Munkakörhöz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmények

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

A kifizető által igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmények egy része a foglalkoztatott által betöltött munkakörhöz kapcsolódik. Az alábbi cikkben ezeket a kedvezményeket foglaljuk össze.

A szociális hozzájárulási adókedvezményeket szabályozó 2018. évi LII. törvény alapján öt olyan kedvezmény különíthető el, amely a foglalkoztatott által betöltött munkakörhöz kapcsolódik. Ezek a kedvezmények a következők:

 • szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott
 • mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott
 • doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkakörben foglakoztatott
 • nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt
 • kutató-fejlesztő 

munkavállalók után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmények.

Mindegyik kedvezményben közös, hogy

 • a kedvezmények jogszerű igénybevételét igazolja a munkáltató és a munkavállaló által aláírt munkaszerződés, illetve a munkaköri leírás, amelyek tartalmazzák a kedvezményt megalapozó FEOR számot/számokat;
 • a kedvezményt a szociális hozzájárulási adótörvényben meghatározott munkaviszony esetén lehet alkalmazni.

Mindezek alapján tekintsük át a kedvezményeket!

 1. Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény:

Ezt a kedvezményt akkor lehet alkalmazni, ha a munkavállaló munkaköre szakképzettséget nem igénylő (FEOR-08) 9. főcsoportjába tartozik. A 9. főcsoportban többek között a takarítókat, szemétgyűjtőket, rakodókat, portásokat, telepőröket, mérőóra-leolvasókat, kézbesítőket, csomagkihordókat, konyhai kisegítőket, konyhai alkalmazottakat, parkoló őröket találunk.

Kedvezmény mértéke: a fenti munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb a minimálbér után a szociális hozzájárulási adó fele érvényesíthető, ami idén 6,5 százalék.

Megjegyzés: Minimálbér, az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, amely 2022-ben bruttó 200 000 forint. 

Példa: Ha a telepőr bruttó munkabére bruttó havi 3000 000 forint, akkor a munkáltató nem 39 000 forint szociális hozzájárulási adót, hanem 26 000 forint adót fizet a kedvezményre tekintettel.

A fenti kedvezmény kapcsán meg kell említeni, hogy ha a kifizető a munkavállalót az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatta, akkor a kifizető ezen adómegállapítási időszakra kedvezményt nem érvényesíthet. Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Példa: Ha például az uszoda munkavállalója 2022. március 17-ig úszómesterként dolgozott, majd 2022. március 18-ától takarítói (FEOR 9-es főcsoportjába tartozó) munkakörben folytatja határozatlan idejű munkaviszonyát, akkor márciusban még nem lehet igénybe venni a szakképzettséget nem igénylők kedvezményét.

 1. Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény:

A kedvezményt a következő munkaköröknél lehet alkalmazni: a munkavállaló munkaköre

 • főcsoport 61. csoportjába tartozik (növénytermesztés, állattenyésztés-, állatgondozás, vegyes profilú gazdálkodók), illetve
 • főcsoport 7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója;
 • főcsoport 8421 számú foglalkozás (mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője).

Kedvezmény mértéke: Megegyezik a szakképzettséget nem igénylő munkakörben alkalmazott kedvezménnyel, azaz a munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb a minimálbér után az aktuális szociális hozzájárulási adó fele érvényesíthető kedvezményként.

Ez esetben is figyelni kell arra, hogy ha a kifizető a foglalkoztatottat az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan kedvezményt nem érvényesíthet.


 1. Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkakörben foglakoztatott utáni szociális hozzájárulási adókedvezmény:

Ezt a kedvezmény igénybe veheti doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkakörben dolgozó munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető.

Kutatóhely, kutató, fejlesztő: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti kutatóhely, kutató, fejlesztő.

A kedvezmény mértéke a fentiek szerint dolgozó munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb 500 000 forint. Azaz maximum havi 500 000 forint bruttó bérig nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót. Ez a kedvezmény jóval magasabb az előzőekben ismertetett kedvezményeknél.


A kedvezmény igénybevételéhez a munkaszerződésen, illetve a munkaköri leíráson túl szükséges igazolni, hogy a munkavállaló doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkezik. Ezt a fenti végzettséget, címet tartalmazó dokumentum fénymásolásával lehet igazolni, amelynél szükséges, hogy a munkavállaló a fénymásoláshoz hozzájáruljon, és a fénymásolatra rá kell vezetni, hogy a másolásra a fenti szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevétele céljából került sor.

Ez esetben is alkalmazni kell a szakképzettséget nem igénylő, illetve a mezőgazdasági munkavállalók esetén már ismertetett szabálynál leírtakat azaz, hogy ha a kifizető a foglalkoztatottat az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag a fenti munkakörben foglalkoztatta, akkor a kifizető ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan kedvezményt nem érvényesíthet.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a törvény ennél a kedvezménynél rögzíti, hogy azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló munkaviszonya kezdődik vagy véget ér, a kedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt. Azaz, ha a munkavállaló munkaviszonya 2022. szeptember 23-án kezdődött, akkor a kedvezmény teljes szeptemberi hónapra igénybe vehető.

 1. Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény:

Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető, a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe.

Kutatóhely: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti kutatóhely, kutató, fejlesztő.

A kedvezmény mértéke ez esetben jóval alacsonyabb, mint a doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő esetén. A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 000 forint után érvényesíthető, de úgy, hogy nem a teljes 13 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó érvényesíthető kedvezményként, hanem annak fele, azaz 6,5 százalék. Azaz maximum bruttó 200 000 forintnál 13 000 forint kedvezmény érvényesíthető.

Ez esetben is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy ha a kifizető a foglalkoztatottat az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag a fenti munkakörben foglalkoztatta, akkor a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan kedvezményt nem érvényesíthet.

Továbbá ez esetben is érvényesül az a szabály, hogy azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló munkaviszonya kezdődik vagy véget ér, a kedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

 1. Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény:

Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető kedvezményt, az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban kutató-fejlesztő munkavállalót alkalmazó kifizető veheti igénye.

A kedvezmény feltétele: vállalkozásként működő kifizető saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhelynek minősüljön.

Kutató helyet, kutató-fejlesztőt, alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény definiálja.

A kedvezmény mértéke: a tárgyhónapban kutatás-fejlesztési tevékenység bérköltsége után fizetendő szociális hozzájárulási adó fele, ami 6,5 százalék. Azaz ez a kedvezmény annyiban másabb az előző kedvezményekhez képest, hogy ez nem a munkavállaló munkabéréhez, hanem kutatás-fejlesztési tevékenység bérköltségéhez igazodva állapítható meg.

Különleges szabály a kedvezmény igénybevétele kapcsán, hogy az 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeként nem vonhatja le a kifizető a kutató-fejlesztő munkavállaló azon munkabérének szociális hozzájárulási adóval növelt összegét, amelyre a fenti kedvezményt érvényesíti.