Biztosítóknál végzett oktatás áfa szabálya

Szakmai műhelyünkbe érkezett kérdésben annak az eldöntéséhez kérték segítségünket, hogy a biztosítónál dolgozó kollégák oktatása az oktató részéről ÁFA köteles vagy adómentes tevékenységnek számít-e.

Az Áfa  alóli mentességet a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel az Áfa törvény 85. § paragrafusa szabályozza.
Eszerint mentes az adó alól:
az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás - az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járóellenérték külön térítendő meg -, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet köz- és felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében a közszolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény vagy -nemzetközi szerződés alapján - belföldön működő külföldi kulturális intézet -ilyen minőségében - teljesít;
(2) Az egyéb oktatás körébe tartoznak:
a) a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképesítést adó oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás;
b) a felnőttképzésről szóló törvény alapján szervezett és akkreditált, illetőleg
egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára
 való felkészítés és vizsgáztatás;
c) az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványkiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás;
d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása.

A biztosítónál végzett oktatás nem meríti ki a fent felsorolt  tárgyi adómentes szolgáltatás feltételeit, ezért ez a tevékenység áfa körös.