Álláskeresési járadék

Kérdés

Tisztelt Oktatási Központ! Szeptember végén letelik a Gyesem, a munkahelyem, ahonnan elmentem szülési szabadságra nem tud tovább alkalmazni. Letöltöm a szabadságom és utána nem lesz munkaviszonyom. Ha sikerül új munkahelyen elhelyezkednem a szocho kedvezményt igénybe tudja-e venni az új munkáltatóm? Ha nem sikerül egyből elhelyezkednem, jár-e állaskeresési járadék és ennek összegét mi alapján számolják? Köszönöm szépen a segítséget!


Válasz

Tisztelt Kérdező!

Kérdéseire az alábbi válaszokat adom:

 

Ha sikerül új munkahelyen elhelyezkednem a szocho kedvezményt igénybe tudja-e venni az új munkáltatóm?

 

Tekintettel arra, hogy Ön hosszabb ideig szülési-, majd fizetési nélküli szabadságot vett igénybe gyermeke gondozása kapcsán, így az adóhivatal nyilvántartása alapján Ön munkaerőpiacra lépőnek minősül, amely alapján az új foglalkoztató szociális hozzájárulási adókedvezményt, és szakképzési hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe.

 

Ha nem sikerül egyből elhelyezkednem, jár-e állaskeresési járadék és ennek összegét mi alapján számolják?

 

A hatályos jogszabály alapján álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

 

-         álláskereső,

-         az álláskeresővé válását megelőző 3 éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,

-         munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és

-         számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet* felajánlani.

* A munkahely akkor nem megfelelő, ha

-        egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, és a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, - amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, valamint

-        a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel vagy munkáltatói személyszállítással - oda- és visszautazás ideje a 3 órát (megváltozott munkaképességű személy esetén a 2 órát), illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a 2 órát nem haladja meg, és

-        az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását-, illetve álláskeresővé válását megelőző 4 naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, társadalombiztosítási járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. Tekintettel arra, hogy Önnek nem volt társadalombiztosítási járulékalapja a fenti időszakban, így az Ön esetében az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.

 

Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.