Az önellenőrzési szabályok változása

Sokan nem tudják, hogy 2011. január 1-től módosult az adózás rendjéről szóló törvény 49. §-a, amely az önellenőrzés szabályait tartalmazza.
A változás értelmében az adózóknak megszűnt az a lehetőségük, hogy az adóvizsgálat megkezdésekor
a revizoroknak folyamatban önellenőrzést jelentsenek be.

Eddig enyhébb jogkövetkezmények mellett (vagyis önellenőrzési pótlék megfizetésévél az adóbírság és a késedelmi pótlék helyett) lehetett rendezni azt az adóhiányt, amelyet az adózó feltárt, de nem vallott és fizetett be.

A szabály úgy változott, hogy az ellenőrzés megkezdésétől kezdve az ellenőrzés alá vont adók tekintetében az önellenőrzésnek már nincs helye.
Az önellenőrzést az adóhatóság a vizsgálata során csak akkor veszi figyelembe, ha azt már az ellenőrzés megkezdése előtt benyújtották.