Adóellenőrzés során megállapított nem jelentős hiba könyvelése

Számviteli szakértőnkhöz érkezett kérdés sokakat érinthet.
A kérdező adóellenőrzést kapott, és az ellenőrök nem jelentős hibát állapítottak meg, konkrétan egy  eredetileg " Igénybe vett szolgáltatás - T52 -" tételt  beruházásnak minősítettek.

Nézzük mindez milyen könyvelési, és egyéb korrigálást von maga után:
A könyvelés a hibás tétel sztornírozásával, a helyes tételnek a törvényi előírásoknak megfelelő könyvelésével történik:
a helytelen értékadatokkal sztornírozni kell: T 454 - K 522 / 466
és elszámolni a helyes értékekkel: T 1 Befektetett eszközök/ 466  - K 454.

Adófizetési kötelezettség rendezése:
A költségek csökkenése miatt nő az adózás előtti eredmény, a növekmény alapján  adófizetési kötelezettség keletkezik, amelyet önellenőrzés keretében kell rendezni, de könyvelni is kell:  
T 891 - K 461 
Az eredménykimutatásban a negatív költséget át kell minősíteni az egyéb bevételek közé. Az átminősítésre, és indoklására a kiegészítő mellékletben kell kitérni.    
A  Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének u) pontja, illetve 8. §-a (1) bekezdésének p) pontja,  értelmében  az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított tételekkel csökkenteni, illetve növelni kell az adózás előtti eredményt. Ebben az esetben az igénybe vett szolgáltatás értéke növeli az aktuális év adóalapját!