Régi kedvezmény, új jogcím – koronavírus és adócsökkentés

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései


Adóelőleg mérséklése, részletfizetés, fizetési halasztás…A koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági helyzetben a vállalkozások fennmaradásának kulcsszavai is lehetnek. Van még lehetőség lépni ez ügyben.
Az immár világmértékű koronavírus járvány a gazdaság minden területére hatással van/lesz, de a leginkább érintettek a szolgáltatók, ezen belül is az idegenforgalom és a vendéglátás.


Az ágazat vállalkozói számára előreláthatóan az eddigiekhez mérten „soványka” bevétel általában is problémákat okoz majd, de komolyan próbára teszi likviditásukat a korábbi év számviteli adatai alapján megállapított adóelőleg – társasági adó, iparűzési adó – befizetése.


Adott esetben a cég létét is mentő segítség is lehet a közteherfizetés „átalakítása”.


A magyar adórendszer ugyanis ismeri a fizetési kedvezmények intézményét, amely a különböző anyagi, szociális helyzetből adódó pénzügyi problémák felmerülésekor adhat segítséget az adózóknak.


E kedvezmények körében beszélhetünk a fizetési kötelezettség halasztásáról, részletfizetésről, a fizetendő adó mérsékléséről, illetve egyes esetekben az adó elengedéséről is.


E kedvezmények méltányossági alapon kérelmezhetőek az állami- és az önkormányzati adóhatóságtól.


Lássuk, mit tehetnek ez ügyben a vállalkozók!


A helyi iparűzési adó mérséklése és részletfizetése


Az Art. 69. §.-a szerint, az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.
Az iparűzési adóelőleg befizetése az aktuális most: a naptári éves vállalkozásoknak ugyanis 2020. március 16-ig (majd ezt követően a második részletet szeptember 15-ig) kell befizetniük az éves adókötelezettségük első felét.
Erre az adóra is érvényes, hogy az adóelőleget előző időszak – jelesül a 2018. évi eredmények alapján kell számítani, illetve befizetni.


A koronavírus járvány okán kialakult rendkívüli helyzet miatt a vállalkozások többségénél – de a fentebb említett ágazatban működők esetében biztosan - már most borítékolható, hogy éves eredményük látványosan elmarad majd a korábbi években elértektől.


Ha a vállalkozásnak nincs annyi tartaléka, hogy a korábbi évekre szabott adóelőleg befizetésével az adóhatóság számláján „parkoltassa” azt az összeget, amelyről hónapok múltával hivatalosan is kiderül, a 2020. év végleges adóterhének előlegeként erősen túlzónak bizonyult, érdemes fontolóra venniük az előírt adóelőleg mérséklésére vonatkozó kérelem benyújtását. (Ez a most esedékes előleg esetében március 16-ig beadott kérelmeket jelent.)
Ezzel a cég a fizetendő előlegek éves összegét csökkentheti és a jelenlegi gazdasági helyzetéhez igazítva újra tervezheti a fizetendő adóját, és így esedékes kiadásaiból is lefaraghat.


Az ezzel összefüggésben benyújtott kérelmében a vállalkozónak be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni.


Lényeges, hogy a kérelemben előadottakat a vállalkozás számviteli, forgalmi adataira alapozott gazdasági számításokkal is alá kell támasztani.


Az is elképzelhető, hogy még a fentiek szerint módosított adóelőleg befizetése is gondot okoz jelenleg a cégnek. Ez esetben élhet a vállalkozás a részletfizetésre vonatkozó kérelem lehetőségével.


Ez akkor is mérlegelendő megoldás, ha a vállalkozás az éves eredményének csökkenését nem látja kellőképpen alátámasztottnak – legalábbis nem sikerül gazdasági számításokkal bemutatnia azt. Ráadásul a két kérelem kombinálható is egymással, azaz az adóelőleg mérséklésével kapcsolatos kérelem benyújtása nem zárja ki, hogy a vállalkozó részletfizetést is kérelmezzen.


Ez utóbbiról azonban tudni kell, hogy – az érintett önkormányzat helyi adókról szóló rendeletében rögzítettektől függően - a részletfizetés jellemzően csak az esedékességet követően, lejárt tartozásra kérhető!
Indokolt tehát előzetesen felderíteni, hogy az érintett önkormányzati adóhatóság milyen lehetőségeket, formanyomtatványokat rendszeresített a kérelem benyújtásához.


A társasági adó mérséklése és részletfizetéseAz iparűzési adó kapcsán említett, az adóelőleg mérséklésére vonatkozó kérelem benyújtására a társasági adót érintően is van lehetőség. Ez esetben is a korábbi bevallás – azaz a most várhatónál adott esetben számottevően magasabb bevétel, eredmény - alapján számított előlegről van szó.


A fizetendő adóelőleg módosítását a NAV által készített ELOLEGMOD beadványon kezdeményezhetik az érintett vállalkozások. 


Lényeges, hogy bár az iparűzési adóelőleg módosításához várt számítások sem a „piskóta” kategóriába tartozó feladatok, de a társasági adó összegének várható csökkenését ettől részletesebb becsléssel kell alátámasztani.
A cég minden bevételét és kiadását felbecsülve kell a várható adókötelezettséget kiszámítani és bemutatni.
Ez a munka nem kifejezetten az ügyvezetők és könyvelők álma, de a járvány miatti gazdasági visszaesésnek leginkább kitett ágazatokban működő cégeknek érdemes élniük ezzel a lehetőséggel, ezzel is javítva pénzügyi helyzetükön.


A májusi társasági adó bevallási időszakra is érdemes már most is gondolni, előre tervezni és mérlegelni, számolnia kell-e a társaságnak az idei évben a bevallás benyújtásával egyidejűleg fizetendő adókötelezettségre is, vagy a korábbi időszak alapján megállapított és befizetett előlegek kellő fedezetet nyújtanak-e az év teljes adóterhére.


Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a 2019. volt az első olyan adóév, amikor már decemberben nem kellett adóelőleg-feltöltési kötelezettségüket teljesíteniük a cégeknek. Ez azzal a gyakorlati következménnyel is járt, hogy a vállalkozások az éves adóelszámolást (arra vonatkozó becslést) jellemzően nem végezték el december elején, így most akadhatnak cégtulajdonosok, akiket hideg zuhanyként ér majd a májusban kiszámolt eredmény, és a még fizetendő adóteher.


Az adóhatóságnak erre a helyzetre is van formanyomtatványa, amelyen az adófizetési könnyítési kérelem benyújtható.


Ez már jóval részletesebb és pontosabb, számszerű alátámasztást követel meg, mint az adóelőleg mérséklését célzó beadvány, de mindenképpen érdemes élnie e lehetőséggel is a pénzügyileg szorult helyzetbe került vállalkozásoknak.


Fontos, hogy a fentiekben bemutatott kérelmek illetékkötelesek.