Osztalékelőleg

Kérdés:

A 2003-ban alakult Kft. amely még nem tartozik a Ptk. hatálya alá, osztalékelőleget szeretne fizetni október hónapban. A tavalyi évben a mérleg szerinti eredménye 4 millió Ft volt, az eredménytartaléka pedig ezzel az összeggel növelten 8 millió Ft. Kérdésem, hogy fizethet-e osztalékelőleget, és milyen összegben, illetve amennyiben igen, hogyan könyvelje le azt? Köszönettel, 

Válasz: 

Tisztelt Kérdező!

A kifizetés előfeltétele, hogy közbenső mérleg készüljön, mert a kifizethető osztalékelőleg a közbenső mérleg saját tőkéjének adatai alapján állapítandó meg.

Az osztalékelőleg fizetését a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 39. § (4) bekezdése az osztalékhoz hasonló feltételekhez köti:

Az osztalékelőleg forrása a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredmény, amely a szabad eredménytartalékkal kiegészíthető, azzal a korláttal, hogy az adózott eredményből maradó közbenső mérleg szerinti eredménnyel és az eredménytartalék igénybe nem vett maradékával számított saját tőkének a lekötött és az értékelési tartalékokkal csökkentett összege nem lehet kevesebb a jegyzett tőke összegénél.

Az osztelék előleg kifizetésénél figyelemmel kell lenni a közeljövőben végrehajtandó 3 millió forint törzstőke emelésre is.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tagok kötelesek visszafizetni.

Az osztalékká nem vált (kölcsönné lett) előleg elmaradt kamata kamatkedvezményből származó jövedelemnek minősül.