Százmilliós bírságot kapott az AXA

Százmillió forint bírsággal sújtotta, és egyben felszólította a pénztári vagyonkezelési jogszabályok betartására az AXA alapkezelőt a PSZÁF.
A felügyelet közérdekű igényérvényesítés iránti pert is indít annak érdekében, hogy az AXA magánnyugdíjpénztárának volt és jelenlegi tagjai visszakaphassák a vagyonkezelő által tőlük jogsértően elvont költségeket.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) határozatában 100 millió forint bírsággal sújtotta az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-t és felszólította a pénztári vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartására.
A kiadott közlemény szerint a felügyelet célvizsgálatot folytatott le az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárnál a pénztári vagyonkezelés során fölmerült költségek jogszerűségének áttekintésére. A vizsgálatot lezáró határozatában megállapították: az AXA nyugdíjpénztára indokolatlan többletköltséget okozott magánnyugdíjpénztári tagjainak egyes, az AXA alapkezelője által kezelt befektetési alapokban történt befektetéseivel.
Az AXA nyugdíjpénztár által − a PSZÁF fenti határozatának végrehajtásaként - benyújtott intézkedési terv szerint, a nyugdíjpénztár kimutatott jogtalan többletköltsége 808 millió forint volt, amelyből azonban az AXA alapkezelője - az AXA nyugdíjpénztárának felszólítására - csak mintegy 158 millió forintot térített meg.
A PSZÁF az AXA alapkezelőjével szemben is célvizsgálatot folytatott le.
Megállapították, hogy a vagyonkezelő több esetben közvetett befektetési eszközökbe -az alapkezelő által létrehozott, döntően a pénztár által lejegyzett, viszonylag kisszámú értékpapírt magába foglaló befektetési alapokba - helyezte el a pénztári megtakarításokat, noha az ugyanolyan befektetési összetételt megvalósító közvetlen befektetések lényegesen alacsonyabb költségűek lettek volna.

Az alapkezelőnél elvégzett vizsgálatban kirívóan súlyos jogsértésnek minősítették, hogy a vagyonkezelő az AXA nyugdíjpénztárával kötött befektetési szolgáltatási szerződése keretében - jogszabályt sértve - nem a pénztár érdekeivel összhangban járt el. A vagyonkezelő az indokolatlan többletköltség felszámítása révén csökkentette a magánnyugdíjpénztári tagok nyugdíjcélú megtakarításainak összegét, miközben az alapkezelési díjon keresztül neki a jogsértésből közvetlen vagyoni előnye származott. Mindez alkalmas lehet a pénzügyi közvetítő rendszerrel és a nyugdíjcélú megtakarítások megfelelő kezelésével kapcsolatos közbizalom gyengítésére is.

Az AXA alapkezelő az őt megbízó - s a rá vonatkozó felügyeleti határozatot nem vitató - AXA nyugdíjpénztár által kiszámított többletköltség egy részét megtérítette, így az igény jogosságának alapját gyakorlatilag elismerte. Ugyanakkor a követelés fennmaradó része teljesítésének megtagadásáról nem adott számot.

A PSZÁF a Fővárosi Bíróságon közérdekű igényérvényesítési eljárást indít az AXA alapkezelőjével és nyugdíjpénztárával szemben, hogy elérje a volt és jelenlegi magánnyugdíjpénztári tagokat illető többletköltség visszafizetését. Amennyiben a bíróság megítéli az egyes pénztártagoknak visszajáró összegeket, azoknak a volt és jelenlegi pénztártagok részére történő kifizetése iránt közvetlenül az AXA nyugdíjpénztára (tehát nem a PSZÁF) fog intézkedni. A történtek kapcsán a PSZÁF nyomozó hatósághoz is fordult.