4 és 6 órás munkaviszony hatása a szolgálati időre és a nyugdíjra

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy a 4 és 6 órás munkaviszony a szolgálati időt, illetve a nyugdíjat hogyan befolyásolja. A választ előre is köszönöm! Tisztelettel


Válasz

Tisztelt Kérdező!

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 39. §-a alapján: „Ha a biztosítottnak a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének a)-b), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat - elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a 20. §-ának alkalmazása során - az 1996. december 31-ét követő időszak tekintetében - a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe.”

Azaz a fenti esetben  a szolgálati idő arányosításra kerül  a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér aránya szerint. Ez azt jelenti, hogy ha a részmunkaidőben dolgozó személy nyugdíjjárulékalapot képező keresete nem éri el az adott időszakra vonatkozó minimálbér összegét, úgy a nyugdíj összegének kiszámításakor figyelembe vehető szolgálati idő arányos időtartama vehető majd figyelembe.

Leegyszerűsítve, pl: a fentiek szerint 1 évig dolgozik a munkavállaló, akkor az 1 év szolgálati időt jelent, azonban a nyugdíj összegének kiszámításakor ismét figyelembe veszik a szolgálati időt, itt azonban az arányos (csökkentett) idő kerül figyelembe vételre, amely csökkenti a nyugellátás összegét.

Weboldalunkon (sütiket) cookie-kat használunk. Ezek működéséről bővebben itt olvashat.