Magasabb összegű családi pótlék megállapítására vonatkozó új szabályok.

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Közgazdasági Egyetemre jelentkeztem, de édesapám rávett, hogy módosítsam a jelentkezésemet a Jogi Egyetemre. Mivel azonban mindig érdekelt a közgazdaságtan, így a jog elvégzése után felvételiztem a Közgazdasági Egyetem posztgraduális karára, amit el is végeztem. Gyakorlatilag ehhez a két végzettséghez szorosan kapcsolódik az egészségügyi menedzseri diploma. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkod...

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén magasabb összegű családi pótlék kerül folyósításra. 2021. július 1-jétől az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevonásával kerülhet sor a magasabb összegű családi pótlék megállapítására, melynek kapcsán új szabályok kerültek elfogadásra. Az alábbi cikkben ezeket az új rendelkezéseket ismertetjük.

Mielőtt az új szabályokat áttekintenénk, elsőként nézzük meg, hogy kinek és milyen összegben jár a magasabb összegű családi pótlék!

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén magasabb összegű családi pótlék kerül folyósításra. A fenti törvény alapján tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy a következő:


  • az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,

  • az a 18 évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család a gyermek után havi 23 300 forint, míg a gyermeket egyedülállóként nevelő havi 25 900 forint családi pótlékra jogosult. Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, aki 20 300 forint iskoláztatási támogatásra jogosult.


1) Magasabb összegű családi pótlék megállapítására vonatkozó új szabályok:

2021. június 30-ával bezárólag a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetében a magasabb összegű családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kellett a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolás másolatát.

2021. július 1-jétől az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) alkalmazása kapcsán egyszerűsödött a fenti eljárás, melynek következtében a magasabb összegű családi pótlék iránti kérelemhez csak akkor kell csatolni a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolás másolatát, ha a szakorvos

  • az igazolást az EESZT útján nem tudja továbbítani, vagy

  • a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát nem állapította meg.


Más a helyzet akkor, ha a gyermek a családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé vagy súlyosan fogyatékossá. Ez esetben a tartós betegségről vagy súlyos fogyatékosságról szóló igazolást akár a szakorvos is továbbíthatja az EESZT útján, akár az orvosi igazolás másolatát az ellátásra jogosult benyújtja az igényelbíráló szervnek, aki ezt követően hivatalból fogja felülvizsgálni a családi pótlék összegét.


2) Magasabb összegű családi pótlék gyes esetén:

Ugyancsak az EESZT alkalmazásához kapcsolódik az a módosítás is, amely a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság és az ehhez kapcsolódó gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozik. 2021. június 30-áig, ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, akkor a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolást a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kellett.

Az EESZT alkalmazása kapcsán 2021. július 1-jétől, ha a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtották be, a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csak akkor kell csatolni a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolás másolatát, ha a szakorvos az igazolást az EESZT útján nem tudja továbbítani.

Ha a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának ideje alatt lett tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, akkor 2021. június 30-áig az erről szóló igazolást be kellett nyújtani a kormányhivatalhoz. 2021. július 1-jétől ez esetben is lehetőség van arra, hogy a szakorvos továbbítsa az igazolást az EESZT útján, vagyis ha a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé vagy súlyosan fogyatékossá, akkor

  • a szakorvos az erről szóló orvosi igazolást az EESZT útján továbbítja, vagy

  • az ellátásra jogosult az orvosi igazolás másolatát benyújtja

az igényelbíráló szervnek, amely ezt követően hivatalból fogja felülvizsgálni a családi pótlék összegét és a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamát.


3) Magasabb összegű családi pótlék megszűnése:

Ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy állapotának javulása miatt már nem jár a magasabb összegű családi pótlék, akkor a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összegben kell folyósítani, ha a családi pótlékra jogosultság egyébként is fennáll. Ez esetben a kormányhivatal a családi pótlék új összegének megállapításával egyidejűleg intézkedik az ehhez kapcsolódó közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló igazolvány bevonásáról és érvénytelenítéséről.

2021. július 1-jétől új szabály került elfogadásra, mely szerint az érvénytelen, utazási kedvezményt biztosító fenti hatósági igazolványt az érintettnek vissza kell küldenie, ha őt erre a kormányhivatal felhívja.Legfrissebb...

Szakértőink

Jelmagyarázat

Bárki számára szabadon hozzáférhető
A cikk olvasásához Pallas fiók nyitása szükséges
Szakmai csomag előfizetéssel olvasható