Táppénz, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj maximális összege 2023-ban.

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak nagy részénél maximalizálva van az ellátás összege, amely a mindenkori minimálbérhez igazodik. Az alábbi cikkben összefoglaljuk a táppénz, a gyermekgondozási-, és örökbefogadói díj maximális összegének alakulását 2022-hez viszonyítva, és kitérünk a maximális összeg felülvizsgálatára vonatkozó szabályokra.

 1. Felső határ:

A táppénz, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj felső határa az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a következő:

 • táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
 • a gyermekgondozási díj, és az örökbefogadói díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a;
 • hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj – ha a biztosított nem rendelkezik adott jövedelemmel - havi összege:
  • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,
  • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.

A fenti ellátások maximális összegek 2023-ban a következőképpen alakult 2022. évhez viszonyítva:A fenti számítás alapja: Minimálbér 2022-ben havi bruttó 200 000 forint volt, 2023. január 1-jétől havi bruttó 232 000 forintra nőtt. Garantált bérminimum 2022-ben havi bruttó 260 000 forint volt, ami 2023-ban bruttó havi 296 400 forintra nőtt.

Mire kell még figyelemmel lenni az ellátások maximális összege kapcsán?

 1. Maximális összeg felülvizsgálata:

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj, és örökbefogadói díj összegét a minimálbér emelésének napjától számított 15 napon belül hivatalból felül kell vizsgálni, és a megemelt minimálbér emelésének napjára - ha kormányrendelet korábbi időpontot nem állapít meg - visszamenőlegesen újra meg kell állapítani.

 1. Több gyermek utáni ellátás:

Ha a biztosított több gyermek után jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, vagy örökbefogadói díjra, akkor a maximális összeget gyermekenként kell megállapítani.

 1. Több gyermekgondozási együttes maximális összege:

Ha a biztosított ugyanazon nevelt gyermekre tekintettel az általános szabályok szerint (azaz az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A. §) jogosult gyermekgondozási díjra és nevelőszülői gyermekgondozási díjra is jogosult, akkor az így megállapított gyermekgondozási díjak együttes összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének 70 százalékát. Ha az ellátás egybeszámított összege meghaladná ezt a maximális összeget, akkor gyermekgondozási díj összegét a minimálbér emelésének napjától számított 15 napon belül hivatalból felül kell vizsgálni, és a megemelt minimálbér emelésének napjára - ha kormányrendelet korábbi időpontot nem állapít meg - visszamenőlegesen újra meg kell állapítani.