Telefonszámla könyvelése

Kérdés

Hogyan kell egy céges telefonszámlát "jól" lekönyvelni? Több elképzelés van és szeretnénk nem hibázni. Kell e tételenként értékelni, vagy összességében bontom 70/30 %-ra? Az álláspontok a következőek:

1) Én korábban mindig az SzJ (most már TESZOR) számot vettem figyelembe. Az Áfa törvény 124. § (3) bekezdése értelmében én a TESZOR 61.20.12, 61.20.13, 61.20.14. sorokon megjelenő összegek után kiszámított Áfa 30%át nem vontam le. A havi előfizetési díj (a számlán a TESZOR 58.29.40 ) Áfáját levonásba helyeztem. Ez változott? Én nem találtam róla semmit. A számlán van még 61.20.42 TESZOR számú mobil internet, aminek az (5%) Áfáját szintén levonásba helyeztük. Ez nem változott. Erről neten is találtam leírást, hogy jó ez így. A könyvelésben az MMS külön 5294-re van könyvelve és levonva a 27% Áfa, ha jól látom. A havi díj meg a beszéd meg összevonva és annak a 70%-ának az Áfája.

2) Én úgy gondolom, hogy az Áfa szempontjából a TESZOR 58.29.40 (Havi előfizetési díj) Áfája (27%) levonásba helyezhető, mert az Áfa törvény 124.§ (3) bekezdésében nem szerepel tiltásként. A TESZOR 61.20.12-13-14 alapján számított összegnek után számított 27% Áfának csak a 70%-a vonható le. Továbbá a TESZOR 61.20.42 (mobilinternet) 5% Áfája szintén levonásba helyezhető. Az SZJA és a Szochó alapja a TESZOR 61.20.12-14 soron szereplő tételek bruttó összege. (Mártiék is ez után számították eddig) Annak kell venni a 20%-át (vélelmezett magánhasználat) Majd szorozni 1.18-cal . Ez után kell megfizetni a 15% SZJA, és 17,5 % Szochót.

3) Magáncélú használat esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény 30%-os levonási tilalmat alkalmaz:
• távbeszélő-szolgáltatást (SZJ 64.20.11 és 64.20.12),
• a mobiltelefon-szolgáltatást (SZJ 64.20.13),
• az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatást (SZJ 64.20.16-ból)
és, amennyiben
Magánhasználat van, kiszámlázás nincs, vélelmezett 20%-os hányad – a vélelmezett 20%-os magáncélú használatra megfizeti a cég a közterheket. Azonban ez az áfa szempontjából a magánhasználatra vonatkozóan semmilyen információval nem szolgál, így az egész telefonszámlában lévő előzetes áfára a főszabály érvényesül: 30%-ot nem lehet levonni.


Válasz

Tisztelt Kérdező!

A  telefonszámla könyvelése amennyiben a társaság nem számlázza tovább:

·         A szja tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11. és 64.20.12.), mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64.20.13.), továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (SZJ 64.20.16-ból) magáncélú használatára írja elő az adókötelezettséget.

·         Az Áfa törvény (124. § (3) bek. a távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12) áfája levonási tiltás alatt van akkor is, ha céges felhasználás mellett merült fel

·         A telefonszámla bruttó értékéből  20% a vélelmezett magáncélú használat melynek áfa tartalma az Áfa törvény  120–121. §-a alapján nem vonható le, a fennmaradó nettó érték a juttatás alapja amely egyes meghatározott juttatásként adózik, tehát megszorozzuk 1,18-cal és  megfizetjük utána a 15 % szja-t és a 17,5 % szochot. 

·         Mai napig vitatott kérdés, és nincs egységes állásfoglalás,  hogy a teljes telefonszámla előzetes áfa tartalmának 30%-a nem vonható le vagy a magánhasználattal csökkentett telefonszámla összegének előzetesen felszámított áfa tartalma nem vonható le.. 

·         A fennmaradó bruttó összeget kell 70-30 százalék arányban felosztani és a 30 %   áfája nem vonható le,

·         Nem vonható le a parkolási díj áfája sem mert azt kifejezetten tiltja az áfa törvény( 124. § (2) bek e))  Az internet-használat áfája viszont levonási tiltást az áfatörvény nem ír elő,

A magánhasználat tételes elszámolása

 A tételesen kimutatott magánhasználatot közvetített szolgáltatásként  kell elszámolni, viszont felhívom a figyelmet, hogy ebben az esetbenn rendelkezni kell a hívásokat részletesen tartalmazó un. tételes számlával.
A bruttó telefonszáma áfa tartalmát azonban csak akkor lehet visszaigényelni teljes mértékben, ha a vállalkozás -  tételesen kimutathatóan
 - legalább 30 %-ban tovább számlázza.