Könyvviteli nyilvántartás elévülése

Kérdés

Mennyi idő után évül el a könyvviteli nyilvántartás?

Válasz

A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók által a könyvekben szerepeltetett bizonylatokat selejtezni, kidobni, megsemmisíteni nem lehet. A számviteli törvény nem tartalmaz utasítást az elévülésre. A jelen pillanatban élő értelmezés szerint a számvitelben nincs elévülés.