A Start-kártyáról

A Start-kártya célja, hogy a használatára jogosultak könnyebben helyezkedhessenek el a munkaerőpiacon.
Emellett foglalkoztatóik kevesebb közteher megfizetésére vannak kötelezve.

Háromféle kártya létezik: a „sima” Start-kártya, Start Plusz, és Start Extra.

START kártyára az a pályakezdő fiatal jogosult, aki
•    a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és
•    tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
•    a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. 

START PLUSZ kártya jogosult az a személy, aki a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván munkába állni, vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.
Továbbá jogosult az a tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart a Start Plusz kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja, pályakezdő álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja.
START EXTRA kártya  kiváltására jogosult
•    az az álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
•    a bérpótló juttatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és bérpótló juttatásban részesül.

A kártyák  adóhatóságnál történő kiváltása mindig a munkavállaló – pontosabban a leendő munkavállaló – feladata. Amennyiben már létrejött a jogviszony, abban az esetben már nincs mód az igénylésre, hiszen e nélkül is sikerült az érintettnek munkát találnia.
A kedvezményt érvényesítő munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START-kártyát megőrizni, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a pályakezdő fiatal részére visszaszolgáltatni.
A jogosultság részletes feltételei, illetve a kedvezmény mértékét a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalán találják meg:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=ma_tamogatas_start_kartya_taj