Az általános forgalmi adót és az adózás rendjét érintő, legújabb változások

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései

Új feladatokkal bővült az adatszolgáltatási kötelezettség, a nyugta – és a számlaadás szabályait is érintik a változások.

Kibővült adatszolgáltatási kötelezettség

A Magyar Közlöny 70. számában (2023. május 11-én) hirdette ki a jogalkotó az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvényt.

Ennek 15. pontja (88. és 89.§) kibővítette az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) X. fejezetében részletezett, az adózással kapcsolatos adatszolgáltatásokat.

E kötelezettség eddig is számos tevékenységet, területet, gazdálkodót, magánszemélyt érintett, most pedig kiegészült az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó adatszolgáltatással.

Ennek alapján az egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatokért felelős egészségügyi államigazgatási szerv a tárgynegyedévet követő hó utolsó napjáig elektronikus úton adatot szolgáltat a NAV részére a hatósági nyilvántartásában szereplő, az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi szolgáltatók azonosító adatairól és azok adószámáról.

Az adóhatóság az adatszolgáltatás adatait az törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében használja fel.

Fentieket érintően fontos, hogy a törvény egészségügyi szolgáltatókat említ. E kategória értelmezéséhez – és az adatszolgáltatási kötelezettségben való érintettség vizsgálatához – ismernünk kell az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, pontosabban ennek 3.§ f) pontját. Eszerint: egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Az Art. előzőeket szabályzó 112/B. §-a (Adatszolgáltatás egészségügyi szolgáltatókról) 2023. június 1-jével lép életbe.

Turisztika és nyugtaadás

Ugyancsak a Magyar Közlöny 70. számában került kihirdetésre a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény – közvetve az Áfa törvényt is érintő –módosítása is.

A 2016. évi CLVI. törvény 6/A. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

pontjának, vagyis 9/A.§-ának változása 2023. július 1-től lesz hatályos, és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ feladatkörét bővíti ki. A jogalkotó célja ezzel az, hogy a Központ az Áfa tv. szerinti nyugtaadási és az ehhez kapcsolódó, az állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére alkalmas szoftver üzembe helyezését segíteni tudja, a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátó üzlet üzemeltetői és a turisztikai attrakció üzemeltetői körében.

A hivatkozott szoftver a fentebb említett kör adminisztrációs kötelezettségét hivatott könnyíteni, valamint az adatelemzést, a hivatalos statisztikai adatok előállítását segíti. Emellett az Áfa tv. szerinti egyszerűsített számla-, illetve nyugtaadási és az ehhez kapcsolódó, az állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére is alkalmas.

A szoftver ingyenes, viszont használatához bejelentési kötelezettség is társul.

A módosítás indoklásában foglaltak szerint „annak érdekében, hogy az ingyenesen biztosított szoftverek a Turizmus törvény által előírt kötelezettségek teljesítésén túl, az Áfa tv. szerinti nyugtaadási és az ehhez kapcsolódó, az állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére alkalmassá váljanak, szükséges az erre vonatkozó rendelkezéseket a jogszabályban rögzíteni. Emellett a szoftver nyugtaadási és az ehhez kapcsolódó, az állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére való használata állami adóhatóság részére történő bejelentésének előírása is szükséges annak érdekében, hogy a szoftver adóügyi bizonylat kiállítására való használatáról és a pénztárgép mellőzéséről az állami adóhatóság is értesüljön.”

Az állami adóhatóság a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján közli a vendéglátó üzlet, illetve a turisztikai attrakció üzemeltetőjével a fenti bejelentés alapján képzett, az Áfa tv. szerinti egyszerűsített számla-, illetve nyugtaadási és az ehhez kapcsolódó, az állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatási kötelezettségnek a hivatkozott szoftverrel való teljesítésének megkezdéséhez szükséges üzembehelyezési kódot.

Számlaadási kötelezettség

A Magyar Közlöny idei 70. számában találjuk a 168/2023. (V. 11.) Korm. rendeletet is, amely a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletet módosítja.

Az Áfa tv. alapján a számlaadási kötelezettség nem terjed ki azokra az esetekre, amelyek gazdasági tevékenységnek nem minősülő ügyletek, így nem kötelező számlát kibocsátani az Áfa tv. 7. §-a szerinti közhatalmi tevékenységről.

Az Áfa tv. 6. és 7. §-ának rendelkezései szerint a közhatalmi tevékenység nem gazdasági tevékenység, ezért nem szükséges – főszabály szerint – kötelezően kiállítani számlát; a közhatalmi tevékenységgel összefüggő gazdasági események elszámolásához elegendő számviteli bizonylat kibocsátásáról gondoskodni.

A 2023. május 12-én hatályba lépő módosítás alapján ezért a Korm. rendelet számla helyett számviteli bizonylat kiállításáról rendelkezik. Lényeges, hogy az elektronikus ügyintézést és ezzel együtt a bizonylatok elektronikus kiállítását és megküldését biztosítani kell, ugyanis az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja értelmében mind az ügyfélként eljáró állam, mind a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett.

  1. május 12-én jelent meg az Indokolások Tára 2023. évi 55. száma, amelyben az előzőekben tárgyalt változásokhoz is fűz magyarázatot a jogalkotó.