KIVA bevallás

Kérdés

A 21KIVA bevallással kapcsolatban szeretnék kérdezni:
Minden példában a pénztár mentesített értéke alacsonyabb, mint a pénztárkészlet.
Mi van abban az esetben, ha pl.:
pénztár mentesített értéke 34.687.-Ft
2021. Nyitó pénztárkészlet 763e
2021. Záró pénztárkészlet 563e

Válasz

A pénztár mentesített értéke: a tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint vagy az adóalanyiság első évének nyitó mérlegében a pénztár kimutatott értéke, illetve a kisvállalati adózásra 2016. december 31-ig áttért adózónál a tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint vagy a 2017. év nyitó mérlegében a pénztár kimutatott értéke.


Az említett három mutatóérték közül a legmagasabb összeget kell a pénztár mentesített értékeként figyelembe venni.

Mindaddig, amíg a pénztár értéke a pénztár mentesített értéke alatt marad, annak változása nem befolyásolja az adóalapot.

Ha a pénztár értéke túllépi a mentesített értéket, de állománya az előző évhez képest csökkent, az megalapozza az adóalapjának csökkentését.
A Katv. szerint az adóalapot csökkenti a pénztár értékének tárgyévi csökkenése, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része.
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévében a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének és mentesített értékének pozitív különbözete csökkenti az adóalapot.)

A kisvállalati adóra vonatkozó, fentebb hivatkozott szabályok szerint a pénztár mentesített értéke a tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint vagy az adóalanyiság első évének nyitó mérlegében a pénztár kimutatott értéke: e három mutatóérték közül a legmagasabb összeget kell a pénztár mentesített értékeként figyelembe venni.
Ebből következően a mentesített érték legalább 1 millió forint, a kisforgalmú „apró” kisvállalati adózók esetében is.

Az Ön által megadott számok szerint, a példaként hozott társaságnál 2021-ben csökkent a pénztár értéke 200 ezer forinttal. Ez elvileg megalapozza az adóalapjának csökkentését.
Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a pénztár értéke túllépi-e a mentesített értéket.
Ha az egyszerűsítés kedvéért elfogadjuk, hogy ez a mentesített érték a fentebb hivatkozott előírástól eltérően, az Ön által megadott 34 687 Ft, azaz 35 ezer Ft, akkor a pénztár értéke (563 eFt) túllépte ezt a határt, azaz a mentesített érték a kisebb összeg.

Ezért az adóalapot csökkenti a pénztár értékének tárgyévi csökkenése, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének (ez a példában 763 ezer forint) a mentesített értéket meghaladó része. Az Ön által megadott adatok szerint az adóalap csökkentésének maximális értéke tehát (763-35=) 720 eFt, ez magasabb érték, mint a tényleges csökkenés, ami 200 ezer forint. Így ez utóbbi összeg teljes egészében csökkenti 2021. évben a társaság KIVA-alapját.