Adószámos magánszemély

Kérdés

Adószámos magánszemélynek főállás mellett, művészeti tevékenység után kell-e fizetnie 13% szociális hozzájárulási adót? Amennyiben igen, akkor az adóalap után?Válasz

Az önálló tevékenységből származó, az adó- és adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után szociális hozzájárulási adót kell fizetni. (Azaz az adó alapja a költségekkel, költségátalánnyal csökkentett bevétel.)

Amennyiben az Szja tv. szerint önálló tevékenységből származó jövedelem kifizetőtől származik, az adó fizetésére kötelezett személy a kifizető, ideértve a külföldi kifizetőt is.
Ha pedig e jövedelem nem kifizetőtől származik, az adó fizetésére kötelezett személy a jövedelmet szerző természetes személy. Ugyanez a helyzet, ha a Tbj. szerint járulékalapot nem képező jövedelem külföldi kifizetőtől származik, az adó fizetésére kötelezett személy ez esetben is a jövedelmet szerző természetes személy.

Annak, hogy Ön főállású munkaviszony mellett folytatja az önálló tevékenységét, annyiban van/lenne jelentősége, hogy a szociális hozzájárulási adónak van felső határa. Ebben az alábbi jövedelmeket kell figyelembe venni:

1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem (például: munkabér, megbízási díj, őstermelői tevékenység jövedelme, ingó-, ingatlan bérbeadásból származó jövedelem függetlenül attól, hogy azt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem terhelte.)
2. A tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjat, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíjat és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjat.
3. Az Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében az Szja tv. szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a Tbj. szerint biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a Tbj. 4. § k) pont 2. alpontja alapján járulékalapot képez.
4. A vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv. 68. §.): tagi jövedelem, vállalkozói kivét.
5. Az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja tv. 65/A. §).
6. Az osztalék (Szja tv. 66. §.), vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §).
7. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. 67. §.).
8. Az Szja tv. 1/B. §. hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.
Amennyiben a fentebb felsorolt jövedelmek adóévben elérik a minimálbér 24-szeresét (adófizetési felső határ; 2022-ben: 4.800.000 Ft), akkor szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni:

• a vállalkozásból kivont jövedelem,
• az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
• az osztalék,
• a vállalkozói osztalékalap,
• az árfolyamnyereségből származó jövedelem, és
• az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó személy (külföldi illetőségű előadóművész) e tevékenységből származó jövedelme
után.

Azaz a szociális hozzájárulási adó felső határa nem befolyásolja a nem vállalkozóként folytatott önálló tevékenységből származó jövedelmet terhelő kötelezettséget.