Térítésmentes telekátadás könyvelése

Kérdés

Tisztelt Pallas 70!
Egy vállalkozás az önkormányzatnak egy telket térítésmentesen átad. Tudom, hogy a Szt. 81§-a (2) bekezdésének p) pontja szerint az egyéb ráfordítások között kell elszámolni és majd a Tao alapot is meg kell növelnem. Amit tudok kontír tételek azok a következők:
T123-K129, (128) ingatlan elszámolt terv sz.-i écs ill. terven felüli écs
T86-K123 nyilvántartás szerinti nettó érték elszámolása
T311-K467 és T86-K311 ha az átvevő nem téríti meg az áfát. Eddig minden világos számomra. Kérdésem az lenne, hogy az önkormányzat mindenképpen kiszámláztatta a vállalkozással a térítésmentes átadást, tehát kimenő számlát kell lekönyvelnem és itt megakadtam, hogyan kell konkrétan ezt a kimenő számlát lekönyvelni?
K....???-T311
K467-T311 milyen főkönyvre könyvelnem K...???-t. Az áfa részét értem, mert fentebb kivezettük a 86-ossal szemben a 311 áfa részét, de mire könyvelem a nettó értéket?
Remélem érthetően sikerült leírnom az esetet. Várom válaszukat!
Üdvözlettel: 


Válasz

Fontos előírás, hogy a kiállított számlán, egyértelműen jelölni szükséges, hogy ingyenes átadásról került kibocsátásra.

Könyvelés:

T 868 Térítés nélküli átadás  - K 123 Telek

T 868 Térítés nélküli átadás . K 467 Áfa

Amennyiben a számla kerül kiállításra és a rendszer rögtön a vevőre könyveli a tételt akkor egy vegyes bizonylattal át kell vezetni a 868 térítés nélküli átadás számlára.

A kérdésből nem derül ki milyen telekről van szó, de az értékcsökkenéssel kapcsolatban a Számviteli Törvény 52.§ (5) bekezdése így határoz:

„Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál.”

Ügyelni kell arra, hogy az önkormányzat piaci értéken kell, hogy átvegye az ingatlani, az átadónak is a piaci értékre kell az áfát felszámítani.

A piaci érték alátámasztására vagy külső szakértőt, vagy könyvvizsgálót kell igénybe venni.

Társasági adóalap tétel nem feltétlenül keletkezik ugyanis a Tao törvény 3. sz mellékletének előírása értelmében „amennyiben a juttatásban részesülő arról nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy, hogy a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta, vagy a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik” akkor nincs növelő tétel.