Külföldi áfa visszatérítése

-frissítve!-
Ha olyan külföldi számlával találkozunk, amelyben felszámolták az áfát, akkor az adót az alábbiak szerint lehet visszaigényelni.
Első lépésként meg kell néznünk, hogy uniós országban állították-e ki a számlát, ugyanis 2010-től eltérő módon lehet visszaigényelni az adót attól függően, hogy uniós vagy harmadik országban lett felszámítva. (2009. december 31-ig a külföldi áfa-visszatérítési kérelmet minden esetben az érintett állam adóhatósághoz kellett benyújtani.)
Uniós áfa visszaigénylése
Az uniós tagállamokban felmerült áfa visszatérítését a magyar adóalanyoknak 2010-től a magyar adóhatóságnál kell kezdeményezni a 11ELEKAFA  elnevezésű nyomtatványon. A nyomtatvány letölthető az adóhatóság honlapjáról és kizárólag elektronikusan nyújtható be az ügyfélkapun keresztül.
Fontos, hogy a külföldön felmerülő áfa visszaigénylésekor figyelemmel kell lenni az érintett tagállam áfa szabályaira is, azaz, hogy a külföldi jogszabály megengedi-e az adott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos áfa visszaigénylését.
Nem uniós, ún. harmadik állam áfa visszaigénylése
A külföldi áfa-visszatérítési kérelmet az érintett állam adóhatósághoz kell benyújtani. Az ÁFA visszatérítés technikai lebonyolítása a következő:
A külföldön felmerült ÁFA visszaigénylésére egyedi kérelem benyújtása alapján van lehetőség, melyet az érintett ország adóhivatalához kell benyújtani. A külföldi adóhivatal a kérelmet felülvizsgálja és gyakran további kiegészítő adatok és dokumentumok benyújtására szólítja fel a Kérelmezőt (meghatalmazottját).

A kérelemmel a következő dokumentumokat szükséges benyújtani
- A tagország ÁFA visszatérítésre rendszeresített, a tagország nyelvén kitöltött kérelem nyomtatványa, melyet a Kérelmezőnek kell cégszerűen aláírnia.
- A külföldi ÁFA-t tartalmazó számlák eredeti példányai.
- A Kérelmező APEH által kiállított illetőségigazolása, annak tanúsítására, hogy a Kérelmező Magyarországon adóalany.
- Az illetőségigazolás kiadása a 11UK14 számú nyomtatvány kitöltésével és elektronikus benyújtásával igényelhető ingyenesen az APEH-tól.
- Az átutalással kifizetett számlák esetében a kifizetést igazoló banki kivonatok fénymásolatai.
- A számlázást alátámasztó valamely dokumentum másolata (szerződés, megrendelés vagy egyéb kapcsolódó dokumentum)

A külföldi áfa visszatérítésének könyvelése:
A külföldön kiállított áfás számlát bruttó módon kell könyvelni és nem kell feltüntetni a 1165-ös bevallásban.
 A bruttó elszámolást azért szükséges, mert  a külföldi számla áfa összegét nem tudjuk visszaigényelni, csak egy külön eljárás keretében! A külön eljárás megindítása a gyakorlati tapasztalatok szerint, függ a számla kiállító országtól, az értékétől, és mennyiségétől.
Amennyiben az eljárást megindítják és az áfát később visszakapják akkor a visszakapott áfa összege egyéb bevétel lesz.

Forrás: Számviteli műhely