Amnesztia feledékeny társasági adózóknak

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései

A globálisminimumadó-törvény a bejelentett részesedéseket érintően olyan változást hozott, amely sok társaság számára előnyös lehet. A részesedések utólagos bejelentésének átmeneti szabály szerinti határideje május 31-én jár le.

 

 

Az üzleti életben nem számít ritka és meglepő ügyletnek, ha egy társaság – akár belföldi, akár külföldi – valamilyen mértékű részesedést szerez egy másik cégben.

Az így szerzett részesedés a NAV-hoz történő bejelentéséhez – e kötelezettségből eredő elnevezéssel: a bejelentett részesedéshez – társaságiadóalap-kedvezmény kapcsolódik.

Ez azt jelenti, hogy a legalább egy évig megtartott részesedés értékesítésekor (vagy apportálásakor) a társasági adóalap csökkenthető a részesedés értékesítése során elért árfolyamnyereséggel. Viszont, az értékesítéskor esetleg keletkező árfolyamveszteség összege növeli a társasági adóalapot.

(A bejelentett részesedésekre vonatkozó kedvező szabályok nem alkalmazhatóak az ún. ellenőrzött külföldi társaságban szerzett részesedésekre.)

 

Az említett kedvezmény nem új a társasági adózás rendszerében – mintegy másfél évtizedes múltra tekinthet vissza –, de a vonatkozó szabályozás 2017. december 31-ig még tartalmazott egy minimum szerzési mértéket is (10%) feltételként: a társaságiadóalap-kedvezmény igénybevételéhez legalább ekkora mértékű részesedést kellett szereznie a társaságnak.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint azonban akármilyen csekély részesedés-szerzés is bejelenthető az adóhatósághoz. A bejelentés határideje ugyanakkor jogvesztő: a szerzést követően 75 nap áll az adózó rendelkezésére a NAV felé történő bejelentéshez.

 

Azon persze, lehetne vitatkozni, hogy ez a 75 nap „adózóbarát” határidő vagy sem, vagy „normális-e”, ha a bejelentésről megfeledkezik a társaság vezetősége, de most a rendetlenek is kapnak egy esélyt!

 

A 2023. év végén kihirdetett globálisminimumadó-törvényben rögzített átmeneti szabály ugyanis ehhez a bejelentési határidőhöz kapcsolódik: a 75 napos határidőtől eltérően, az érintett adózók a 2023. december 31. napját megelőzően szerzett részesedéseiket a 2023.  adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallásuk határidejéig is bejelenthetik az adóhatósághoz.

Ennek feltétele, hogy a részesedés a bejelentés (vagyis nem az eredeti szerzés) időpontjában megfeleljen a társaságiadó-törvénybe foglalt bejelentett részesedés definíciójának.

 

A naptári üzleti éves adózók számára tehát 2024. május 31-e a határidő azon részesedéseik bejelentésére, amelyeket ugyan már korábban megszereztek, de elmulasztottak 75 napon belül bejelenteni az adóhatósághoz. Nagyon fontos, hogy ez az átmeneti szabály szerinti határidő is jogvesztő, azaz, ha a társaság ezt (is) elmulasztja, akkor nincs lehetősége pótolni a bejelentést.

 

Ennek a meghosszabbított határidőnek további feltételei is vannak:

  • az újonnan bejelenteni kívánt részedés piaci értéke és könyv szerinti értéke 2023. december 31-én fennálló nyereségjellegű különbözetének 20 százaléka (egyötöde) társaságiadó-alapot képez, amely után a 9 százalékos társasági adót a 2023. adóévre vonatkozó társaságiadó-bevallás benyújtási határidejéig be is kell fizetni;
  • az adózónak a részesedés piaci értékét független könyvvizsgálói vagy szakértői jelentéssel kell alátámasztania, és
  • külön nyilvántartást kell vezetnie a bejelentéshez kapcsolódóan.


A bejelentett részesedéshez kapcsolódó, átmeneti szabályt elsősorban azoknak a társaságiadó-alanyoknak érdemes kihasználniuk, amelyek azt tervezik, hogy a korábban megszerzett részesedésüket egy éven túl részben vagy egészben eladják, és az ügylet valószínűleg nyereséges lesz.

 

Ha cég él ezzel, az utólagos bejelentést megengedő lehetőséggel, akkor egy kedvezményes adómértékkel állapíthatja meg az adókötelezettséget (9 százalék helyett 1,8 százalékkal számolhat), és ezzel a későbbi tulajdonrész-értékesítése is társaságiadó-mentes lehet.

 

Amennyiben a vállalkozó ki szeretné aknázni a szóban forgó lehetőséget, akkor első lépésben azt kell megvizsgálnia, hogy e lépés a cége számára valóban előnyös-e, és ha igen, gyorsan intézkedni kell. Azaz:

  • részletesen meg kell vizsgálni a bejelentett és be nem jelentett részesedést, valamint azt, hogy ez mikor és mennyire hozza kedvezőbb adózási helyzetbe a társaságot (ehhez célszerű adótanácsadó segítségét kérni);
  • a részesedést utólagosan – legkésőbb május 31-éig – be kell jelenteni az adóhatósághoz;
  • az érintett részesedés piaci értékét is meg kell határozni független szakértő bevonásával: ez időigényes feladat, célszerű minél hamarabb elintézni;
  • számításokat kell végezni a bejelenteni kívánt részesedés utáni adókötelezettség összegének megállapítására, és
  • nyilvántartást kell készíteni a bejelentett részesedés fentiek dokumentálására, alátámasztására.