Június 30-ig halasztható a bevallás és a mérleg benyújtása – de csak igazolási kérelemmel

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései

A számviteli beszámoló és a ráépülő bevallások benyújtásának „igazi” határideje továbbra is május 31-e, de ez kivételes esetekben szankció mentesen halasztható június 30-ig.

Mind az adóhatóság, mind a szaktárca tájékoztatót tett közzé ez ügyben.

Bár a szakmai képviseletek indokoltnak látnák, és kérték a beszámoló letétbe helyezésének, a beszámolóra épülő bevallások beadási határidejének a járványhelyzet miatt a – tavalyi évhez hasonló – halasztását, az illetékesek nem méltányolták a kérést.

Arra azonban lehetőség van, hogy késedelmük kimentése mellett, indokolt esetben a beszámolót, a bevallásokat június 30-ig küldjék be a vállalkozók.

Az adóhatóság honlapján május 17-én közzétett tájékoztató szerint „a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet a gazdaság számos ágazatára negatív hatással van, ami kihat a vállalkozások, szervezetek adózására is. A Pénzügyminisztérium és a NAV speciális adóügyi könnyítéssel segíti azokat, akik emiatt nem tudják határidőben teljesíteni bevallási és beszámolási kötelezettségüket.”

Ez azt jelenti, hogy a koronavírus-járványra hivatkozó igazolási kérelem mentesíthet a mulasztás jogkövetkezményei alól

  • a társasági adó,

  • a kisvállalati adó,

  • az innovációs járulék és

  • az energiaellátók jövedelemadója, továbbá

  • a transzferár-dokumentáció esetében.

A járványhelyzet és annak kihatásaitól függetlenül is érvényes az, hogy ha bármely adózó (akár személyi jövedelemadóról, akár társaság- vagy más adó bevallásáról van szó) önhibáján kívül nem tud eleget tenni a törvényben előírt határidőben adóbevallási, valamint az ahhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségének, akkor lehetőség van az igazolási kérelem előterjesztésére, hogy kimentse a mulasztást, és ezáltal mentesüljön a mulasztás miatti szankciók alól.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 53. § (3) bekezdés b.) pontja alapján, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL. törvény (Art.) 51. §-a alapján az adózónak lehetősége van arra, hogy a bevallási határidő elmulasztása esetén a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg igazolási kérelmet terjesszen elő.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott bevallást is, nincs arra lehetőség, hogy – például – június 30-ig beküldje a cég az igazolási kérelmet, majd nyugodtan tovább dolgozzon a beszámolón, a bevallásokon, hogy később majd beküldi ezeket.

Az igazolási kérelem elbírálása egyszerűsödik abban az esetben – áll az adóhatóság közleményében-, ha a COVID-19 járvány akadályozta a fenti kötelezettségek teljesítését és a bevallás, valamint a kapcsolódó befizetés legkésőbb június 30-ig beérkezik.

Az igazolási kérelmet az adóbevallás pótlásával egyidejűleg kell előterjeszteni.

Figyelemmel arra, hogy a bevallási, befizetési határidő mulasztása esetén az e miatti késedelmi pótlék felszámítása automatikus, fontos, hogy az érintett az igazolási kérelemben kérje a késedelmi pótlék megfizetése alóli mentesülést is,vagy a pótlék felszámítása után fizetési kedvezményi kérelmet lehet benyújtani.

Bár az igazolási kérelemnek nincs előírt formája, a NAV a honlapján közzétett mintával és hasznos információkkal segíti annak előterjesztését:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/Egyes_adokotelezettse20180301.html?query="igazolási+kérelem


A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.

A méltányosság alapelvét az adóhatóságnak valamennyi eljárása minden szakaszában alkalmaznia kell, ahol ezt a törvény lehetővé teszi. Ennek megfelelően az igazolási kérelmek elbírálásakor is figyelembe veszi a koronavírus-járvány okozta nehézségeket, amelyek az adózók széles körét érintik.

Amennyiben a NAV az igazolási kérelemnek helyt ad, az egyenértékű az eredeti határidő betartásával.

Ha az adózó a bevallási kötelezettség elmulasztása miatt a KOMA-ból automatikusan törlődik, de igazolási kérelmét a NAV elfogadja, akkor az adózót utólag az adatbázisba is visszahelyezi.

(A fentebb hivatkozott adóhatósági tájékoztató elérhető itt: https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Jarvany_miatt_meltany20210517.html?query=besz%C3%A1mol%C3%B3+hat%C3%A1rideje)

Ami a szaktárca álláspontját illeti, Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára ígérte, hogy az adóhatóság ezeket a kérelmeket gyorsan és méltányosan bírálja el. Az érintettek így mentesülhetnek a beszámoló közzétételi határidő elmulasztásából adódó jogkövetkezmények alól.

Az államtitkár kiemelte, hogy legkésőbb június 30-ig a koronavírus járványra tekintettel benyújtható igazolási kérelem a számviteli beszámoló tekintetében is mentesíthet a késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alól mentesíthet.

A Pénzügyminisztérium vonatkozó közleménye itt olvasható: https://kormany.hu/hirek/jol-halad-az-eves-adobevallasok-es-beszamolok-beadasa.

Fentiekkel összefüggésben, az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapján a következő közlemény olvasható:

„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés alapján minden kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozások többségénél az üzleti év mérlegfordulónapja általánosságban december 31., az általános közzétételi határidő a tárgyévet követő év május 31. napja, így a 2020-as üzleti év esetén 2021. május 31. a benyújtási határidő.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Kormány bejelentése alapján a koronavírus járványra tekintettel június 30-ig benyújtható igazolási kérelem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, amely a számviteli beszámoló, valamint az adóbevallás késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alól mentesíthet.

Bővebb tájékoztatás a kormany.hu oldalon olvasható: https://kormany.hu/hirek/jol-halad-az-eves-adobevallasok-es-beszamolok-beadasa.”