jogi könyv, kalapács
E-képzés

Számvitel mérlegképes könyvelők számára

Számvitel mérlegképes könyvelők számára (E-képzés)

Államilag nyilvántartott, bejelentett képzés

A történet tovább folytatódik!

Ebben a tananyagban Gigit (aki immár mérlegképes könyvelő) unokatestvére, Frici (aki számvitel szakon végzett) a mérlegképes könyvelők munkájával ismerteti meg.

Népszerű szerzőnk, Sinka Júlia ismét remek tananyagot készített.
A Számvitel mérlegképes könyvelők számára E-képzésünk tananyaga egy vállalkozás működésén keresztül mutatja be a könyvelők számvitellel kapcsolatos feladatait és jogszabályi hátterét.

A tananyagot remek süteményreceptek is színesítik.

Tananyagunk témakörei:

 • A számviteli törvény és a beszámolási kötelezettség
 • A mérleg és az eredménykimutatás fogalma
 • Immateriális javak és tárgyi eszközök
 • Befektetett eszközök
 • Forgóeszközök a mérlegben: a készletek
 • Követelések, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, pénzeszközök
 • Időbeli elhatárolások, saját tőke és céltartalék
 • Hosszú- és rövid lejáratú, valamint a hátrasorolt kötelezettségek, a jövedelem-elszámolás számvitele
 • Az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények, költségek és ráfordítások és az egyéb bevételek és ráfordítások, pénzügyi eredmény
 • A beszámoló készítése
 • A számviteli törvény különös rendelkezései dióhéjban
 • A mérleg- és eredménykimutatás mint információforrás
számvitellel foglalkozó adminisztrátor

Képzésünket ajánljuk:

 • mérlegképes könyvelőknek
 • könyveléssel foglalkozóknak
 • számvitelt, könyvvitelt tanulóknak.

Tutor:
Sinka Júlia

Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)
Sinka Júlia

Tandíj:

Egyösszegben: 51e Ft

Részletfizetéssel: 60e Ft 3 hónapra elosztva: 20e + 20e + 20e Ft

Államilag nyilvántartott, bejelentett képzés.

Amiről a képzés során tanulni fogsz:

I. fejezet: A számviteli törvény és a beszámolási kötelezettség

 • Miért van szükség a számviteli törvény szabályaira?
 • Beszámolási kötelezettség
 • Könyvvezetési kötelezettség
 • Számviteli alapelvek
 • A teljesség elve
 • A valódiság és az óvatosság elve
 • Az összemérés elve
 • A tartalom elsődlegessége a formával szemben
 • Az egyedi értékelés és a bruttó elszámolás elve
 • Az időbeli elhatárolás elve
 • A lényegesség és a költség-haszon összevetésének elve
 • A világosság, a folytonosság és a következetesség elve
 • A törvényből következő, de ott nem nevesített alapelvek
 • Számviteli politika
 • A számviteli politika fogalma
 • A számviteli politika összeállítása
 • A számviteli politika tartalma
 • A leltár, leltározás
 • Bizonylati elv és fegyelem
 • Fontos dátumok a számvitelben
 • A számlarend

II. fejezet: A mérleg és az eredménykimutatás fogalma

 • A mérleg
 • Eredménykimutatás

III. fejezet: Immateriális javak és tárgyi eszközök

 • A mérleg eszközoldala – Immateriális javak és tárgyi eszközök
 • Mérlegképes és nem mérlegképes erőforrások
 • Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bekerülési és mérlegértéke
 • Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
 • A terv szerinti értékcsökkenési leírás meghatározásának módszerei - példák
 • A beruházás, felújítás és karbantartás fogalma
 • Az immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése
 • Az immateriális javak és tárgyi eszközök gyakran előforduló gazdasági eseményei

IV. fejezet: Befektetett eszközök

 • Befektetett pénzügyi eszközök a mérlegben
 • Az értékpapírok minősítése
 • Az értékpapírok értékelése
 • Befektetések, értékpapírok értékvesztése
 • Befektetett pénzügyi eszközök könyvviteli elszámolása
 • Az értékpapírok kivezetése a könyvekből, nettó elszámolás
 • Befektetett pénzügyi eszközök hozamai
 • A befektetett pénzügyi eszközök állományváltozásához kapcsolódó gazdasági események hatása az eredménykimutatásra
 • Befektetett pénzügyi eszközök a kiegészítő mellékletben
 • Kapott (járó) osztalék és osztalékfizetési korlát

V. fejezet: Forgóeszközök a mérlegben: a készletek

 • Félkész termékek és befejezetlen termelés
 • A készletek bekerülési értéke
 • A vásárolt készletek állományváltozásai
 • Készletek értékvesztése, selejtezés
 • Analitikus nyilvántartás és hozzákapcsolódó főkönyvi elszámolás
 • Elszámolóár
 • Betétdíjas göngyölegek
 • Saját előállítású készletek

VI. fejezet: Követelések, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, pénzeszközök

 • Követelések a mérlegben
 • Követelések értékelése
 • A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok
 • A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése
 • Részesedések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
 • Értékpapírok a kiegészítő mellékletben és az analitikus nyilvántartásokban
 • Pénzeszközök

VII. fejezet: Időbeli elhatárolások, saját tőke és céltartalék

 • Időbeli elhatárolások
 • A saját tőke elemei
 • Jegyzett tőke
 • Tartalékok
 • Adózott eredmény
 • A céltartalék
 • Céltartalék: mikor kötelező, mikor csak lehetőség?
 • Céltartalék vagy időbeli elhatárolás?

VIII. fejezet: Hosszú- és rövid lejáratú, valamint a hátrasorolt kötelezettségek, a jövedelem-elszámolás számvitele

 • Kötelezettségek
 • Hátrasorolt kötelezettségek (43)
 • Hosszú lejáratú kötelezettségek (44)
 • Rövid lejáratú kötelezettségek
 • Kötelezettségek a kiegészítő mellékletben és az analitikus nyilvántartásokban
 • Kötelezettségek és eredménykimutatás
 • Munkabérek
 • A bérekkel kapcsolatos gazdasági események
 • Bérek a kiegészítő mellékletben

IX. fejezet: Az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények, költségek és ráfordítások és az egyéb bevételek és ráfordítások, pénzügyi eredmény

 • Az árbevétel
 • Az eredmény fogalma és fajtái
 • Aktivált saját teljesítmények
 • Egyéb bevételek és ráfordítások
 • Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

X. fejezet: A beszámoló készítése

 • Könyvviteli zárlat
 • A főkönyvi kivonat szerepe a könyvviteli zárásban
 • Költségnem számlák rendezése összköltség eljárású eredménykimutatás esetén
 • Az eredményszámlák rendezésének lépései
 • Könyvviteli zárlattal kapcsolatos klasszikus elszámolások (összköltség eljárással készített eredménykimutatás esetén)
 • Könyvviteli zárlattal kapcsolatos klasszikus elszámolások (forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás esetén)
 • A végleges beszámoló elkészítésével kapcsolatos legfontosabb kritériumok
 • Számviteli bizonylatok iktatása és megőrzése
 • Év végi zárlattal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
 • A következő üzleti év indításával kapcsolatos feladatok
 • A mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló
 • A mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló és a könyvvezetés sajátosságai

XI. fejezet: A számviteli törvény különös rendelkezései dióhéjban

 • A számviteli törvény különleges rendelkezései
 • Felszámolás és végelszámolás
 • Átalakulások
 • Az átalakulás számviteli feladatai dióhéjban
 • Ellenőrzés, önellenőrzés számvitele
 • Fontos fogalmak a számviteli törvényben
 • A hibák és hibahatások számszerűsítése
 • A határidős, opciós és swap ügyletek
 • Valós értékelés
 • Konszolidáció
 • Osztalékfizetési korlát
 • Cash flow-kimutatás
 • Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek
 • A vezetői számvitel szerepe, feladatai

XII. fejezet: A mérleg- és eredménykimutatás, mint információforrás

 • Miről mesél a mérleg - alapok türelmetlen könyvelőtanoncoknak
 • Éves beszámoló
 • Elszántaknak és haladóknak: Az éves beszámoló elemzése mutatószámok segítségével
 • A vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése
 • A mérleg átfogó elemzése. Mi lehet a rendezési elv?
 • A vagyoni helyzet alakulásának elemzése
 • Pénzügyi tervezés igen/nem
 • Szárnyalunk vagy zuhanunk?
 • Du Pont-analízis és Altmann-modell
 • A cég helyzete a Du Pont-analízis tükrében
 • A cég helyzete az Altmann-modell alapján

Hogyan működik az E-képzés?

 • Az E-képzés egy modern, tantermi jelenlétet nem igénylő, internet alapú oktatási forma.
 • Jelentkezésed után a képzés oktatásszervezőjétől e-mailen kapod meg a belépési információkat oktatási rendszerünkbe.
 • Oktatási rendszerünkben nyomon tudod követni tandíjbefizetéseidet.
 • A képzésen saját tanulási ütemedben tudsz haladni.
 • A képzés elvégzésére 6 hónap áll rendelkezésedre.
 • A tananyagot modulokra bontottuk. A tanulásodat tutor segíti, minden modulhoz külön fórum tartozik, ahol felteheted a kérdéseidet az adott modul tutorának, és egyben látod a többi hallgató által feltett kérdéseket és válaszokat is.
 • Minden modul végén - ha úgy érzed, hogy a modult tananyagát megfelelően megtanultad -, tesztet kell teljesítened. A teszteket tetszőleges számban megismételheted, és minden tesztkitöltés után megmutatjuk neked a helyes válaszokat.
 • A következő modul tananyagát mindig csak az előző modulhoz tartozó tesztsor sikeres teljesítése után láthatod.
 • Az utolsó modulhoz tartozó tesztsor sikeres teljesítése jelenti a képzés elvégzését.
 • Ezután oktatásszervezőnk elküldi neked a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumot.

Miért tanuljunk E-képzésen?

 • Képzésünk helyszíne az internet
  E-képzésünket azonnal megkezdheted és a saját ütemedben haladhatsz.

 • Segítünk neked
  Tananyaggal kapcsolatos kérdéseidet elküldheted tutor tanárunknak.
  Képzéssel kapcsolatos kérdéseidre oktatásszervezőnk válaszol.
   
 • Időt és pénz takarítasz meg
  E-képzésünkön minden online történik, nem kell utaznod, ezzel időt és pénzt takarítasz meg.
   
 • Bárhol, bármikor, bármilyen számítástechnikai eszközön tanulhatsz
  Otthon, utazás közben, reggel, napközben, este, asztali számítógépen, tableten, okostelefonon...
   
 • A lényegre összpontosítunk
  Tananyagaink lényegre törőek; meghatározásokat, magyarázatokat, példákat tartalmaznak. Gyakorlati ismereteket adunk közérthető stílusban megfogalmazva.