Túlóra kötelezés

Kérdés

A kérdésen az az lenne hogy hétfőtől-péntekig dolgozunk 8 órában . A szombati napunk az túlóraként van elszámolva , kérdés az hogy kötelezhet e a munkáltató a szombati túlórára úgy hogy a szerződésben nem szerepel ? Meg úgy általában kötelezhet e ? És mondhatok e nemleges választ ? Következményekkel jár e ?

Válasz

A túlóra kapcsán a 2012. évi I. törvény (Mt.) alábbi szabályaira kell figyelemmel lenni:

Túlórát (azaz rendkívüli munkaidőt) a munkavállaló kérése esetén írásban kell elrendelni. Ha a munkáltató ennek a kérésnek nem tesz eleget, akkor nem jogszerű a munkavállaló túlórára kötelezése.

Naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ugyanakkor a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – 250 órát meghaladóan – naptári évenként legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka, amelyet a munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel). Persze ezeket a túlmunkaidőket arányosítani kell, ha a munkaviszony évközben kezdődött, vagy adott évben határozott időre jött létre a munkaszerződés vagy részmunkaidőre jött létre.

Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében.

Nem rendelhető el rendkívüli munkavégzés:
o a munkavállaló várandósságának megállapításától a gyermeke hároméves koráig,
o a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén pedig gyermekének hároméves koráig, és csak hozzájárulásával rendelhető el túlóra a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves korától négyéves koráig,
o fiatal, azaz a 18 év alatti munkavállaló számára.
 Korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelhetősége munkaszüneti napra pl: május 1-ére…

Figyelemmel kell lennie a munkáltató arra is, hogy az intézkedése nem járhat a munkavállalóra aránytalan sérelemmel. Pl: A munkavállaló közeli hozzátartója temetésére megy, és ezt jelezte a munkáltatónak, akkor ezen időszakra nem rendelhető el túlóra.

Ha a munkáltató a fenti szabályokat megtartva rendeli el a túlórát, akkor a munkavállaló köteles munkavégzési kötelezettségének eleget tenni. Ha azonban a munkavállaló ennek ellenére megtagadja a munkavégzési kötelezettséget, akkor a munkáltató – ha kára keletkezik – a munkavállalótól kártérítést igényelhet, illetve a munkavállaló írásbeli figyelmeztetését követően akár a munkavállaló jogviszonyát is megszüntetheti.