ÁFA visszaigénylés lehetősége mobil szolgáltatás igénybevételekor

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó vásárolt 6 darab mobiltelefon előfizetést, hozzá 6 darab "okos" telefonkészüléket. A készülékek közül 3 db a székhelyen és a két telephelyen (dohánybolt) található (az éppen ott dolgozó alkalmazottak elérhetőségének biztosítására), a 4-et az üzletvezető (alkalmazott) használja, kettő a vállalkozó használatában van. Az előfizetések fix havidíjas szolgáltatások, korlátlan mobiltelefon-szolgáltatással és 3 Gb internettel. Az egyéni vállalkozás székhelye, illetve telephelyei nem a vállalkozó lakásán vannak. Kérdésem, hogyan számolhatja el a vállalkozó a készülékek vételárát, illetve az előfizetések telefon- és internetszolgáltatás költségeit ezekben az esetekben? Milyen mértékben igényelheti vissza az egyes számlák/számlatételek Áfa-tartalmát?
Segítségét előre is köszönöm!


Válasz

Tisztelt Kérdező!

Az szja trv. szerint adózó egyéni vállalkozó költségelszámolásáról az szja trv. 11. melléklete rendelkezik. A benne foglaltak szerint a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzési költségét a vállalkozó - 2019. január 1-jétől  - 200 e Ft egyedi érték alatt a beszerzés évében egy összegben, 200 ezer Ft felett időarányosan, jellemzően 3 év alatt (33%/év) értékcsökkenés formájában számolhatja el. 

A nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök után a beszerzés évében átalányamortizáció érvényesíthető ( több eszköz esetén összevontan a bevétel 1 %-ig, maximum az eszköz(ök) egyedi értékének 50%-ig).

Fentiek alapján a vállalkozónak kell eldönteni, hogy üzemi vagy nem üzemi célú használatról van szó?

Az üzemi használat fogalma:

Kizárólag üzemi célt szolgálnak azok a tárgyi eszközök, amelyeket a magánszemély önálló tevékenységével kapcsolatban használ, azokat más célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják."

A mobiltelefon használatával kapcsolatos havi kiadásait – feltéve, hogy azt az alkalmazottak nem használják – az egyéni vállalkozó elszámolhatja a költségei között, magáncélú használatot nem kell vélelmeznie.

Más a helyzet az alkalmazottak esetében, mivel akkor az alkalmazottakra tekintettel a vállalkozónak a híváslista alapján megállapított üzleti használatra vonatkozóan az Szja tv. 70. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések alapján meg kell állapítania az alkalmazottak magáncélú telefonhasználatát. 

Sem a kifizető tevékenységének ellátása érdekében, sem pedig az attól függetlenül biztosított cégtelefonnal összefüggésben nem keletkezhet adókötelezettség, ha a magáncélú használat értékét a magánszemély megtéríti

A telefon beszerzésről kiállított számla áfa tartalmának visszaigénylésénél figyelemmel kell az Áfa törvény 120.§-ában meghatározottakra, és  köteles azt vizsgálni, hogy milyen mértékben szolgálja az adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységét.

A havi telefonszámlák esetében az Áfa törvény 24. §-ának (3) bekezdése az irányadó, miszerint nem vonható le a távbeszélő-szolgáltatást (SZJ 64.20.11 és 64.20.12), a mobiltelefon-szolgáltatást (SZJ 64.20.13), az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatást (SZJ 64.20.16-ból) terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka.