Biztos szakképesítő bizonyítvány

Biztos szakképesítő bizonyítvány

A szakképesítő bizonyítvány megszerzését a Pallas 70 Oktatási Kft. az alábbiak szerint segíti:

Intézmény részéről:

  • szakmailag színvonalas képzési program
  • szakmailag felkészült, gyakorlatorientált oktatók
  • szakmai anyagok
  • konzultációs lehetőség az oktatókkal
  • vizsgafelkészítők

A Képzésben résztvevő részéről:

  • tanórákon/kontaktórákon megjelenés
  • a képzés ütemezésének megfelelő egyéni tanulás, gyakorlófeladatok megoldása
  • vizsgafelkészítőn való részvétel

Amennyiben a fenti feltételek teljesülése esetén a szakmai képesítő vizsga sikertelen, intézményünk a szakmai képesítő vizsgát követő maximum fél éven belül induló szakmai képzési tanfolyamon biztosítja a sikertelen szakmai képesítő vizsga programkövetelménye szerinti tananyagegységek ingyenes újra hallgatását, ha a tanfolyami csoportban van a jogszabályi követelmények alapján szabad férőhely.