Változás a házipénztár szabályozásban

2012-től  a számviteli törvény 14. §. változása szerint a készpénz záróegyenleg havi átlaga a bevétel 2 százalékról 10 százalékra emelkedik. Az összeghatár változatlanul 500 ezer forint maradt.

A napi készpénz záró állomány kiszámítása: a maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző üzleti év - éves szintre számított - összes bevételének 10%-át. Ha az előző üzleti év összes bevételének 10%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor a maximális mérték 500 ezer forint.
Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.
Annál a vállalkozásnál, amelyet a fenti változás érint, célszerű módosítani a pénzkezelési szabályzatot is, mivel  a pénzkezelési szabályzatban a törvényi előírás szerint rendelkezni kell a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, és a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről is.