeztem el az ELTE Állami- és Jogtudományi Karának Társadalombiztosítási Szakát. Később a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karának Szociális Igazgatási Szakán szereztem másoddiplomát.

2012. januárjában munkavédelmi technikusi képzettséget is szereztem. Az egészségbiztosítási szakterület feladatkörébe tartozó baleseti ellátások megtérítési eljárásában hasznosítottam ezen szakirányú képzettségemet.

2013-2014. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által „Kormányablakok munkatársainak képzése” című EU projekt keretében oktatói feladatokat láttam el, mint az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet munkatársa. 2018. évben a KÖFOP Mobilitási Program keretében, mint mentor végeztem oktatási tevékenységet, humán ellenőrzési területen.

2019. március 21-től kértem a kormányzati jogviszonyom alóli felmentésem, hogy a közigazgatásban, társadalombiztosítás területén szerzett tudásomat és tapasztalatomat a gazdasági életben kamatoztassam.

2019. szeptemberétől egyéni vállalkozóként dolgozom. Fő tevékenységi köröm: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, tevékenység, további tevékenységeim: M.n.s egyéb oktatás, Általános képzési célú felnőttképzés és munka és tűzvédelmi szakértés.

Jelenleg több, társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatónál megbízási, vállalkozási szerződés keretében tevékenykedem. Ezen foglalkoztatóknál társadalombiztosítással kapcsolatos, teljeskörű szakmai tanácsadást látok el, melynek során az alábbi tevékenységeket végzem el:

a) biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálásának, az erről vezetett nyilvántartások felülvizsgálatát, szükség esetén egyeztetést az egészségbiztosítási szak-igazgatási szervekkel,

b) egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) iránti igények elbírálásának, folyósításának, illetve elszámolásának felülvizsgálatát, (az adott időszakban induló új ellátások esetében, a megállapított napi alap és összeg számításának ellenőrzését)

c) baleseti táppénz iránti igények elbírálásának, folyósításának felülvizsgálatát,

d) közreműködés az üzemi balesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések elbírálásában,

e) kifizetett ellátásokról előírt nyilvántartások vezetésének ellenőrzését,

f) az adatvédelmi szabályok nyomon követését, adatok szolgáltatása esetén azok felül-vizsgálatát,

g) közreműködést a statisztikai adatok gyűjtése és jelentése során felmerült problémák esetében,

h) jogalap nélkül felvett ellátások esetén a visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárás során kiadásra kerülő határozat átnézését, szükség esetén javítását,

i) az ellátásokkal kapcsolatos intézkedések elleni fellebbezések vizsgálatát, segítséget az előterjesztések előkészítésében,

j) az ellátásokkal kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések gyanúja esetén segítség nyújtást büntető-vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésében,

l) szükség esetén kapcsolattartást a társadalombiztosítási (egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási) igazgatási szervekkel,

m) társadalombiztosítási közigazgatási perek, munkaügyi perek esetében szaktanácsadást.


2002. évtől rendszeresen tartok előadásokat, a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók képviselőinek. E mellett több helyen (Tatabányán, Tatán, Komáromban, illetve Bicskén, Székesfehérváron és Budapesten) évente több társadalombiztosítási ügyintézői szaktanfolyamon kérnek fel, az egészségbiztosítási, baleseti és szociális ellátások témakörében tartandó előadások és konzultációk megtartására. Ezen OKJ-s képzések, gyakorlati, illetve szóbeli vizsgáin rendszeresen veszek részt, mint bizottsági tag.

Az elmúlt 20 évben számtalan bér és társadalombiztosítási tanfolyamon tartottam előadást. Ezek során, igyekeztem a kötelezően előírt tananyag mellett, egy olyan gyakorlati tudást is átadni a hallgatóknak, mellyel a tanfolyam sikeres elvégzését követően, a gazdasági életben is megállják helyüket. Az általam felkészített tanulók 99%-ban sikeresen teljesítették az előírt vizsgákat, illetve jelentős részüknek tudtam segíteni a szakmában (Kormányhivatal társadalombiztosítási szakegységeinél, társadalombiztosítási kifizetőhelyeken) való elhelyezkedésében is.

Ehhez a szakmához, a társadalombiztosítási jogszabályi ismeretek mellett, fontos a jó kommunikációs készség, az emberekkel (biztosítottakkal) való kapcsolattartás, magas fokú empátia. Természetesen, mivel az ellátások összegét számszakilag is meg kell tudni határozni, alapszintű matematikai, számítástechnikai ismeretek is szükségesek a társadalombiztosítási ügyintézői feladatok elvégzéséhez.

Munkám mellett mindig nagy szerepet játszott az életemben a sport (labdarúgás, jégkorong), szabadidőmben szeretek a családommal, barátaimmal kirándulni, kerékpár túrázni.


Hamarosan induló tanfolyamok:

Kreditpontok 2024.

Tudásháló

Karrier
Tanulás, karrier, munkajog


Továbbiak...


Összes blogbejegyzés...