Munkáltatói tájékoztatási kötelezettség

Kérdés

A munkáltató az egyéb juttatásokkal kapcsolatban csak annyit tájékoztatott írásban, hogy “az egyéb juttatásokkal kapcsolatban a munkáltató kollektív szerződés alatt áll”. Sem a dátuma, sem a hivatkozási száma, sem annak paragrafusa nem volt megadva. Ez megfelelő tájékoztatás az egyéb juttatásokról? Azt olvastam, hogy egyedileg azonosítható módon kell megadni a kollektív szerződést ilyenkor.


Válasz

Tisztelt Kérdező!

A Munkatörvénykönyv (2012. évi I. törvény) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján: A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

 

a) a napi munkaidőről,

b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,

d) a munkakörbe tartozó feladatokról,

e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint

f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá

g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

 

(2) Az (1) bekezdés a)-c), és e)-f) pontjában előírt tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható.

 

Mindezek alapján „az egyéb juttatásokkal kapcsolatban a munkáltató kollektív szerződés alatt áll” nem felel meg a fenti tájékoztatási kötelezettségnek.