Diákmunka

Kérdés

A jelenlegi jogszabály szerint egy diák, akinek március 31-ig érvényes a diákigazolványa, de január végéig van jogviszonya, meddig dolgozhat diákmunkásként?

Válasz


A kérdésben szereplő „diákmunkás dolgozás” feltehetően az iskolaszövetkezetben történő foglalkoztatásra irányul. Az iskolaszövetkezetben tagként a nappali rendszerű oktatásban tanulmányokat folytató tanuló, hallgató dolgozhat, maximum 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is.

Ki is minősül tanulmányokat folytató tanulónak, hallgatónak?
- Nappali rendszerű oktatás keretében, vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a fenti jogviszonyok bármelyikének megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

Azaz, az iskolaszövetkezetben a diákigazolvány lejártáig dolgozhat a kérdésben szereplő diák.