Keresőképtelenség külföldi pihenést követően elrendelt karantén esetén.

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Közgazdasági Egyetemre jelentkeztem, de édesapám rávett, hogy módosítsam a jelentkezésemet a Jogi Egyetemre. Mivel azonban mindig érdekelt a közgazdaságtan, így a jog elvégzése után felvételiztem a Közgazdasági Egyetem posztgraduális karára, amit el is végeztem. Gyakorlatilag ehhez a két végzettséghez szorosan kapcsolódik az egészségügyi menedzseri diploma. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkod...

Azok a magyar állampolgárok, akik szeptember 1-jétől külföldre mennek pihenni, hazatérésükkor kötelesek hatósági házi karanténba vonulni. Az alábbi cikkben az így karanténba vonult személy(ek) keresőképtelenségéről adok részletes tájékoztatást.

9 olyan kód van, amelybe a keresőképtelenség besorolható. Így a keresőképtelenséget megállapító orvos az alábbiak szerint kódolhatja a keresőképtelenséget:

1-es kód: üzemi baleset

2-es kód: foglalkozási megbetegedés

3-as kód: közúti baleset

4-es kód: egyéb baleset

5-ös kód: beteg gyermek ápolása

6-os kód: terhesség-szülés miatti keresőképtelenség

7-es kód: közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltás, hatósági elkülönítés

8-as kód: egyéb keresőképtelenség

9-es kód: veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség

A veszélyhelyzet alatt, COVID-19 kapcsán elrendelt hatósági karanténra vonatkozóan az EMMI tájékoztatást adott ki, mely szerint, aki COVID-19 vírussal kapcsolatban vagy otthonában, vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető a fenti 7-es kóddal.

Megjegyzés: Akinek a keresőképtelensége a fenti 7-es kód alá esik, és ennek következtében munkahelyén megjelenni nem tud, az a személy a fenti keresőképtelenséget megalapozó hatósági elkülönítést, eltiltást illetőleg a zárlatot, az azt elrendelő határozattal tudja bizonyítani. Ezt a határozatot a járványügyben eljárni jogosult hatóság hozza meg, amelyről értesíti a keresőképtelenséget megállapító orvost is.

2020. augusztus 30-án megjelent a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, amely a magyar állampolgárok külföldi utazása kapcsán az alábbiakról rendelkezett:

Külföldről érkező magyar állampolgár, személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A fenti hatósági házi karatén keresőképtelenség vonatkozásában ugyanazon megítélés alá esik, mint a nyár folyamán „piros”, illetve „sárga” jelzéssel ellátott országból érkezők esetén elrendelet házi karatén. A „piros”, illetve „sárga” jelzéssel ellátott országból érkezők kapcsán 2020. augusztus 13-án hatályba lépett 398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet rögzítette a következőket: „Az a biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott, nem hivatalos célú kevésbé súlyos vagy súlyos fertőzöttségi mértékű országból Magyarország területére történő beutazáskor hatósági házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek.”

Azaz, az a magyar állampolgár, aki külföldre nem hivatalos (üzleti-, gazdasági) célból utazott, hazatértét követően köteles hatósági házi karanténba vonulni, és nem lesz ezen karatén kapcsán keresőképtelen. Keresőképtelenség hiányában a fenti hatósági házi karanténban lévő személy biztosítottként táppénzre sem jogosult.

Megjegyzés: A keresőképtelenség hiánya nem csak a táppénz kapcsán jelent gondot. Ha például a házi karanténban lévő munkavállaló nem keresőképtelen, és nem tud otthonról dolgozni, akkor esetében igazolatlan távollét áll fenn. Az igazolatlan távollét alatt szünetel a biztosítási jogviszonya, és ezen időszakban fizetnie kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Megelőzhető az igazoltalan távollét azzal, ha fizetett-, vagy fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a munkavállaló a fentiekben ismertetett karantén idejére.

A karatén időtartama kapcsán az az általános szabály, hogy a koronavírus kapcsán elrendelt hatósági házi karantén minimum 2 hétig tart. Ugyanakkor a külföldről hazatérő, hatósági házi karanténban lévő személynek lehetősége van arra, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, 2 alkalommal, fizetés ellenében molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt.

Ha a két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént alól felmentést kap. Azaz gyorsan elvégzett tesztelés esetén - ha SARS-CoV-2 koronavírus nem kimutatható ki - a hazaérkezést követő 5 napon belül már meg is szűnhet a házi karantén.

Megjegyzés: A tesztelés kapcsán más szabály vonatkozik azokra, akik Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság vagy a Szlovák Köztársaság területéről utaznak haza Magyarországra. Esetükben az alábbi szabályt kell alkalmazni:

Ha a magyar állampolgár Magyarország területére a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság vagy a Szlovák Köztársaság területéről lépett be, és 2020. szeptember 1-jét megelőzően a fenti államok valamelyikében szállásfoglalással rendelkezett, akkor a fentiekben ismertetett karatén alóli felmentéshez elegendő 1 negatív teszt. Azaz, ha a hazaérkezést követően Magyarországon 1 alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, akkor a hatósági házi karantén alól a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság vagy a Szlovák Köztársaság területéről hazatérő felmentést kap.

Ezévi (2021.) számviteli, adózási és Tb jogszabályok naprakészen, kreditpontok 2021.

A mérleg másik oldalán »

Legfrissebb...

Szakértőink

Jelmagyarázat

Bárki számára szabadon hozzáférhető
A cikk olvasásához Pallas fiók nyitása szükséges
Szakmai csomag előfizetéssel olvasható