jogi könyv, kalapács
E-képzés

Jogi alapok és magánszemélyek jogügyletei

Jogi alapok és magánszemélyek jogügyletei

Ha jogi téma kerül szóba, mindenki egy kicsit elbizonytalanodik.
 • Mit lehet csinálni?
 • Mit szabad és mit nem?
 • Hogyan kell eljárnunk?

Ezek a kérdések fogalmazódnak meg bennünk. A jog végigkíséri az életünket. Ingatlanvásárlás, tilosban parkolás, házasság, gyerekszületés, válás, örökösödés stb. mind olyan események, melyeknek vannak jogi vonatkozásai.

Tananyagunk összeállításával ezen kérdések megválaszolásában, a mindennapos magánjogi ügyletekben történő könnyebb eligazodásban segítünk.

A szerző

 • a jogalkotót vezető célok kiemelésére,
 • az alapösszefüggések magyarázására,
 • a jog és a valós élet kapcsolatának megismertetésére

törekszik.

A tananyagot közérthető fogalmazás jellemzi.

Kinek ajánljuk E-képzésünket?

Mindenkinek, hiszen magánszemélyként mindannyiunknak vannak jogügyletei.


E-képzésünk jogi alapokat ad és megismertet a magánszemélyek jogügyleteivel, de konkrét ügyekben jogi szakemberrel történő konzultációt nem helyettesít.


Tandíj:

Egyösszegben: 59e Ft

Részletfizetéssel: 69e Ft 3 hónapra elosztva: 23e + 23e + 23e Ft

Államilag nyilvántartott, bejelentett képzés.

Tutor:
Dr. Bittó Renáta

szakvizsgázott jogász, protokoll- és viselkedéskultúra szakértő, oktató, tréner

A folyamatos ön- és továbbképzés elkötelezett híve, így jogi alapvégzettsége, illetve európai szakjogászi végzettsége mellett az évek során számos kapcsolódó szakterület ismeretanyagát is elsajátította.

Megszerzett komplex tudását ötvözi a piaci, valamint a közszférában szerzett munkatapasztalataival.

Több mint 12 éve vesz részt óraadóként a felnőttképzésben és a felnőttoktatásban; emellett pedig céges tréningek vezetésében is tevékenyen részt vállal.

A társadalmi szerepvállalásnak is nagy jelentőséget tulajdonít, így 2008-tól a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja, illetve 2015-től 2018-ig külső és belső PR kapcsolatokért felelős alelnöke volt.

A Professzorok az Európai Magyarországért (PEME) „Oktatás, tréningek, trénerképzés” szakmapolitikai műhelyének egyik műhelyvezetője.

2020-ban a Britishpedia „Magyarország sikeres személyiségei” közé sorolta.

Dr. Bittó Renáta

Amiről a képzés során tanulni fogsz:

1. Jogi alapok

 • A különböző normák jellemzése, természete
 • Társadalmi norma versus jogi norma
 • Jogszabály, jogág
 • Közjog és magánjog - hasonlóságok és különbségek
 • A jogrendszer, a jogkeletkezés formái
 • A jogalkotó szervek a jogforrási hierarchia tükrében
 • Nemzeti jog - uniós jog - nemzetközi jog egymáshoz való viszonya

2. A jogviszonyok potenciális alanyi köre

 • A természetes személyek
 • A jogi személyek
 • A gazdasági élet szereplőiként megjelenő jogalanyok
 • Az egyes társasági formák

3. Dologi jog

 • Dologi jog
 • A tulajdonjog tartalma
 • A tulajdonjog tárgya
 • A tulajdonlással érintett személyi kör alakulása
 • Tulajdonvédelmi eszközök
 • A tulajdonjog gyakorlásának esetleges korlátjai
 • A tulajdonlás jogcímei

4. Kötelmi jog

 • A kötelmi viszonyok jellemzői
 • A kötelmek keletkezése és megszűnése
 • A kötelmek tartalmi és formai elemei

5. A szerződések joga

 • A szerződési szabadság és korlátai
 • A szerződéskötés folyamata
 • Szerződésszegés
 • Szerződési biztosítékok

6. Magánszemélyek jogügyletei

 • A magánszemélyek személyiségi jogai
 • A magánszemélyek főbb szerződéses jogügyletei
 • A magánszemély – halálával direkt és indirekt módon összefüggő – vagyonjogi ügyletei
 • A magánszemélyek kapcsolata a közigazgatási szervekkel
 • A magánszemélyek kapcsolata a büntetőjoggal
 • A magánszemélyek kapcsolata a szabálysértési joggal

Hogyan működik az E-képzés?

 • Az E-képzés egy modern, tantermi jelenlétet nem igénylő, internet alapú oktatási forma.
 • Jelentkezésed után a képzés oktatásszervezőjétől e-mailen kapod meg a belépési információkat oktatási rendszerünkbe.
 • Oktatási rendszerünkben nyomon tudod követni tandíjbefizetéseidet.
 • A képzésen saját tanulási ütemedben tudsz haladni.
 • A képzés elvégzésére 6 hónap áll rendelkezésedre.
 • A tananyagot modulokra bontottuk. A tanulásodat tutor segíti, minden modulhoz külön fórum tartozik, ahol felteheted a kérdéseidet az adott modul tutorának, és egyben látod a többi hallgató által feltett kérdéseket és válaszokat is.
 • Minden modul végén - ha úgy érzed, hogy a modult tananyagát megfelelően megtanultad -, tesztet kell teljesítened. A teszteket tetszőleges számban megismételheted, és minden tesztkitöltés után megmutatjuk neked a helyes válaszokat.
 • A következő modul tananyagát mindig csak az előző modulhoz tartozó tesztsor sikeres teljesítése után láthatod.
 • Az utolsó modulhoz tartozó tesztsor sikeres teljesítése jelenti a képzés elvégzését.
 • Ezután oktatásszervezőnk elküldi neked a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumot.

Miért tanuljunk E-képzésen?

 • Képzésünk helyszíne az internet
  E-képzésünket azonnal megkezdheted és a saját ütemedben haladhatsz.

 • Segítünk neked
  Tananyaggal kapcsolatos kérdéseidet elküldheted tutor tanárunknak.
  Képzéssel kapcsolatos kérdéseidre oktatásszervezőnk válaszol.
   
 • Időt és pénz takarítasz meg
  E-képzésünkön minden online történik, nem kell utaznod, ezzel időt és pénzt takarítasz meg.
   
 • Bárhol, bármikor, bármilyen számítástechnikai eszközön tanulhatsz
  Otthon, utazás közben, reggel, napközben, este, asztali számítógépen, tableten, okostelefonon...
   
 • A lényegre összpontosítunk
  Tananyagaink lényegre törőek; meghatározásokat, magyarázatokat, példákat tartalmaznak. Gyakorlati ismereteket adunk közérthető stílusban megfogalmazva.