Változások a szociális hozzájárulási adóban

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

2021. június 10-étől kell alkalmazni a 318/2021. (VI. 9.) kormányrendelet, valamint az egyes adótörvény módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény szociális hozzájárulási adóra vonatkozó módosításait. Az alábbi cikkben pontokba szedve ismertetem a szociális hozzájárulási adó 2021. június 10-étől hatályos változásait azzal, hogy az őstermelőkre vonatkozó módosításokra nem térek ki, mert arról az előző júniusi cikkben már tájékoztatást adtam.


1.) Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó változások:
A veszélyhelyzet időszakában kihirdetésre került, hogy 2021. június 30-áig a 1995. évi CXVII. törvényben (azaz az Szja törvényben) foglaltaknál magasabb összeg utalható a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira, mint béren kívüli juttatás. A jogszabály azt is rögzítette, hogy 2021. június 30-áig a Széchenyi Pihenő Kártya béren kívüli juttatása kapcsán nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. A fenti szabályok a most kihirdetett 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelettel meghosszabbításra kerültek, így a teljes évben, azaz 2021. december 31-éig lehet az alábbi magasabb és kedvezőbb juttatással élni:
2021. évben a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásai, mint béren kívüli juttatások, emelt összegben járnak. Erre tekintettel 2021-ben
- a szálláshely alszámlájára utalható, az Szja törvényben foglalt legfeljebb évi 225 000 forint támogatás helyett legfeljebb évi 400 000 forint támogatás;
- a vendéglátás alszámlájára utalható, az Szja törvényben foglalt legfeljebb évi 150 000 forint támogatás helyett 265 000 forint támogatás;
- a szabadidő alszámlájára utalható, az Szja törvényben foglalt legfeljebb évi 75 000 forint támogatás legfeljebb évi 135 000 forint támogatás
, mint béren kívüli juttatás.
A Széchenyi Pihenő Kártyára béren kívüli juttatásként utalt összeg vonatkozásában 2021. január 1. és 2021. december 31. között a 15,5 % szociális hozzájárulási adót nem kell megfizetni.

2.) Változás a reprezentáció és üzleti ajándék juttatása kapcsán:
318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet rögzíti, hogy az Szja tv. 70. § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után nem kell megfizetni a 15,5 % szociális hozzájárulási adót, ha a juttatás 2021. június 10. és 2021. december 31. közötti időszakban történik.

3.) Munkaerőpiacra lépők utáni szociális hozzájárulási adókedvezmény változásai:
A fenti kormányrendelet átmeneti időszakra megváltoztatta a szociális hozzájárulási adókedvezmények egyikének, a munkaerőpiacra lépőknek a szabályát. Erre tekintettel 2021. június 10. és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépő az is, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon (azaz nem a törvényben foglalt 275 napon) belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal.

4.) Saját jogú nyugdíjasokra vonatkozó módosítások:
Az egyes adótörvény módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény pontosításokat fogalmaz meg a nyugdíjasok szociális hozzájárulási adófizetése kapcsán, melyek a következők:
A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján a saját jogú nyugdíjasoknak nem keletkezett szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége
- a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak;
- a társas vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóra tekintettel;
- a kifizetőnek a Tbj. szerint kiegészítő tevékenységet folytató személyre tekintettel.
A fenti szabály kiegészült azzal, hogy nem keletkezik szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség a Tbj. szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő adófizetésre kötelezett személynek az Szja tv. szerinti egyéb jövedelem kivételével. A törvény magyarázata alapján ezzel a kiegészítéssel megvalósul, hogy a nyugdíjas személyek keresőtevékenysége mentesüljön a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség és a szociális hozzájárulási adó alól. A fenti pontosítás 2021. június 10-étől hatályos.


5.) Tanulószerződés utáni szociális hozzájárulási adó:
A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény rögzíti, hogy a szakképzési munkaszerződés kapcsán nem kell szociális hozzájárulási adót fizeni. Nem rendelkezett azonban a még „kifutóban” lévő tanulószerződésekről. Ezt a hiányosságot pótolta az elfogadott törvény, amely kimondja a szociális hozzájárulási adómentességet arra az esetre is, ha a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés keretében kerül sor.


6.) További módosítások:
Végezetül meg kell említeni az alábbi három kiegészítő, illetve pontosító szabályt, amelyeket szintén 2021. június 10-étől kell alkalmazni:
- A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény rögzíti, nem kell szociális hozzájárulást fizetni a következő ellátások kapcsán: táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj. A fenti felsorolás kiegészült az álláskeresési támogatással.
- A módosítás alapján az egyéni és társas vállalkozók esetében a minimálbér és a garantált bérminimum alkalmazásakor egységesen a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért és a garantált bérminimumot kell figyelembe venni.
- Pontosult a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény adóalapja. A pontosítás rögzíti, hogy nem érvényesíthető a kedvezmény többek a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, a kamatkedvezményből származó jövedelem Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összege után, valamint a vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az osztalék, vállalkozói osztalékalap, és az árfolyamnyereségből származó jövedelem után.