Mikor kötelező a munkáltatónak módosítani a munkaszerződést?

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Közgazdasági Egyetemre jelentkeztem, de édesapám rávett, hogy módosítsam a jelentkezésemet a Jogi Egyetemre. Mivel azonban mindig érdekelt a közgazdaságtan, így a jog elvégzése után felvételiztem a Közgazdasági Egyetem posztgraduális karára, amit el is végeztem. Gyakorlatilag ehhez a két végzettséghez szorosan kapcsolódik az egészségügyi menedzseri diploma. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkod...

A Munkatörvénykönyv alapszabályként rögzíti, hogy a felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. Vannak azonban olyan esetek, amikor nem közös megegyezésen alapul a módosítás, hanem azt a törvény a munkáltató kötelezettségeként írja elő. Ezeket a kötelezettségeket foglalom össze az alábbiakban.

A Munkatörvénykönyv rögzíti, hogy a munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk legalább a munkavállaló alapbérében és munkakörében. Természetesen egyéb feltételekben is megállapodhatnak a felek, de a fenti két tartalmi elem minimálisan kötelező része a munkaszerződésnek.

Ha a felek a későbbiekben módosítják a munkaszerződést. Ennek keretében írásban rögzítik a módosítást, továbbá annak hatálybalépésének időpontját. A munkaszerződés módosítására adhat okot, ha például a munkavállaló egészségi állapota megváltozik, a személyi alapbére módosul, vagy teljes munkaidő helyett részmunkaidőben dolgozik tovább.

Ezen szempontok alapján tekintsük át, hogy melyek azok a kötelezettségek a Munkatörvénykönyvében, amelyekre tekintettel a munkáltatónak a korábbi munkaszerződést módosítania kell.

 

  1. Módosítás a munkavállaló egészségi állapotában bekövetkező változás kapcsán:

 

A Munkatörvény alapján a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. Erre tekintettel első körben a munkáltató köteles a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani. Amennyiben a munkaszerződés tartalmazza a munkaidő-beosztást, netán a munkafeltételeket is, és az(ok) a fentiek alapján módosul, akkor azt a munkaszerződés módosításában szerepeltetni kell.

Ugyancsak hasonló helyzet áll elő várandósság esetén. Ha adott munkakörben történő foglalkoztatás feltételei a fentiek alapján nem módosíthatóak, és a munkavállaló várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható, akkor a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani. Ha van ilyen felajánlható munkakör, és azt a várandós illetve kisgyermekes munkavállaló elvállalja, akkor ez esetben az új munkakör kapcsán szintén módosítani kell a munkaszerződést azzal, hogy a munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél nem lehet kevesebb.

 

  1. Módosítás a munkabér módosítása kapcsán:

 

A Munkatörvény előírja, hogy amikor a munkavállaló visszatér a munkába a szülési szabadságáról, vagy a fizetés nélküli szabadságáról, akkor munkáltató ajánlatot tesz a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó. Amennyiben a fenti ajánlat alapján változik a munkavállaló munkabére, akkor azt kötelező munkaszerződés módosításában is rögzíteni. Azaz ez esetben is Munkatörvény által előírt kötelezettségen alapul a munkaszerződés módosítása.

 

  1. Munkaszerződés módosítása részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán:

 

A Munkatörvény rögzíti, hogy a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek négyéves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

Azaz a kisgyermekes munkavállaló ajánlatára köteles a munkáltató a munkaszerződést határozott időre módosítani, melynek következtében a kisgyermekes munkavállaló a korábbi pl: napi 8 órás munkaidő helyett napi 4 órás munkaidőben dolgozhat.

Megjegyzés : Három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló: aki, a családok támogatásáról szóló törvény szerint szülőként legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban részesült vagy részesül, vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül.

Végezetül meg kell említeni az alábbi esetet, amelynél a munkáltató ugyan nem köteles módosítani a munkaszerződést, hanem mérlegelés alapján dönt arról.

A Munkatörvény úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat

  • teljes vagy részmunkaidős,
  • távmunka végzésre irányuló, valamint
  • a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő

foglalkoztatás lehetőségéről. A fenti tájékoztatásra építve a munkavállaló kérheti munkaszerződésének módosítását - pl: határozott idejű munkaviszony helyett a jövőben határozatlan idejű munkaviszonyban látná el a feladatát -, amelyre a munkáltatónak 15 napon belül kell írásban nyilatkozni.

 

Ezévi (2021.) számviteli, adózási és Tb jogszabályok naprakészen, kreditpontok 2021.

A mérleg másik oldalán »

Legfrissebb...

Szakértőink

Jelmagyarázat

Bárki számára szabadon hozzáférhető
A cikk olvasásához Pallas fiók nyitása szükséges
Szakmai csomag előfizetéssel olvasható