Mennyiben növeli meg a havi tb közteher befizetést a minimálbér növekedés?

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

2021. február 1-jétől nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. Az alábbi cikkünkben bemutatom, hogy a minimálbér, garantált bérminimum növekedése kapcsán mennyiben változnak a befizetendő közterhek munkaviszonyban és a vállalkozásoknál.
Minimálbér 2021-ben: Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a minimálbér 2021. januárjában bruttó 161 000 Ft volt, amely 2021. február 1-jétől havi bruttó 167 400 Ft-ra növekedett. Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 2021. januárjában bruttó 210 600 Ft volt, amely 2021. február 1-jétől havi bruttó 219 000 Ft lett.

Munkaviszony


Munkaviszonyban a minimálbérnél figyelemmel kell lenni mind a Tbj. (2019. évi CXXII. törvény), mind az Mt. (2012. évi I. törvény) szabályaira.

A társadalombiztosítási járulék esetén a minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, amely az Mt. alapján egyrészt a kötelező legkisebb munkabért, másrészt – szakképzettséget igénylő tevékenység esetén - a garantált bérminimumot foglalja magába. A szociális hozzájárulási adó kapcsán a szocho törvény rögzíti, hogy a munkabérnél a szocho alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával, azaz a tárgyhó első napján érvényes minimálbért, illetve garantált bérminimumot kell alapul venni.

Mindezek alapján munkaviszonyban, teljes munkaidő esetén fizetendő közterhek a következőképpen változtak:Összegezve:

2021-ben a minimálbért kereső munkavállaló havi 960 Ft-tal több szja-előleget, és havi 1 184 Ft-tal több társadalombiztosítási járulékot fizet, míg a havi nettó jövedelme minimálbér növekedése kapcsán 4 256 Ft-tal nőtt. A munkáltató havi 992 Ft-tal több szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.
2021-ben a garantált bérminimumot kereső munkavállaló a garantált bérminimum növekedése kapcsán havi 1 260 Ft-tal több szja-előleget fizet, és havi 1 554 Ft-tal több a fizetendő társadalombiztosítási járuléka, míg a nettó jövedelme havi 5 586 Ft-tal nőtt. A munkáltató pedig havi 1 302 Ft-tal több szociális hozzájárulási adót köteles megfizetni.


Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni-, társas vállalkozó


A nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni-, és társas vállalkozó esetén a járulék-, és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség legalább – az ún. minimális alapok után - az alábbiak szerint áll fenn:

társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bérminimum
szociális hozzájárulási adó minimális alapja legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5 százaléka.
Megjegyzés: Nem kiegészítő tevékenységet folytató az, aki nem saját jogú nyugdíjasként, vagy nem özvegyi nyugdíjban részesülőként - aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte - folytatja az egyéni vagy társas vállalkozói tevékenységet.

A társadalombiztosítási járulék esetén nincs is komoly gond, hiszen ez esetben a tárgyhavi járulékfizetés érvényesül. Azaz a biztosított egyéni és társas vállalkozó társadalombiztosítási járulékfizetésénél a minimálbér

a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege (azaz a társadalombiztosítási járuléknál a minimális alap 2021. januárban bruttó 161 000 Ft, 2021. február 1-jétől havi bruttó 167 400 Ft), és
a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel (azaz a társadalombiztosítási járulék esetén a minimális alap 2021. januárban bruttó 210 600 Ft, 2021. február 1-jétől havi bruttó 219 000 Ft).
A fentitől eltérő a szociális hozzájárulási adó minimálbér szabálya. Ez esetben a minimálbér (nem a garantált bérminimum) szabálya jelent problémát, ugyanis a szocho törvény minimálbér kapcsán nem a tárgyhónapot határozza meg a minimálbér alkalmazásaként. A hatályos szocho törvény (2018. évi LII. törvény) alapján a minimálbér egyéni-, és társas vállalkozók esetén

a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel. Azaz a szociális hozzájárulási adó minimális alapja 2021. januárban bruttó 210 600 Ft 112,5 %-a, 2021. február 1-jétől havi bruttó 219 000 Ft 112,5 %-a.
a fentiek – vagyis szakképzettség - hiányában pedig az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege. Azaz a szociális hozzájárulási adó minimális alapja szakképzettséget nem igénylő tevékenység esetén egész évben havi bruttó 161 000 Ft 112,5 %-a.
Mindezek alapján, ha az egyéni-, és a társas vállalkozás a tb közterheket a fenti minimális alapok szerint köteles fizeti, akkor a vállalkozónak illetve a vállalkozásnak havonta a következő összeget kell megfizetni:

Összegezve:

2021-ben a minimálbér alapul véve a vállalkozó 1 184 Ft-tal több társadalombiztosítási járulékot fizet, míg a vállalkozás szocho terhe nem növekedett.
2021-ben a garantált bérminimumot alapul véve a vállalkozó 1 554 Ft-tal több társadalombiztosítási járulékot fizet, a vállalkozást pedig 1 465 Ft-tal több szociális hozzájárulási adó terheli.