Csak az a civil szervezet jogosult az szja 1 százalékára, amely időben rendezi köztartozását

A személyi jövedelemadó (szja) 1 százalékából részesülni kívánó szervezeteknek időben rendezniük kell köztartozásukat, mert egyébként nem lesznek jogosultak a részükre felajánlott összegre - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatója szerint az alapítványokat, társadalmi szervezeteket és közalapítványokat nem illeti meg az szja-ból nekik felajánlott 1 százalékos összeg, ha 2011. augusztus 1. és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 1137A számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban, akár csak egy napig olyan lejárt esedékességű köztartozásuk állt fenn, amelyre nem kaptak fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt.
Köztartozásnak minősül a NAV adóztatási és vámszervénél, valamint az önkormányzati adóhatóságnál (a fővárosi székhelyű adózók esetében mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati adóhatóságnál) nyilvántartott, törvényből eredő fizetési kötelezettség. A NAV az általa nyilvántartott adótartozás - beleértve a behajthatatlannak minősített és a letéti számlán szereplő adótartozásokat is - vizsgálata során az adott adónemen nyilvántartott adótartozás összegét csökkenti a más adónemen fennálló túlfizetés összegével.
Az szja 1 százalékából részesülni kívánó szervezetnek a 2011. augusztus 1-je előtt esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozást legkésőbb 2011. július 31-ig, a 2011. augusztus 1. és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló adatlap keltének időpontja közötti időszakban esedékessé váló köztartozást pedig legkésőbb annak esedékessége napján rendeznie kell, mivel a lejárt esedékességű köztartozás 2011. augusztus 1-jétől késve történő rendezése esetén nem jogosult a részére felajánlott összegre.
Az adóhatóság a törvényi előírásoknak megfelelően 2011. szeptember 1-jéig megküldi a lehetséges kedvezményezetteknek azt a felhívó-tájékoztató levelet, amelyben közli az idei felajánlások összegének várható nagyságát. A 1137A számú adatlapot szeptember 1-jétől a NAV honlapjáról lehet majd letölteni, és postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton eljuttatni az adóhatósághoz.
(Forrás: MTI, apeh.hu)