Társasház közös képviselő adó és járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Milyen adó és járulékfizetési kötelezettsége van annak tulajdonosnak, aki egy társasházi közösség választott képviselőjeként 25.000 Ft/hó tiszteletdíjat (egyéb jövedelemmel nem rendelkezik) kap? Továbbá, milyen adó és járulékfizetési kötelezettség terheli a Társasházat, ha választott tisztségviselőjének a minimálbér 15%-t fizeti ki havonta tiszteletdíj címén. Segítségüket, válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel.


Válasz

Tisztel Kérdező!

Biztosítottnak kell tekinteni a Tbj. 5. § (1)-(2) bekezdés alapján a társasházi közösség választott tisztségviselőjét, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát, illetőleg naptári napokra annak 30-ad részét.      

Amennyiben a társasház megbízási jogviszonyban foglalkoztat valakit, és a magánszemély jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, tehát nem válik biztosítottá, akkor a megbízottól a 15 % személyi jövedelemadót kell levonni, a társasházat pedig 19,5 % szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség fogja terhelni.