Adóellenőrök itt, adóellenőrök ott, adóellenőrök mindenütt – a NAV idei ellenőrzési terve

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései

Adóellenőrök itt, adóellenőrök ott, adóellenőrök mindenütt – közzétette a NAV az idei ellenőrzési tervét

Az adóhatóság 2023-ban (is) a költségvetés adóbevételeinek biztonságára, az erre veszélyt jelentő magatartások kiszűrésére fókuszál. Idén ezt négy terület, valamint a vámhatósági és a rendészeti jogköréből adódó kérdések kiemelt vizsgálatával igyekszik elérni.

Mielőtt e területekre rátérnénk, fontos kiemelnem, hogy az adóhatóság az ellenőrzései során „lefülelt” adózókkal szembeni szankciók megválasztása során figyelembe veszi az érintett – az ellenőrzési terv szóhasználatával – adózási morálját is. Ez azt jelenti, hogy az együttműködő, a jogkövető magatartást tanúsító adózóknak folyamatos támogatást nyújt a hibák, hiányosságok kijavítása érdekében. A csalárd magatartást megvalósítókkal, kiemelten a szándékos adóelkerülésre létrehozott, azt tanúsító adózókkal, hálózatokkal szemben határozottan fellép. Ráadásul egyre inkább forró nyomon: a jogsértés időpontjához egyre inkább közelítve leplezi le.

A NAV – rögzíti a terv szövege – a rendelkezésére álló adatvagyon kiaknázásával és célzott hasznosításával a kockázatkezelési szakterület – folyamatosan fejlesztés alatt álló – rendszereinek egyre tökéletesített elemzései alapján a kockázatok súlya szerint és az adózók jogkövetési hajlandósága szerint jogkövetési vizsgálatot, adó-, vámellenőrzést vagy támogató eljárást folytat le.

A NAV ellenőrzési tevékenysége 2023. évben az alábbi területekre koncentrál:

 1. Jelentős költségvetési kockázatot hordozó tevékenységek ellenőrzése


Az ellenőrzési tapasztalatok és kockázatelemzési adatok alapján, az alábbi területeken számíthatunk átfogó ellenőrzésekre:

 • webhelyeken, portálokon értékesítők,
 • élelmiszeriparral, mezőgazdasággal összefüggő árukat, terményeket forgalmazó,
  beszerző adózók (árstopos élelmiszerek, cukor, étolaj, sajt, kávé, csokoládé, liszt,
  ásványvíz, üdítőital, mák, dióbél, rizs, szója, műtrágya), valamint
 • élelmiszeripari termékek előállítását végzők,
 • építőipari-, valamint építőanyag-kereskedelmi tevékenységet folytatók,
 • (használt) gépjármű- és gépjármű alkatrész kereskedelmi, valamint
 • gépjárműjavítási tevékenységet végzők,
 • számítástechnikai és telekommunikációs termékek kereskedelmével foglalkozók,
 • turizmus, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók,
 • zöldség-gyümölcs nagykereskedelemben érintett vállalkozások,
 • személyszállítási tevékenységet végzők (taxi),
 • a szezonális termékek ideiglenes árusítóhelyeken történő értékesítését végzők,
 • távol-keleti termékeket árusítók,
 • textil kis - és nagykereskedelem,
 • étrend-kiegészítőket, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket
  értékesítők ellenőrzése, különös tekintettel a különböző immunerősítő, „védettséget” adó készítményekre,
 • tüzelőanyagot értékesítők, fűtőberendezéseket és alkatrészeiket értékesítők,
 • személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozások,
 • épületüzemeltetéssel, takarítással foglalkozó vállalkozások,
 • munkaerőkölcsönzők,
 • klíma berendezés értékesítéssel, szereléssel foglalkozó adózók,
 • reklám-, marketing-, médiaszolgáltatási - és filmgyártási tevékenységet folytatók,
 • informatikai és ügyviteli szolgáltatást, tanácsadást végzők.
 1. A rendelkezésre álló adatok alapján költségvetési bevételi szempontból kockázatot
  hordozó adóalanyok célzott kockázatelemzésen alapuló ellenőrzése

Az online adatszolgáltatási kötelezettségek (online számla és online pénztárgép) teljesítése során beérkezett adatok elemzése, az elektronikus közúti árufuvarozási rendszerből, az étel- és italautomatákból, vagy az építőipari és turisztikai rendszerekből származó adatok felhasználása hatékonyan támogatja az adózók valós gazdasági tevékenységének megismerését, gazdasági kapcsolatrendszerük átláthatóságát, előmozdítja a „jelen idejű” ellenőrzések lefolytatását.
Kiemelkedően fontos feladatának tekinti az adóhatóság az online számlaadatok és bevallási adatok, valamint az adózói és partner adatok összevetésével feltárt devianciákkal érintett, szándékos adóelkerülési céllal működő, és/vagy számlázási láncolatokban érintett adózók ellenőrzését, kiemelt figyelemmel a székhelyszolgáltatóhoz bejelentett adózókra, valamint a nagy élőmunka igényű tevékenységekre (pl. építőipar, filmipar), ahol gyakran alvállalkozók bevonásával, alvállalkozói láncolatok felépítésével teremtik meg az áfa-levonási jogot.

Ezen adatok elemzése fontos hátteret ad a kiutalást és/vagy átvezetést kérő általános forgalmi adóbevallások vizsgálatához is.

Az OECD irányelvekre építve, az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít az adóminimalizáló, valamint az árbevételt tartósan nem kimutató, de ennek ellenére adót visszaigénylő vállalkozásokra.
2023-ban a rendelkezésre álló adatok felhasználásával ellenőrzi az adóhatóság a kata adózási formát választó adózókat, valamint az átalányadózókat, vizsgálja a bevételi értékhatárokat, és a költséghányadok helyes alkalmazását. Helyszíni ellenőrzés keretében pedig azok az adózók számíthatnak a revizorok látogatására, akik egyik adózási módot sem választották, így (az adóhatóság szerint) vélhetően engedély nélkül folytatják tovább tevékenységüket.

 1. Kiemelt adózók ellenőrzése

Nemzetgazdasági súlyuknál fogva a kiemelt adózók ellenőrzése mellett az előző évekhez
hasonlóan a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók rendszeres ellenőrzés alá vonása is központi jelentőségű. A multinacionális cégek fokozódó jelenlétével összhangban 2023. évre vonatkozóan az (fejlesztési-, energiahatékonysági beruházási-, felújítási) adókedvezmények, és a transzferárak ellenőrzése továbbra is ellenőrzési szempont. A kiemelt adózók meghatározó hányada rendelkezik kapcsolt vállalkozással, ezért a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak vizsgálata kiemelt prioritású feladat.
Fentiek mellett a NAV ellenőrzi a nagyszámú munkavállalót foglalkoztató adózók közül a javadalmazási típusú Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP) működtető szervezeteket. Ennek keretében az érintett cégek javadalmazási politikájában rögzítetteket is vizsgálja a hatóság.

 1. Önkéntes jogkövetés támogatása

 2. a) Támogató eljárások

Az adóhatóság gyakorlati tapasztalatai szerint, az elmúlt években az önkéntes jogkövetés ellenőrzési keretek között történő támogatása hatékonynak bizonyult mind a NAV, mind az adózók jogkövetése szempontjából: az adózók nagy többsége a feltárást követő rövid időn belül rendezte a hibákat, hiányosságokat.
Új feladat ez évben – a katából kilépők nagyságrendjére tekintettel – a korábban katás egyéni vállalkozóként működő adózók új adózási módokra átállását támogató eljárásban segíteni.

 1. b) Alapvető devianciák folyamatos monitoringja


A folyamatos monitoring keretében feladatának tekinti az adóhatóság az újonnan alakult vállalkozások és a személyi változással érintett vállalkozások folyamatos kockázatelemzését és ellenőrzését, a megalakulást követően egy éven belül kiugró forgalommal rendelkező adózók, adóminimalizáló adózók ellenőrzését. A tartósan veszteséges adózók is számíthatnak ellenőrzésre, ahogyan a kockázatos adózói múlttal rendelkező, törölt adószámú, elérhetetlen vállalkozások ügyvezetői további vállalkozásainak vizsgálatára is sor kerül.

Hamarosan kopogtatnak a revizorok azoknál a cégeknél is, amelyek nagyszámú foglalkoztatottat alkalmaznak, és akik az online számla adatszolgáltatás adatai szerint nem bocsátanak ki számlákat és a tőlük befogadott számlákra vonatkozóan kontrolladatok sem állnak rendelkezésre. Nem ússzák meg a vizsgálatot a nagy forgalmat alkalmazottak nélkül bonyolítók sem, és azok sem, akiknek az áfa-bevallása és az online számla adatai között eltérést talál a NAV. (Azokról már nem is beszélve, akik még az áfa-bevallás benyújtását is elmulasztják.)

 1. A 2023 évben tervezett vám, regisztrációs adó és EMGA ellenőrzések fő irányai

A vámhatóságok – a nemzetközi áruforgalom ellenőrzésén keresztül – felelnek az Unió és
tagállamai pénzügyi érdekeinek védelméért, az Unió és lakói biztonságáért és védelméért, a környezetvédelemért. Ezen elvárásokkal összhangban a NAV vámigazgatási szakterülete vámellenőrzést végezhet egyrészt a vámeljárás folyamatában (a vámkezeléskor), másrészt az áru átengedését követően (utólag).
A vámeljárás folyamatában indult ellenőrzések során kiemelt jelentőségűek az esetleges
alulértékelés feltárását célzó, – a fizetendő vámteher alapját képező – vámérték valódiságára irányuló vámellenőrzések.

Fentieken túl az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott jogcímek utólagos ellenőrzésének során a NAV kiemelt figyelmet fordít a jogosulatlan támogatási igénylések, a nem jogszerűen működő kedvezményezettek felderítésére (támogatott beruházások megvalósításának körülményei, fiktív gazdasági események és értékesítési láncolatok, felülszámlázások). A 2023/2024. évi ellenőrzési időszak során az ellenőrzés alá vont jogcímek köre bővül a baromfitartókat, illetve a kocatartókat érintő „kivételes alkalmazkodási támogatással.


 1. A rendészeti szakterület 2023 évi ellenőrzések fő irányai

A NAV rendészeti jogköréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatait végző szervei az Európai Unió magyarországi külső határszakaszán működő határátkelőhelyeken, illetve mélységi ellenőrzés keretében az egész ország területén, olyan átfogó ellenőrzési tevékenységet folytatnak, melynek célja minden olyan jogellenes cselekmény felderítése, amely veszélyezteti az Európai Unió állampolgárainak biztonságát, a gazdaság tisztességes szereplőinek pénzügyi stabilitását, továbbá az előirányzott nemzeti és a közösségi bevételek teljesülését.

Ennek keretében górcső alá kerülnek az alábbi tevékenységek és területek:
a) Fémkereskedelem
b) A közúti áru- és személyszállítás

 1. c) Közúti közlekedés biztonsága és a nemzetközi közúti áruszállítás
  d) Az állami adó- és vámhatóság által működtetett Elektronikus Közúti Áruforgalom
  Ellenőrző Rendszerrel (EKAER) kapcsolatos feladatok végrehajtása
  e) A szabálysértési szakterület
  f) Illegális jövedéki termék felderítése
  g) Készpénzellenőrzés a határátkelőhelyeken

A fentieket hosszabban bemutató tervezet megtalálható az adóhatóság honlapján:

https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/adotraffipax/Kiemelt_ellenorzesi_temakorok/A_NAV_2023._evi_ellenorzesi_terve

Érdemes minden vállalkozónak gondosan tanulmányoznia e dokumentumot, és ennek figyelembevételével felkészülnie az esetleges ellenőrzésre.

Weboldalunkon (sütiket) cookie-kat használunk. Ezek működéséről bővebben itt olvashat.