Magánnyugdíjpénztári változások

2012. január 1-től a munkavállalók bruttó keresetéből levont 10%-os nyugdíjjárulék a jövőben teljes egészében a Nyugdíjbiztosítási Alapba kerül, azaz a magánpénztári számlára nem érkezik tagdíjbefizetés a munkáltatók által a bérből levont járulékból.

Ezzel megszűnt az a korábbi szabály, hogy a magánnyugdíjpénztári tagok nyugdíjjárulékuk nagy részét nem az állami nyugdíjrendszerbe, hanem a magánnyugdíjpénztárba fizethetik.
Az új szabályok szerint állami nyugdíjjogosultságot szerezhet az is, aki magánnyugdíjpénztári tag marad, mivel hatályon kívül helyezték azt a szabályt, hogy a magánnyugdíjpénztári tagok tb nyugellátás megállapításánál figyelembe vehető szolgálati ideje és keresete nem növekszik 2011. december 1. után.
2012-től a magánnyugdíjpénztári számlára a tagok önkéntesen vállalt mértékben fizetnek tagdíjat. Ezzel a magánpénztári számla hasonlóan működik majd, mint egy önkéntes nyugdíjpénztári számla. A tagdíj minden pénztártagra kötelező legkisebb mértékét (egységes tagdíj) a pénztárak alapszabálya fogja meghatározni.
Azok a magánnyugdíjpénztári tagok, akik 100%-os társadalombiztosítási nyugellátásban kívánnak részesülni, újra visszaléphetnek az állami nyugdíjrendszerbe, amennyiben erről 2012. március 31-ig írásban nyilatkoznak magánnyugdíjpénztáruk felé. (Tehát eltérően a 2011-es visszalépéstől, a nyilatkozatot most nem a pénztárban maradni szándékozó tagoknak, hanem a tb-be visszalépőknek kell tenni, a nyilatkozatot nem a tb-hez, hanem a magánnyugdíjpénztárhoz kell eljuttatni.
Az állami rendszerbe visszalépő személyek pénztártagsági jogviszonya 2012. május 31-ével szűnik meg. E napi egyéni számlaegyenleg képezi a végleszámolás alapját. Az egyenleg kilépési díjjal (maximum az egyenleg 1 ezreléke) és tagi kifizetéssel csökkentett részét a magánnyugdíjpénztár utalja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére.
A visszalépők esetén a magánpénztári számlán nyilvántartott összegből a tagi kifizetés - csakúgy mint 2011-ben - a pénztártagság ideje alatt befizetett tagdíj-kiegészítésből, valamint a reálhozamból tevődik össze. A tb-be visszalépő tag a tagi kifizetést felveheti, vagy az összeg jóváírását kérheti az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján.
A tagi kifizetésről 2012. május 31-ig lehet a magánnyugdíjpénztár felé rendelkezni. Amennyiben a tb-be visszalépő tag 2012. május 31-ig nem rendelkezik a tagi kifizetésről, azt a pénztár a tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lévő egyéni számlájára utalja át. A tagi kifizetés összege a 2012. május 31-i árfolyam alapján állapítható meg.
A magánnyugdíjpénztári rendszert érintő változások a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.CXCIV. törvényben jelentek meg.