Személyi jövedelemadó bevallás - közeleg a határidő

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései Honlap: www.sinkatax.hu E-mail: info[kukac]sinkatax.hu

Mint ismeretes, május 20-a a magánszemélyek jövedelemadó bevallásának határideje. Kinek kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, és ki mentesül e kötelezettség alól?

Röviden összegezve az Szja tv. bevallásra vonatkozó, általános szabályát: a 2020. adóévről személyi jövedelemadó bevallást kell benyújtania annak a magánszemélynek, aki 2020-ban adóköteles bevételt szerzett.

Nem merül fel bevallási kötelezettség azonban az olyan jövedelem után, amelyet az adótörvény szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Kivételt jelent, ha ugyan a magánszemély külföldről származó jövedelme nemzetközi szerződés alapján, Magyarországon mentesített az adófizetés alól, de az érintett más okból is köteles a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettség teljesítésére, például önálló tevékenységből származó jövedelme belföldön adózik.

Nem merül fel adófizetési kötelezettség továbbá akkor sem, ha a magánszemély 2020-ban szerzett jövedelme

 • ingó vagyontárgy átruházásából származik, és a bevétel éves összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot;

 • ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik (például a magánszemély 2015-ben vagy korábban megvásárolt lakását 2020-ban – azaz a szerzést követő ötödik vagy az utáni évben értékesítette, és ezért adó nem terheli a bevételt);

 • után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett, (mondjuk az üzleti partnertől kapott ajándék után);

 • kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta;

 • amely pénzbeli nyereménynek minősül (lottó, vagy sorsjegynyeremény);

 • amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható;

 • amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani.

Ez utóbbi körbe tartozik például az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel. Erről a magánszemélynek nem kell bevallást benyújtania, ha bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget.

A mentesített keretösszeg számításához a foglalkoztatás napjainak számát kell megszorozni a 2020. évi minimálbér, vagy a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének 130 százalékával, ami napi 9.633 forint, illetve napi 12.597 forint (az egyszerűsített foglalkoztatásrólszóló 2010. évi LXXV. törvény 9.§. szerint).

Ha a kapott bér ezt az értékhatárt nem haladja meg, bevallási kötelezettség sem keletkezik.

A „klasszikus” adómentes jövedelmeket, mint a családi pótlék vagy a nyugellátás, ugyancsak nem kell bevallani.

Ha a magánszemély csak az előbbiekben felsorolt kategóriákba tartozó jövedelmet szerzett tavaly, számra az adóhatóság nem készít adóbevallási tervezetet.

A külföldi illetőségű magánszemély is mentesül az adóbevallási kötelezettség alól, ha az adóévet követő év április 30-ig nyilatkozatot adott az adóhatóságnak arról, hogy őt külföldi illetőségére tekintettel 2020-ban Magyarországon adókötelezettség nem terhelte.

Az, akinek viszont 2020-ban volt adóköteles jövedelme, a bevallási kötelezettségének eleget tehet úgy is, hogy a saját maga készíti el az adóbevallását, de választhatja azt a megoldást is, hogy az adóhatóság által készített adóbevallást (bevallási tervezet) átnézi, kijavítja, illetőleg szükség esetén kiegészíti.

Az adóhatóság az adóévet követő év február hónapjának utolsó napjáig beérkezett kifizetői adatszolgáltatások alapján a nyilvántartásaiban szereplő adatokból készíti el az adóbevallási tervezeteket.

Ezek 2021. március 15-től elérhetőek az adóhatóság e célra fenntartott eSZJA webfelületén: http://eszja.nav.gov.hu

Itt elektronikus hozzáférés nélkül is használható a nyomtatványkitöltő program, és üres bevallás is nyomtatható. De elkészíthető a bevallás az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK-ban) elérhető nyomtatványon is: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_ programok_nav/bevallasok/20SZJA.html.

Visszatérve a bevallás tervezetre, abban minden munkáltatótól és kifizetőtől érkezett adat szerepel, még akkor is, ha a magánszemélynek az adóévben például több munkáltatója volt.

Az adóköteles bevételt szerzett mezőgazdasági őstermelő, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély és az egyéni vállalkozó adóbevallási kötelezettségét akkor teljesíti, ha az adóbevallási tervezet felhasználásával, azt javítja vagy kiegészíti, vagy adóhatósági közreműködés nélkül bevallást nyújt be.

Ugyanis esetükben a bevallás tervezetek május 20-i hatállyal nem válnak automatikusan személyi jövedelemadó bevallássá.

Ennek az az oka, hogy a nem kifizetőtől származó bevételek, jövedelmek, valamint az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek tevékenységéhez kapcsolódó adatok nem teljes körűen szerepelnek az adóhatóság nyilvántartásában, azokat az adóbevallási tervezet nem tartalmazza. Az adóbevallási tervezet ezért esetükben csak ajánlatként segít a bevallásban.

Ha a mezőgazdasági őstermelő ebből a tevékenységből származó éves bevétele tavaly nem haladta meg a – 2020. december 31-ig hatályos szabályok szerint adómentes - 600 ezer forintot, és más adóköteles jövedelme sem volt, akkor bevallást nem kell benyújtania.

Az őstermelő ezt a 20 SZAJK jelű kiegészítő nyilatkozaton is jelezheti.

Egyéni vállalkozóként viszont csak akkor mentesülhet valaki a bevallási kötelezettség alól, ha vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette.

A teljes adóévben katás (kisadózó státuszú) egyéni vállalkozók adóbevallási tervezete automatikusan bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja bevallást május 20-ig.

A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önállóan is benyújtható a NAV-hoz május 20-ig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu-regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító), a NAV webes kitöltő programjában lehet.

Ha az egyéni vállalkozó, az őstermelő és az áfás magánszemély május 20-ig elmulasztja a módosítást, kiegészítést, vagy saját maga nem készíti el és nem nyújtja be szja-bevallását, a NAV tizenöt napos határidővel felhívja a figyelmét, hogy pótolja a hiányt.

Az adóbevallási tervezet tartalmazza az adóhatóság nyilvántartásában szereplő, a magánszemély által az adóévben megszerzett,

 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,

 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,

 • az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mentesített keretösszeget meghaladó jövedelmet,

 • a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény szerint a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adót.

A magánszemélyek általában azt gondolják, hogy a bevallási tervezet átnézés mindössze csak annyit jelent, hogy megnézik, van-e fizetendő vagy visszatérítendő adójuk.

A tervezetben szereplő adatokat azonban gondosan át kell tekinteni, különösen akkor, ha valaki több munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet. Ilyen esetben a dokumentumban azok mindegyike szerepel, és az igazolásokon szereplő összeg is megegyezik a tervezetben foglaltakkal.

Aki kedvezményre jogosult annak célszerű a tervezetet abból a szempontból is górcső alá vennie, hogy az az adóelőleg nyilatkozatának megfelelően tartalmazza-e a kedvezményeket, helyesek-e a kedvezménnyel érintett időszak adatai, pontosak-e a gyermekek, házastárs adatai, a kedvezmény jogcíme megfelelő-e.

Ha a magánszemély az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal nem ért egyet, azt az adóévet követő év május 20-ig

 • elektronikus felületen javíthatja (eSZJA), kiegészítheti, vagy

 • a 20SZJA nyomtatványon bevallást nyújthat be.

Mivel a papíralapú, postai úton megküldött adóbevallási tervezet adataiba „belejavítani” nem lehet, kiegészítésére, javítására elektronikus felületen vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás benyújtásával van lehetőség, illetve az egyébként a magánszemély által összegszerűségében elfogadott bevallásban a még szükséges SZJAK kitöltésével (ez egy kiegészítő nyilatkozat) kiegészítő adatok adhatóak meg.

A 20SZJAK nyomtatványon a következőkről lehet nyilatkozni:

 • a magánszemély mezőgazdasági őstermelésből származó 2020. évi bevétele nem haladja meg a 600 000 forintot (D) blokk),

 • a magánszemély személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége együttesen az 500.000 forintot nem haladja meg, akkor legfeljebb tizenkét havi részletfizetést kérhet,

 • a visszaigényelhető adó esetén a kiutaláshoz szükséges belföldi utalási adatokat (címet vagy bankszámlaszámot) valamint a külföldi utaláshoz szükséges címet vagy bankszámlaszámot is,

 • a túlfizetés összegének, vagy annak egy részének átvezetése más adónem (ek)re,

 • több önkéntes kölcsönös pénztári tagság esetén a magánszemélynek döntenie kell arról, hogy melyik az a pénztár, ahová a rendelkezés átutalását kéri,

 • ha a magánszemély nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagja az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak, a nyugdíjpénztárba átutalt összeg utáni rendelkezés kiutalását kérheti az általa megadott postai utalási címre vagy bankszámlaszámra,

 • ha 2020-ban megszűnt magán-nyugdíjpénztári tagsági viszony esetén az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az átutalt összeg alapján történik a rendelkezés,

 • az a magánszemély, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1-je előtti elérte, a nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg után magasabb kedvezményről (130.000 forintról) rendelkezhet,

 • ha a magánszemély 2020. december 31-e után, de a nyilatkozattétel időpontját megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt szüntette meg a nyugdíj-előtakarékossági számláját: ebben az esetben a rendelkezés összegét az adóhatóság az adózó által a megadott postai utalási címre vagy bankszámlaszámra utalja.


A 20SZJAK nyilatkozatot is alá kell írni, mert aláírás nélkül érvénytelen, de ez a kinyomtatott és postán beküldött szja bevallásra is vonatkozik.

Abban az esetben, ha a magánszemély helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja jár el, a nyilatkozatot neki kell aláírnia. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az állami adóhatóság részére 2021. május 20-ig postai úton kell megküldeni.

Ha a magánszemély az adóbevallási tervezet adatait az adóévet követő év május 20. napjáig nem javítja, nem egészíti ki, vagy bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adóbevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, és az adóbevallási tervezet a magánszemély által benyújtott bevallásnak minősül.

Ennek megfelelően, ha a magánszemély egyetért postai úton kapott bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat kitöltésén és beküldésén kívül nincs teendője, nem kell a tervezetet sem aláírnia, sem visszaküldenie.

A magánszemélynek a fizetendő adókötelezettséget a bevallás benyújtásának határidejéig, 2021. május 20-áig kell teljesítenie:

 • eSZJA portál felületén bankkártyás fizetéssel,

 • lakossági folyószámláról átutalással, ekkor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot vagy adóazonosító jelet (az átutalást a NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlára kell teljesíteni: 10032000-06056353),

 • elektronikus hozzáféréssel, az eBEV portálon történő adószámla lekérdezéshez kapcsolódóan VPOS fizetéssel;

 • csekken, ami többféle módon igényelhető: CSEKK formanyomtatványon, bármelyik NAV ügyfélszolgálaton/kirendeltségen, illetve telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén keresztül a 1819-es telefonszámon.

Ezzel összefüggésben figyelniük kell az érintetteknek arra, hogy az adóbevallási tervezet nem tartalmazza a magánszemély év közben a saját maga által megfizetett adóját, adóelőlegét, ezért ezeket a befizetéséket saját magának kell feltüntetnie az adóbevallásban.


Ha a magánszemélynek a személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó adónemen fennálló adófizetési kötelezettsége együttesen nem haladja meg az 500 ezer forintot, akkor lehetősége van arra, hogy ezt az összeget legfeljebb tizenkét hónapon keresztül egyenlő részletekben, pótlékmentesen fizesse meg. A nyilatkozattételre a bevallás 20SZJA C lapján az „A” blokkban van lehetőség.

Az elektronikus felületen a bevallási tervezetet is ki lehet egészíteni a részletfizetést kérő a nyilatkozattal. A részletfizetési szándékkal egyidejűleg azt is meg kell határozni, hogy az érintett a részletfizetést– a 2-12 hónapig terjedő intervallumon belül - hány hónap alatt kívánja teljesíteni.

Az első részletet május 20-áig kell befizetni.

A részletfizetést kérelmezőnek fontos szem előtt tartania, hogy ha nem fizeti be időben az esedékes részletet, a kedvezményt elveszíti, és a tartozást egy összegben kell megfizetnie.

Ekkor a tartozás fennmaradt részére az adóhatóság – 2021. május 20-ától – késedelmi pótlékot számít fel.

Amennyiben az adózónak egyik adónemen visszaigényelhető adója van, a másik adónemen pedig befizetendő adója keletkezett, akkor kérheti a visszaigényelhető összeg, vagy annak egy részének átvezetését más adónemre. Ha pedig csak túlfizetése van, akkor a teljes összeget visszaigényelheti. Ez utóbbi esetben bankszámlára, illetve postacímre kérhető az összeg.

Az adóhatóság csak az adózónak utalja ki a visszajáró összeget, ezért csak a saját adatokat célszerű feltüntetni a bevallásában, vagy a 20SZJAK nyomtatványon.

A NAV-nak a visszatérítendő adót a visszaigényléshez szükséges adatok beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki, amelyet a bevallás beérkezésétől, illetve a bevallás tervezet online jóváhagyásától kell számolni.

Az állami adó- és vámhatóságot a kiutalás időpontjában fennálló, általa nyilvántartott köztartozás tekintetében megilleti a visszatartási jog.


Legfrissebb...

Szakértőink

Jelmagyarázat

Bárki számára szabadon hozzáférhető
A cikk olvasásához Pallas fiók nyitása szükséges
Szakmai csomag előfizetéssel olvasható