Adótanácsadó tanfolyam
2021. január 1. után indítandó Adótanácsadó csoportok programkövetelménye megjelent. Ennek alapján képzési programunk kidolgozása folyamatban van.
 Csoportindítási időpontjainkat február 1-én hirdetjük meg. 

Ha ezt a képzést online-távoktatásos formában szeretnéd elvégezni, kattints ide »

Aktuális tanfolyamindítások

Helyszín

Budapest XIII. Váci út 152-156.
Az irodaház a 3-as (kék) metró Forgách utcai metrómegállójánál, az OMV benzinkúttal/Mc Donald's-szal szemben található.

Csomagok, árak - a képzés két csomagban választható  standard
csomag
profi
csomag
296 tanítási óra
Elektronikus tananyagok
Tanulási és vizsgázási praktikák (4 óra)
Éves Szakmai Támogatás Csomag (9 féle szolgáltatás)
22.000 Ft értékben
Hozzáférés a Szakmai Videótárhoz -
Tudatos karrierépítés tippek (4 óra) -
Kupon, mely más képzéseinken beváltható 3.000 Ft értékben 8.000 Ft értékben
Kismamák és munkanélküliek kedvezménye: Hogyan térjünk vissza a munka világába? (4 óra)
Mérlegképes könyvelő (vállalkozási) vagy jogi végzettséggel 5% kedvezmény!
Mérlegképes könyvelő (vállalkozási) és jogi végzettséggel 10% kedvezmény!
Csomag ára:   189.000 Ft 209.000 Ft
    helyett helyett
Kedvezményes csomagárak (tandíj):  

 179 000 Ft 

 199 000 Ft 

Regisztrációs díj: Nincs

Profi csomag esetében:

„A” lehetőség: 199.000 Ft. 101.000 Ft szerződéskötéskor, majd 7 hónapon keresztül 14.000 Ft/hó

„B” lehetőség: 225.000 Ft. 9 hónapon keresztül 25.000 Ft/hó, első részlet szerződéskötéskor fizetendő

Standard csomag esetében:

„A” lehetőség: 179.000 Ft. 102.000 Ft szerződéskötéskor, majd 7 hónapon keresztül 11.000 Ft/hó

„B” lehetőség: 207.000 Ft. 9 hónapon keresztül 23.000 Ft/hó, első részlet szerződéskötéskor fizetendő

Tankönyv és vizsgadíjak

Tankönyv: kb. 20e Ft (opcionális)
Elektronikus tananyagokhoz ingyenes hozzáférést biztosítunk (kidolgozott szóbeli tételek, gyakorló feladatok, vizsgasorok).

Vizsgadíj: Modulzáró vizsga (7 db): 5 x 12.000 Ft plusz 2 x 6.000 Ft, komplex szakmai vizsga: 63e Ft

A vizsgadíjak a tanfolyam idejére szétosztva jelentkeznek.

Betölthető munkakörök

2512 Adószakértő, szaktanácsadó: Adótanácsadó

1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató): Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató

1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységetfolytató egység vezetője: Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató

1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítőegység vezetője: Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató

3652* Adó- és illetékhivatali ügyintéző: Adó-szakelőadó

*Jellemzően felsőfokú végzettséggel nem rendelkező

Adótanácsadó tanfolyam SZVK szerinti bővebb ismertetése »

Munkaterület leírása

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad. Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti
eljárásokban képviseletet lát el. Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:

 • a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése,
 • a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése,
 • a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás,
 • a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése,
 • a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése,
 • megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása,
 • adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése,
 • feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
 • szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
 • felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat,
 • értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni,
 • alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat,
 • önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait,
 • tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről,
 • a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást
  illetően, segítséget nyújtani a döntéshozatalhoz,
 • ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről;munkája során alkalmazni a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét,
 • tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről,
 • értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat,
  megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt venni az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában,
 • felhasználni munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információkat,
 • az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárni, kiemelni, értékelni az adózási összefüggéseket; tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal,
 • költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként ellenőrizni az adókötelezettségek, támogatás-felhasználások jogszerűségét.

Felmentés:

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei: A 10771-12 Számviteli feladatok ellátása szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli
vizsgatevékenysége alól felmentést kap az aki mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkezik (vállalkozási szakon).
A 10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap: aki állam- és jogtudományi doktori fokozattal, jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel, vagy a jogi és igazgatási képzési terület jogász egységes, osztatlan mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben szerzett diplomával rendelkezik.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
62 344 01 Okleveles adóellenőrzési szakértő szakképesítés-ráépülés
62 344 02 Okleveles forgalmiadó-szakértő szakképesítés-ráépülés
62 344 03 Okleveles jövedelemadó-szakértő szakképesítés-ráépülés
62 344 04 Okleveles nemzetköziadó-szakértő szakképesítés-ráépülés

Tudnivalók a képzésről


Oktatók

Összes oktatónk

Partnerek