Szeptembertől fizetendő a népegészségügyi termékadó, ismertebb nevén a chipsadó

Szeptembertől népegészségügyi termékadót, ismertebb nevén chipsadót vezettek be a magas cukor-, só-, szénhidrát- vagy koffeintartalmú ételekre, italokra, így a 25 százaléknál kevesebb gyümölcstartalmú üdítőkre, az energiaitalokra, az előrecsomagolt süteményekre, a sós snackekre, valamint az ételízesítők egy részére.

Az adónem alanyai
Az adó alanya az adóköteles terméket belföldön első alkalommal értékesítő személy, szervezet. Magyarországi előállítású adóköteles termék esetén a gyártó, külföldi termék Magyarországra való behozatala esetén pedig az adóköteles termék első belföldi értékesítője. Az adót az adó alanyának kell megfizetni, akkor is, ha az adóalany nem közvetlenül a végső fogyasztó számára értékesít.
Adóalap és adómérték
Az adó alapja az adóalany az értékesített adóköteles termék mennyisége kilogrammban vagy literben kifejezve (ide nem értve a csomagolás tömegét).
Az adó mértéke:
- üdítőital esetében 5 forint/liter,
- energiaital esetében 250 forint/liter,
- előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 100 forint/kilogramm,
- sós snack esetében 200 forint/kilogramm,
- ételízesítő esetében 200 forint/kilogramm.
Ki élvez mentességet?
Mentes az adó alól az értékesítő, ha a naptári éven belül adóköteles termékből összességében 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kevesebb mennyiséget étékesít.
Mentességet élvez a külföldre történő értékesítés, feltéve hogy az értékesítés megfelel a törvényben meghatározott szigorú előírásoknak. Mentes az adó alól annak az adóköteles terméknek az értékesítése is, amelyet vevője az előzőeknek megfelelően külföldre továbbértékesít, feltéve hogy e tényről a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a továbbértékesítés tényét – a továbbértékesített adóköteles termék mennyiségének közlésével – számára hitelt érdemlően igazolja.
Bevallási, fizetési kötelezettségek
Az adóalany az adóköteles termék értékesítéséről kiállított számlán, számviteli bizonylaton, vagy ha számla, számviteli bizonylat kiállítására nem kötelezett vagy azt elmulasztotta, az értékesítésről szóló okiraton köteles feltüntetni, hogy az adókötelezettség őt terheli.
Az adót az adómegállapítási időszakra önadózással kell megállapítani és a bevallás benyújtására előírt határnapig megfizetni azon adóköteles termék értékesítése után, melynek értékesítéséről kiállított számlán, számviteli bizonylaton (vagy ezek hiányában bármely más, az értékesítésről kiállított okiraton) szereplő teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a számla, számviteli bizonylat (vagy az értékesítésről kiállított más okirat) kiállításának időpontja az adómegállapítási időszakra esik. Az adómegállapítási időszak (havi, negyedéves, éves) megegyezik az adóalanyra vonatkozó áfabevallási időszakkal.
A termékadót az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell bevallani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervéhez az általános forgalmi adó bevallására előírt határidőig az adóalanyra irányadó áfa bevallási időszak szerint (havi, negyedéves, éves bevallás). Ha az adóalany alanyi áfa mentes, bevallás benyújtására nem kötelezett áfa-alany, vagy nem alanya az áfának, bevallási kötelezettségét február 25. napjáig teljesíti.

Weboldalunkon (sütiket) cookie-kat használunk. Ezek működéséről bővebben itt olvashat.