jogi könyv, kalapács
E-képzés

Jogi alapok és gazdasági társaságok joga

Jogi alapok és gazdasági társaságok joga

Vállalkozások vezetőinek munkájuk során szükséges alapvető jogi ismeretekkel rendelkezni.

Mit kell tenni cégalapításkor?
Milyen jogai és kötelezettségei vannak a munkaadóknak, munkavállalóknak?
Mire figyeljünk szerződések kötésekor?
Mi jellemzi a vállalkozásnak és a közigazgatási szerveknek a kapcsolatát?
Bankszámlaszerződéseknek, tárgyi eszköz beszerzéseknek milyen jogi vonatkozásai vannak?...

Tananyagunk összeállításával ezen kérdések megválaszolásában, a vállalkozások mindennapos jogi ügyleteiben történő könnyebb eligazodásban segítünk.

A szerző

 • a jogalkotót vezető célok kiemelésére,
 • az alapösszefüggések magyarázására,
 • a jog és a valós élet kapcsolatának megismertetésére

törekszik.

A tananyagot közérthető fogalmazás jellemzi.

Kinek ajánljuk E-képzésünket?

 • cégtulajdonosoknak
 • cégvezetőknek
 • egyéni vállalkozóknak
 • céget alapítani szándékozóknak.

E-képzésünk jogi alapokat ad és megismertet gazdasági társaságok jogával, de konkrét ügyekben jogi szakemberrel történő konzultációt nem helyettesít.


Tandíj:

Egyösszegben: 59e Ft

Részletfizetéssel: 69e Ft 3 hónapra elosztva: 23e + 23e + 23e Ft

Államilag nyilvántartott, bejelentett képzés.

Tutor:
Dr. Bittó Renáta

szakvizsgázott jogász, protokoll- és viselkedéskultúra szakértő, oktató, tréner

A folyamatos ön- és továbbképzés elkötelezett híve, így jogi alapvégzettsége, illetve európai szakjogászi végzettsége mellett az évek során számos kapcsolódó szakterület ismeretanyagát is elsajátította.

Megszerzett komplex tudását ötvözi a piaci, valamint a közszférában szerzett munkatapasztalataival.

Több mint 12 éve vesz részt óraadóként a felnőttképzésben és a felnőttoktatásban; emellett pedig céges tréningek vezetésében is tevékenyen részt vállal.

A társadalmi szerepvállalásnak is nagy jelentőséget tulajdonít, így 2008-tól a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja, illetve 2015-től 2018-ig külső és belső PR kapcsolatokért felelős alelnöke volt.

A Professzorok az Európai Magyarországért (PEME) „Oktatás, tréningek, trénerképzés” szakmapolitikai műhelyének egyik műhelyvezetője.

2020-ban a Britishpedia „Magyarország sikeres személyiségei” közé sorolta.

Dr. Bittó Renáta

Amiről a képzés során tanulni fogsz:

1. Jogi alapok

 • A különböző normák jellemzése, természete
 • Társadalmi norma versus jogi norma
 • Jogszabály, jogág
 • Közjog és magánjog - hasonlóságok és különbségek
 • A jogrendszer, a jogkeletkezés formái
 • A jogalkotó szervek a jogforrási hierarchia tükrében
 • Nemzeti jog - uniós jog - nemzetközi jog egymáshoz való viszonya

2. A jogviszonyok potenciális alanyi köre

 • A természetes személyek
 • A jogi személyek
 • A gazdasági élet szereplőiként megjelenő jogalanyok
 • Az egyes társasági formák

3. Dologi jog

 • Dologi jog
 • A tulajdonjog tartalma
 • A tulajdonjog tárgya
 • A tulajdonlással érintett személyi kör alakulása
 • Tulajdonvédelmi eszközök
 • A tulajdonjog gyakorlásának esetleges korlátjai
 • A tulajdonlás jogcímei

4. Kötelmi jog

 • A kötelmi viszonyok jellemzői
 • A kötelmek keletkezése és megszűnése
 • A kötelmek tartalmi és formai elemei

5. A szerződések joga

 • A szerződési szabadság és korlátai
 • A szerződéskötés folyamata
 • Szerződésszegés
 • Szerződési biztosítékok

6. Gazdálkodó szervezetek jogügyletei

 • A gazdálkodó szervezet tőkepiaci jogügyletei
 • Bankszámla szerződés
 • A gazdálkodó szervezetek tárgyi beszerzéseinek jogügyletei
 • A közbeszerzés, mint speciális „beszerzési forma”
 • A gazdálkodó szervezetek emberi erőforrás beszerzéssel összefüggő jogügyletei

Hogyan működik az E-képzés?

 • Az E-képzés egy modern, tantermi jelenlétet nem igénylő, internet alapú oktatási forma.
 • Jelentkezésed után a képzés oktatásszervezőjétől e-mailen kapod meg a belépési információkat oktatási rendszerünkbe.
 • Oktatási rendszerünkben nyomon tudod követni tandíjbefizetéseidet.
 • A képzésen saját tanulási ütemedben tudsz haladni.
 • A képzés elvégzésére 6 hónap áll rendelkezésedre.
 • A tananyagot modulokra bontottuk. A tanulásodat tutor segíti, minden modulhoz külön fórum tartozik, ahol felteheted a kérdéseidet az adott modul tutorának, és egyben látod a többi hallgató által feltett kérdéseket és válaszokat is.
 • Minden modul végén - ha úgy érzed, hogy a modult tananyagát megfelelően megtanultad -, tesztet kell teljesítened. A teszteket tetszőleges számban megismételheted, és minden tesztkitöltés után megmutatjuk neked a helyes válaszokat.
 • A következő modul tananyagát mindig csak az előző modulhoz tartozó tesztsor sikeres teljesítése után láthatod.
 • Az utolsó modulhoz tartozó tesztsor sikeres teljesítése jelenti a képzés elvégzését.
 • Ezután oktatásszervezőnk elküldi neked a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumot.

Miért tanuljunk E-képzésen?

 • Képzésünk helyszíne az internet
  E-képzésünket azonnal megkezdheted és a saját ütemedben haladhatsz.

 • Segítünk neked
  Tananyaggal kapcsolatos kérdéseidet elküldheted tutor tanárunknak.
  Képzéssel kapcsolatos kérdéseidre oktatásszervezőnk válaszol.
   
 • Időt és pénz takarítasz meg
  E-képzésünkön minden online történik, nem kell utaznod, ezzel időt és pénzt takarítasz meg.
   
 • Bárhol, bármikor, bármilyen számítástechnikai eszközön tanulhatsz
  Otthon, utazás közben, reggel, napközben, este, asztali számítógépen, tableten, okostelefonon...
   
 • A lényegre összpontosítunk
  Tananyagaink lényegre törőek; meghatározásokat, magyarázatokat, példákat tartalmaznak. Gyakorlati ismereteket adunk közérthető stílusban megfogalmazva.