Egyesület könyvelése

Kérdés

Egy egyesület könyvelését milyen formában kell végezni? Kötelező az egyszeres könyvvitel, nem lehetne a kettős könyvvitel szabályai szerint könyvelni?

Válasz

Egy egyesületnél, mint nonprofit (külön rendeletben szabályozott) egyéb szervezetnél választhat a gazdálkodó az alábbiak közül: - egyszerűsített éves beszámoló (ekkor egyszeres könyvvitel, naplófőkönyv vezetése, mindaddig míg az árbevétele két egymást követő év átlagában az 50 M Ft-ot meg nem haladja. Ha ez megtörténik, akkor egy magasabb beszámolótípusba kell áttérnie. Az értékhatár alatt viszont bármikor saját elhatározásából áttérhet magasabb beszámolótípusba); - sajátos egyszerűsített beszámoló (ekkor kettős könyvvitel az ismert egyszerűsítésekkel, mindaddig maradhat, míg nem lesz könyvvizsgálatos, és az alaptevékenységéből illetve a vállalkozási tevékenységéből származó összes árbevétel nem haladja meg két egymást követő évben a 100 M Ft-ot.) A sajátos egyszerűsített éves beszámoló választása esetén a gazdasági társaság és az egyéni cég a választásától mindaddig nem térhet el, amíg a választás feltételeinek megfelel.(bár ez a szabály 2010.01.01-től liberalizálódott); - egyszerűsített éves beszámoló (szintén kettős könyvvitel, bármikor választhatja, ha a két egymás követő évben a következő három mutatóból legalább kettő – bármely kettő – a határérték alatt marad: a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. Az értékhatár alatt viszont bármikor saját elhatározásából áttérhet más beszámolótípusba); - éves beszámolót minden esetben választhat, azonban akkor kötelező az egyesület számára, ha az egyszerűsített éves beszámolónál leírt kritériumokat meghaladták a mutatószámok. Itt is értékhatár alatt viszont bármikor saját elhatározásából áttérhet más beszámolótípusba); Természetesen az egyéb korlátozó rendelkezések élnek a beszámoló választással kapcsolatban, de egy egyesületnél nem valószínű hogy előfordulnak, ezért ezeket nem írtam le a válasz során (pl. eltérő üzleti év..). A fenti beszámolók közül az egyesület bármelyiket választhatja, ha a kapcsolódó feltételek fennállnak. Ne feledkezzen meg a számviteli politika módosításáról amikor beszámoló váltása történik.