Helyi adók befizetése: szeptember 15. a határidő!

Közeledik szeptember 15., amely adózás szempontjából fontos dátum, hiszen ekkor kell befizetni az önkormányzatok felé esedékes adók illetve adóelőlegek második féléves részletét.

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak arra, hogy illetékességi területükön, saját rendeletükkel helyi adókat vezessenek be.
Eszerint az önkormányzatok
- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó),
- kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó),
- és a helyi iparűzési adó bevezetésére jogosultak.
A helyi sajátosságokhoz igazodóan az adó mértékét, egyes adómentességeket megállapító helyi adó rendeletek az adott települések polgármesteri hivatalaiban és az önkormányzatok honlapján megtekinthetők.
A helyi adókon kívül még  az önkormányzati adókhoz tartozik a gépjárműadó (vagy teljesítményadó), és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó is.

Az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adója, és az idegenforgalmi adó megfizetése két egyenlő részletben, adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.

Szintén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény határozza meg az iparűzési adó szabályait.
Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni az önkormányzati adóhatóságnál. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.
Az adózót félévi részletekben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig adóelőleg-fizetési kötelezettség terheli.
A vállalkozónak az iparűzési adóelőleget - az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével - a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét 100 forintra kerekítve, az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
Gépjárműadó
A gépjárműadóról szóló, többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezései értelmében a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű után gépjárműadót kell fizetni.
A gépjárműadót (vagy más nevén teljesítményadót) a helyi, illetve kerületi önkormányzatok szedik be, amelyről határozatban értesítik az adózót. Az éves összegét két részletben kell megfizetni március 15-ig, és szeptember 15-ig.

Helyi adó ügyekkel kapcsolatos eljárás
Helyi adók, belföldi rendszámú gépjárművek adója és termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója ügyében első fokon a település jegyzője (önkormányzati adóhatóság) jár el. A jegyző nem jogerős érdemi határozatai ellen - amennyiben azok tartalmával az ügyfél nem ért egyet - rendes jogorvoslatként fellebbezésnek van helye. Fellebbezni lehet a határozat jogellenessége, megalapozatlansága, célszerűtlensége, eljárási szabálytalanság, de akár a teljesítési határidő irreális volta miatt is.

Vonatkozó jogszabályok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv)
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art)
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt)
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket)