A Karrier Híd Programról

A Karrier Híd Program az elbocsátott közalkalmazottak számára nyújt segítséget a magánszektorban történő újbóli elhelyezkedéshez.
 A Nemzeti Közigazgatási Intézet tájékoztatója szerint a programba regisztráltak kiemelt, személyre szabott szolgáltatásokban részesülnek. Az elbocsátott személyt foglalkoztató munkáltatók pedig 1 éven keresztül 50%-os szociális hozzájárulási adókedvezményt vehetnek igénybe.
Ha költségvetési szervnek nem minősülő kifizető a Karrier Híd Programban részt vevő, korábban a közszférában foglalkoztatott személyt munkaviszonyban foglalkoztat, adókedvezményt vehet igénybe.
A kedvezmény mértéke a programban részt vevő munkavállalót megillető bruttó munkabér – de legfeljebb a minimálbér kétszeresének – 13,5 százaléka.
A programban résztvevőnek az állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolással kell rendelkeznie, ami a kiállítás hónapját követő 12 hónap utolsó napjáig érvényes.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) a 2012. október 31-éig benyújtott kérelem alapján adhat ki hatósági bizonyítványt a Programban résztvevők részére, amely alapján a hatósági bizonyítvány érvényességi időtartamán belül – a hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes - veheti igénybe a foglalkoztató a Program által biztosított adókedvezményt.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. §. és 463. § tartalmazza a teljes szöveget a Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezményről.
További, bővebb információ a Nemzeti Közigazgatási Intézet Karrier Híd Programirodáján működő Karrier Híd portálról nyerhető. (www.karrierhid.kormany.hu)