Teendők, határidők a könyvelésben – 2023. december

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései

Az alábbiakban a vállalkozások szélesebb rétegét érintő decemberi határidőket, feladatokat foglaltuk össze, ezzel is segítve a könyvelők munkáját.

 

 

December 11. (10.)

 ·        Társaságiadó-előleg befizetése (’43TAO alapján)

·        Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez (PTGOPTA);

·        Sorszámtartományok elszámolása (NAV_J16).

 

December 12.

Bevallások:

 ·        Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról (2308);

·        Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről (2358);

 ·        Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról (2308INT): a bevallást a Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (külföldi vállalkozás) pénzügyi képviselőjére, valamint adózási ügyvivőjére, ezek hiányában a külföldi vállalkozásra, illetve a külföldi vállalkozás foglalkoztatottjára vonatkozóan kell benyújtani. A szociális hozzájárulási adó, a társadalombiztosítási járulék és egyéb adatok bevallására, illetve ezek helyesbítésére, önellenőrzésére pótlására szolgál a nyomtatvány.


Adatszolgáltatás:

·        Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról (NAV_J09);

·        Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása (NAV_J41).

 Befizetések:

·        Kisadózó vállalkozások tételes adója;

·        A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék;

·        Szociális hozzájárulási adó;

·        Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher;

·        A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg;

·        A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg;

·        A külföldi személytől levont adó;

·        Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás;

·        Társadalombiztosítási járulék;

·        Munkáltató / kifizető által levont járulék;

·        A Tbj. 4. §. 2 pontja szerinti biztosított, vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó által fizetendő járulék;

·        A magánszemély által a Tbj. 25.§ (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék.

 

December 15.

 Adatszolgáltatás:

·        Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartás zárásról (Jöt. 31. § (4) bekezdés) és éves elszámolása (Jöt. 31. § (5) bekezdés), havi adatszolgáltatást benyújtók részére (NAV_J43).

·

Adózási határidő: december 18. (16.)

Adatszolgáltatás és befizetési kötelezettség:

 ·        Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részére (SAAFA):

·a nyomtatvány a 150 eurónak megfelelő pénzösszeg belső értéket (lásd: a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletének 1. cikk 48. pontja) meg nem haladó, harmadik államból távértékesítéssel importált termék – ide nem értve a jövedéki terméket – után keletkező áfa-fizetési kötelezettség különös szabályok szerinti bevallására, önellenőrzésére és javítására szolgál. Ezt annak kell benyújtania, aki a termékimport utáni áfa bevallására és megfizetésére az Áfa tv. XIX/C. fejezete szerinti különös szabályokat alkalmazza: a harmadik államból importált termék címzettjének megbízásából kezdeményezi a termék belföldi szabad forgalomba bocsátását, a vámjogi szabályok szerinti halasztott vámfizetési engedéllyel rendelkezik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany, a NAV-nak előzetesen bejelenti ilyen irányú szándékát.

·        A fentiek szerinti áfa befizetése.

 

December 20.

Bevallás:

·        ÁFA-bevallás: bevallás, adatszolgáltatás (2365);

·        Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről (23A60);

·        Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2023. év      (23NETA);

·        Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről   (BEV_J01);

·        Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről (BEV_J04);

·        Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról (23TFEJLH).

Adatszolgáltatás:

·        A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás (NAV_J22).

·

Befizetés:

·        Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték;

·        Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése);

·        Turizmusfejlesztési hozzájárulás;

·        Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget);

·        Népegészségügyi termékadó befizetése;

·        A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése;

·        Termékdíj-előleg befizetése;

 

Az év végéig be kell jelenteni a NAV-hoz: az adózási módok közötti lehetséges választások bejelentése (alanyi adómentesség vagy helyette az általános szabályok, társasági adózásról áttérés a kisvállalati adóra vagy fordítva.

 

SZÁMVITEL

 ·        Adófolyószámlák egyeztetése

·        Könyvelt tételek és bizonylatok teljes körűségének vizsgálata

·        Gazdasági számítások (alanyi adómentesség értékhatárát túllépte-e a vállalkozó; érdemes-e adózási módot választania a következő adóévre, stb.);

·        Saját tőke helyzete (negatív, súlyos tőkevesztés), hogy már a beszámolókészítés időszakában meghozhassa a cég vezetősége a szükséges döntéseket, és időben intézkedjen az ügyben.

 Tipp: a beszámoló kiegészítő melléklete sokszor hanyagolt (úgy is fogalmazhatnánk: összecsapott), de annál fontosabb része a beszámolónak. Érdemes már most – ha az ősszel erre nem jutott idő – hozzákezdeni azoknak az adatoknak a rendszerezéséhez, amelyeket a számviteli törvény alapján a társaságnak fel kell tűntetnie a kiegészítő mellékletében, illetve, amelyeket ugyan nem kötelező közzétenni, de sokat javíthatnak a vállalat megítélésén.

Nagyon fontos: Rendkívüli módon lép hatályba a minimálbérre vonatkozó kormányrendelet

2023. december 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, azaz a havi minimálbér 266 800 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben az alapbérként megállapított garantált bérminimum havi összege 326 000 forint.

2023 novemberében a minimálbér 232 000 forint, a garantált bérminimum összege 296 400 forint. 

Az erről szóló 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet a Magyar Közlöny 164. számában jelent meg.

Ez érinti:

·        az Szja tv. költségelszámolásra vonatkozó azon rendelkezései, ahol a mindenkori minimálbér alkalmazandó;

·        az Szja tv. szerinti, a minimálbér alapulvételével meghatározandó értékhatárokat (személyi kedvezmény havi összege; az átalányadózó mezőgazdasági őstermelők adómentes bevétele; az átalányadózó egyéni vállalkozók bevételi értékhatára; kifizető csekély értékű ajándéka; a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónál a távmunkavégzéssel összefüggésben igazolás nélkül, költségként elszámolható költségtérítés);

·        szociális hozzájárulási adó: az egyéni és társas vállalkozók kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó rendelkezésekben említett minimálbér, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum havi összege. Ezekben az esetekben a 2023. decemberre vonatkozó kötelezettséget a 266 800 forint, és a 326 000 forint alapulvételével kell meghatározni.

·        Társadalombiztosítási járulék: a biztosított egyéni és társas vállalkozó 2023. decemberi tb-járulékának megállapításakor minimálbérként 266 800 forintot, vagy szakképzettséget igénylő főtevékenységnél a garantált bérminimum havi összegét, azaz 326 000 forintot kell alapul venni;

Egyszerűsített foglalkoztatás: a munkáltató által fizetendő közteher mértékét és a nyugellátás számítási alapját a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével, 100 forintra kerekítve kell meghatározni. Ennek megfelelően 2023. december 1-jétől a közteher

mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1300 forint,

alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, vagyis 2700 forint,

= filmipari statiszta esetében a hónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka, azaz 8000 forint.

nyugellátás számítási alapja is változik, ami 2023. december 1-jétől:

·       1 300 forint közteher fizetésével naponta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka, azaz 3 700 forint,

·       2 700 forint vagy azt meghaladó közteher fizetésével naponta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 2,8 százaléka, vagyis 7 500 forint.

 

Fentiekről az adóhatóság részletes tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a honlapján:

https://nav.gov.hu/ado/szja/A_minimalber_es_a_garantalt_berminimum_december_1-jei_emelkedesevel_az_adokotelezettsegek_is_valtoznak

 

A 2024-ben életbe lépő adó- és számviteli változásokat – példákkal, esettanulmányokkal – összefoglaló kiadványaink is elérhetőek.