Újra az új katáról

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései

A júliusban kihirdetett törvény gyökerestől forgatta fel a katások életét, számos határidőt is szabva az új szabályok alkalmazásához. Az alábbiakban ezeket foglaljuk röviden össze.

Mint ismeretes, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a Magyar Közlöny 2022. július 18-án megjelent, 118. számában hirdették ki) egyes rendelkezései már 2022. augusztus 1-ével hatályosak, de zömében 2022. szeptember 1-vel léptek életbe.

Fontos tudni, hogy a „régi” kata törvény, azaz a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény részlegesen továbbra is hatályban marad, mivel e jogszabály tartalmazza a kisvállalati adó (kiva) szabályait is, amelyek nem változtak.

Az „új” katát már csak egyéni vállalkozók választhatják, társas vállalkozások már nem: 2022. augusztus 31-ével minden korábban ide tartozó vállalkozás kata alanyisága megszűnt, szeptember 1-től pedig az egyéni vállalkozók a korábbiaknál szűkebb körben jogosultak az adózási mód választására.

A szeptember 1-jét követően a kata választására már nem jogosult adózók számos kötelezettséggel, és viszonylag kevés lehetőséggel néznek szembe. Amit már meg kellett tenniük:

  • 2022. szeptember 1-től az egyéni vállalkozó, a betéti / közkereseti társaság, ügyvédi iroda, egyéni cég által kiállított számlákon már nem szerepeltethető a „kisadózó” kitétel. Egyebekben az új kata törvény az új katásokra vonatkozóan sem rögzíti ezt a követleményt. Ebből következően, akár kikerült az adózó a kata hatálya alól, akár továbbra is alkalmazhatja ezt az adózási módot, a számlázó programját, illetve annak beállításait ebben a vonatkozásban is módosítania kellett 2022. augusztus 31-ig.
  • 2022. szeptember 12-ig még a régi kata alanyiságból eredő tételes adófizetési kötelezettségnek eleget kellett tennie minden volt kata alanynak.

Amit még néhány napon belül meg kell tenni: 2022. szeptember 30-ig minden, 2022. augusztus 31-én a kata hatálya alá tarozott egyéni vállalkozónak, betéti, közkereseti társaságnak, ügyvédi irodának, egyéni cégnek a 22KATA nyomtatványon be kell nyújtania a „régi” kata tv. 11.§. (2) bekezdése szerinti bevételi nyilatkozatát. (Erre az ONYA alatt is módjuk van.)

Ezzel összefüggésben lényeges, hogy – átmeneti szabály alapján – a megemelt, új kata bevételi értékhatárt, 18 000 000 forintot, pontosabban annak arányos részét, augusztus 31-ig 12 millió forint értékhatárt (8x1,5 MFt) alkalmazhatják azok az adózók is, akik 2022. augusztus 31-én még a régi kata alanyai voltak, függetlenül attól, hogy az adózó egyéni vállalkozó, betéti társaság vagy ügyvédi iroda formájában működött.

A kisadózóra vonatkozó értékhatár kiszámításánál azon hónapokat kell figyelembe venni, amelyben a kisadózó tételes adó fizetésére volt köteles. A jogosultsági hónapok számának és 1,5 millió forintnak a szorzata lesz az a bevételi értékhatár, amelyet meg nem haladó bevétel után nem merül fel a 40 százalékos mértékű adó (új kata tv. 15.§ (3) bekezdése).

Azok, akik 2022. augusztus 31-e előtt már megszüntették kata alanyiságukat, e szabályt nem alkalmazhatják, vagyis esetükben a jogosultsági hónapok számának és 1 millió forintnak a szorzata adja azt a bevételi határt, ahol még nem kell számolniuk a 40 százalékos mértékű adóval.

2022. augusztus 31-én megszerzett bevételként kell figyelembe az e napig kiállított számla ellenértékét akkor is, ha azt a volt kata alany e napig nem szerezte meg (régi kata tv. 2.§ 13. e) pont).

Ennek megfelelően – például –, ha a kisadózó által kiállított számla teljesítési időpontja 2022. augusztus 25-e, viszont azt csak 2022. október 15-én fizeti ki a vevő, megrendelő, a számla ellenértéke akkor is 2022. augusztus 31-én megszerzett bevételnek minősül.

Csak a betéti társaságok, közkereseti társaságok 2022. augusztus 31-én is kisadózó tagjait érinti az a szabály, hogy a cég egyszerűsített végelszámolása 2022. szeptember 30-ig történő bejelentése esetén a gazdasági társaság kisadózóként bejelentett tagja e bejelentés napjától felvehető az egyéni vállalkozói nyilvántartásba, annak ellenére, hogy a beltagi / tagi korlátlan felelőssége még fennáll. E határidő jogvesztő.

Bármilyen adózási módot választ is a kata helyett az egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, fontos figyelembe vennie, hogy az általános forgalmi adóban az alanyi adómentesség bevételi értékhatára nem változott: ez éves szinten, év közben pedig arányosan továbbra is 12 millió forint.

Azok, akik nem változtatták meg vállalkozásuk formáját, azaz egyéni vállalkozásukat, vagy gazdasági társaságukat tovább működtetik, csak adózási módjuk lett a kata helyett más, 2022-ben éves szinten 12 millió forintig maradhatnak alanyi adómentesek, hiszen adóalanyiságuk az általános forgalmi adó rendszerében nem változott.

Ugyanakkor, ha az egyéni vállalkozó e tevékenységét megszűntette és a továbbiakban – például – betéti társaságot vagy egyszemélyes kft-ét alapítva működik, vagy az ügyvédi iroda megszűnését követően egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét, akkor már az általános forgalmi adót érintően is új adóalanyról beszélünk. Ennek év közbeni létrejötte okán a 12 millió forint arányos része (mint feltételezett bevétel) alapján választható az alanyi adómentes státusz. (Az e körbe tartozók a NAV-hoz történő bejelentkezésükkel új adószámot kapnak, új áfa alanyok lesznek, 2022. szeptembertől decemberig 4 milliós áfa alanyi mentességi bevételi értékhatárral számolhatnak.)

A kata adóalanyiságuk megszűntével más adózási formára áttérő, de vállalkozásuk formáját egyebekben nem módosító adóalanyok adószáma nem változik, és az online számla adatszolgáltatási kötelezettségük, regisztrációjuk sem.

Mindezekből következően a cégkapu regisztrációjukat sem érinti a változás.

Akik maradtak/maradhatnak katások, azoknak 2022. szeptember 25-ig volt lehetőségük e választásukat bejelenteni az adóhatósághoz. Ez esetben a kata adóalanyiságuk végeredményét tekintve folyamatos (csak immár új szabályrendszer mellett), 2022. szeptember 1-től is érvényesen.

Ha erről a határidőről „lecsúsztak”, akkor sem veszítik el jogosultságukat a kata választására (természetesen, ha az új feltételeknek megfelelnek), de az új kata szerinti adóalanyiságuk kicsit később, a választásuk bejelentését követő hónap első napjával jön létre, és a köztes időben vállalkozói szja szabályai vonatkoznak rájuk.

Ha az egyéni vállalkozó az Szja tv. szerinti átalányadózást választja a 2022. adóévre vonatkozóan, ezt 2022. október 31-éig jelentheti be. Ez esetben az átalányadózás – és az átalányadós adóév – kezdete 2022. szeptember 1. napja lesz.

Ez esetben 2022. október 12-ével már az átalányadó szerinti havi adó- és járulék-bevallási kötelezettségét akkor is teljesítenie kell a vállalkozónak, ha a jövedelme az adómentes értékhatár alatt marad – és az egyéni vállalkozó még nem is tette meg az átalányadót választó bejelentését.

Nagyon fontos, hogy a NAV korábbi álláspontjától eltérően, azok is e körbe tartoznak, akik azért nem választhatják az új katát, mert kifizetőtől származik a bevételük!

Az adóhatóság e kérdésben megváltoztatta a véleményét: a 2022. augusztus 22-i közzétett Átalányadó tájékoztató füzetben már az szerepel, hogy minden régi katás egyéni vállalkozó október 31-ig választhatja az átalányadózást, akkor is, ha saját elhatározásból nem választja az új katát, és akkor is, ha abból az új törvény zárta ki.

Fontos továbbá, hogy a 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet eltérő szabályai lehetővé teszik, hogy ha a 2022. augusztus 31-éig régi kata alany betéti társaság, közkereseti társaság az egyszerűsített végelszámolását a NAV-hoz 2022. szeptember 30-ig bejelenti, akkor a gazdasági társaság kisadózóként bejelentett tagja az egyszerűsített végelszámolásának az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentése napjától felvehető az egyéni vállalkozói nyilvántartásba, annak ellenére, hogy a beltagi / tagi korlátlan felelőssége még fennáll.

A szeptember 30-i bejelentési határidő jogvesztő – után már nem lehet élni ezzel a lehetőséggel.

Viszont törölni kell az így nyilvántartásba vett egyéni vállalkozót, ha az egyszerűsített végelszámolás a társaság megszűnése nélkül ér véget, például a tovább működéséről dönt, vagy ha az egyszerűsített végelszámolás felszámolási eljárásként folytatódik.


A korábban katás vállalkozók üzleti partnereit érintő kérdések

Előfordulhat, hogy a korábban kisadózó egyéni vállalkozót eddigi megbízója alkalmazottként foglalkoztatja tovább, és a felek szeptember 1-től vagy később, munkaszerződést kötnek. Ennek bár nincs jogi akadálya, de megfontolandó, mivel – az adóhatóság nézőpontjából mindenképpen – érdekes helyzetet teremt!

A vállalkozók katás időszaka az Art. szerinti elévülési időn belül ellenőrizhető, és ilyenkor kieshetnek a csontvázak a szekrényből: meg tud-e felelni a katás vállalkozó és partnere közötti jogviszony a vállalkozói szerződések alapvető kritériumainak, vagy elvéreznek a régi kata törvény munkaviszonytól való elhatárolás feltételeinek vizsgálata során.

Ha a felek közötti korábbi, vállalkozó és vállalkozó közötti viszony valódisága megkérdőjelezhető, akkor az adóhatóság az eddig burkolt munkaviszony ékes bizonyítékát láthatja a volt kisadózó azonnali munkaviszonyos foglalkoztatásában.

Az eddig katás üzleti partnereikkel a továbbiakban is együttműködő vállalkozóknak arra is figyelniük kell, hogy a tőlük befogadott számlákon szeptember 1-től már nem szerepelhet a „kisadózó” megjegyzés. Ha mégis feltűntették ezt a kitételt a bizonylaton, akkor annak javítását kérniük kell a kibocsátótól.

Önmagában a kata-alanyiság megszűnése miatt nem változik az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság adószáma, csak ezért adószám-ellenőrzési kötelezettsége nincs a megbízónak.

Ugyanakkor nem zárható ki az az eshetőség sem, hogy már nem él az adott adószám, például azért, mert a vállalkozás a kata változások miatt a megszűnéséről döntött. Ezért a számla befogadáskor mindenképpen célszerű az adószámot ellenőrizni, és azt dokumentálni.

Az egyéni vállalkozó beszállítókat érintően fontos tudniuk a kifizetőknek, hogy abban az esetben nem kell szja adóelőleget megállapítaniuk az egyéni vállalkozónak fizetendő összegből, ha az a számláján feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát, azaz a nyilvántartási számát (Szja tv. 46.§ (4) bekezdése b. pont). Ügyvédektől kapott számlák esetén, a bizonylaton a kamarai nyilvántartásba vételi számnak kell szerepelnie.

Noha az idén szeptember 1-ével megszűnt a katás vállalkozókat foglalkoztatókat 1 millió forint feletti kifizetés esetén terhelő adatszolgáltatási kötelezettség, de az utolsót, 2022. évről még 2023. március 1-ig teljesíteniük kell.