TB fizetési kötelezettség

Kérdés

Kedves Szakértő! 2021. szeptemberében szűnt meg a munkaviszonyom, 2021. 12. 18-ig kaptam munkanélküli segélyt. Több kérdésem is van: 1.) Ha most bejelentkezek őstermelőnek, és egy darabig előrelthatóan nem lesz jövedelmem, akkor biztosítva leszek, vagy kell TB-t / egyéb adót fizetnem? 2.) 2021. 12. 18-ig visszamenőleg is kell vajon TB-t befizetnem? 3.) Az őstermelővé válásról hol tudok tájékozódni (mi kell hozzá, milyen kedvezmények, adózási szabályok vonatkoznak egy őstermelőre)? Előre is köszönöm a segítségét.

Válasz

Tisztelt Kérdező!

Kérdéseire az alábbi válaszokat adom:

1.) Ha most bejelentkezek őstermelőnek, és egy darabig előreláthatóan nem lesz jövedelmem, akkor biztosítva leszek, vagy kell TB-t / egyéb adót fizetnem?

Ha Ön ebben az évben kezdi meg az őstermelői tevékenységét, és nem lesz jövedelme, akkor is köteles a minimálbér 92 százalék (azaz 184 000 Ft) alapulvételével, mint kezdő őstermelő, 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot fizetni.

2.) 2021. 12. 18-ig visszamenőleg is kell vajon TB-t befizetnem?
A 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot az őstermelői tevékenység kezdetétől kell fizetni. Azaz őstermelőként a mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vétele napjától kell fizetni a járulékot.
A köztes időre, azaz az álláskeresési járadék lejártát követő adott időszaktól Önt egészségügyi szolgálati járulékfizetés terheli az őstermelői tevékenység megkezdéséig, ha az Ön esetében az alábbi feltételek fennállnak:
Az egészségügyi szolgáltatások fedezetére havi 8 400 (napi 280) forint egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az a személy, aki
- legalább egy éve bejelentett magyar lakóhellyel (illetve adott személy esetén bejelentett szálláshellyel) rendelkezik, és
- 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) alapján nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult a Tbj. 22. § (1) bekezdés a)–u) pontjai szerint.
3.) Az őstermelővé válásról hol tudok tájékozódni (mi kell hozzá, milyen kedvezmények, adózási szabályok vonatkoznak egy őstermelőre)?

Az őstermelői tevékenység nyilvántartásba vétele postai úton, a lakcímkártyáján szereplő megyében található Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál kérelmezhető. Az ügyintézés díjmentes.
Az ügyintézés során az alábbi érvényes dokumentumokat kell bemutatni
 személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél)
 lakcímet igazoló igazolvány
 adóigazolvány (adóazonosító jel igazolása)
 magánokiratba foglalt meghatalmazás, ha nem személyesen jár el.
Az őstermelők adózásáról és járulékfizetéséről a NAV oldalán megtalálható 06-os (mezőgazdasági őstermelők adózása) számú információs füzet nyújt részletes tájékoztatást.