Segítség, versenytilalmi záradékot akarnak aláíratni velem!

Repka Ágnes

Szerző: Repka Ágnes

HR szakértő, munkajogi szakokleveles tanácsadó

Korábban Magyarország piacvezető személyzeti szolgáltató cégének management tagjaként a munkaerő-közvetítés és fejvadászat országos fejlesztése, irányítása volt a feladata. Emellett tréneri és szakmai mentori tevékenységet végzett sok éven keresztül. Jelenleg szabadúszóként vállalatoknak, alapítványok részére végez HR és munkajogi tanácsadást, magánszemélyek részére pedig munkajogi és karrier-tanácsadást. Szabadidejében munkajogi és karrier-tanácsadó blogot vezet kismamáknak, édesanyáknak két könyve jelent meg a kismamákat, kisgyermekes édesanyákat a munkahelyen megillető jogokról, több fórumon publikál és ad elő rendszeresen.

Bizonyos munkakörök esetén egyáltalán nem szokatlan, hogy a munkaszerződés mellett a kiválasztott pályázó egy olyan megállapodást is kap aláírásra, ami azt szabályozza, hogy hol helyezkedhet el és hol nem, ha ez a munkaviszonya véget fog érni. Bár első pillantásra kissé furának tűnik, hogy a munkaviszony elején már ki akarják kötni, hogy ha az véget ér, mit tehetünk és mit nem, de valójában könnyen érthető és megindokolható a munkáltató igénye. Nézzük hát, mit kell tudni a versenytilalmi záradékról vagy versenytilalmi megállapodásról, mire figyeljünk, ha ilyen tartalmu megállapodást akarnak aláíratni velünk, s hogyan kezeljük ezt az egész helyzetet!

 

Miért van szükség versenytilalmi megállapodásra?

A munkaviszony során a munkáltató számára elengedhetetlen lehet, hogy a piacon elért pozícióját, üzleti titkait, s a vállalkozás sikerességét befolyásoló információkat megvédje. Ha munkavállalóként  dolgozunk egy cégnek, a munkavégzésük során óhatatlanul is szert teszünk sok olyan információra, ami a munkáltatónk piacon elért pozícióját, üzleti titkait, s a vállalkozás sikerességét befolyásolja. Ez lehet a vevők listája, a nekik eladott termékek ára, volumene, a beszerzési források, a beszerzési árak, de lehet technológiai információ, know-how, vagy bármi más olyan adat, ismeret, ami a munkáltatónk sikeréhez nagyban hozzájárul. Ha a munkaviszonyunk megszűnése után ezeket mások – például a következő munkáltatónk – tudomására hoznánk,  ezzel akár jelentős üzleti kárt is okozhatunk a volt munkáltatónknak.  Ezért a jogos gazdasági érdeke megvédése érdekében a munkáltatónak lehetősége van arra a törvény alapján, hogy a munkavállalói részére olyan kötelezettséget szabjon meg, ami arra az időszakra is kiterjed, amikor már nem vele állnak munkaviszonyban.

Mik  főbb elemei a versenytilalmi megállapodásnak?

Az ilyen célból megkötött versenytilalmi megállapodás lényege, hogy megfelelő ellenérték fejében, a munkaviszony megszűnése után kötelezettséget vállalunk arra, hogy nem tanúsítunk olyan magatartást, amivel veszélyeztetnénk a munkáltatója jogos gazdasági érdekeit, azaz például nem helyezkedünk el a munkáltató versenytársainál, nem alapítunk a munkáltatóéval konkurens vállalkozást, vagy ilyen vállalkozásban nem működünk közre. Természetesen örök időkre ezt nem lehet elvárni senkitől, ilyen kötelezettséget a hatályos jogszabály szerint maximum 2 évre lehet kikötni, s az ezért fizetett ellenérték az Mt. alapján nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada. A két fontos elem tehát az, hogy meddig tart a korlátozás, s mennyit kapunk érte.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy az alapbér egyharmada minden esetben megfelelő ellenérték-e? Természetesen ezt így nem lehet kijelenteni, hiszen nagyon különböző helyzetek, esetek lehetségesek.  Az összeg meghatározásánál tekintettel kell lenni a pontosan megfogalmazott tiltás feltételeire, szigorúságára; a tiltott tevékenységek köre, pontos földrajzi terület, s hogy mennyi ideig áll fenn a tiltás, mind-mind befolyásolják az összeg mértékét. A törvényi minimumnak megfelelő összeg is elég lehet az egy városra, vagy egy megyére vonatkozó tiltás esetén, míg egy országos, vagy több országra terjedő korlátozásnál, ahol nem csak az iparágban tevékenykedő összes vállalkozástól, de azok beszállítóitól, és vevőitől is tiltani szeretnének minket, azaz amikor igen jelentősen korlátozza az elhelyezkedésünket, megélhetésünket, értelemszerűen a magasabb összeg a reális.

Lehet ellenérték nélkül is kikötni ilyen kötelezettséget?

Fontos kiemelni, hogy az ellenérték kötelező eleme a megállapodásnak, ettől a szabálytól eltérni nem lehet, azaz minden esetben fizetni kell a munkáltatónak számunkra a korlátozásért cserébe. Ám az, hogy mikor és milyen módon, többféleképp is történhet. A leggyakrabban a munkaviszony megszűnése után kapjuk meg ezt az összeget, de olyan megállapodás is köthető, hogy a munkaviszony alatt rendszeresen, pl. havonta juttat a munkáltató egy meghatározott összeget részünkre versenytilalmi ellenérték címszó alatt. Ha ezt a rendszeresen juttatott összeget azonban nem tesszük félre, hanem mint a havi bérünk részét tekintjük, s elköltjük, nem kis bajban leszünk, ha a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató jogosan kéri tőlünk a tiltás betartását, de mi nem rendelkezünk az erre az időre a megélhetésünket biztosító összeggel, mert azt már régen elköltöttük.

Lehet már meglévő munkaviszonynál is versenytilalmit kikötni?

Új belépőként egy céghez nincs nagy mozgásterünk, valószínűleg a teljes csomag részeként kapjuk ezt a megállapodást, s természetesen nem tudnak kényszeríteni az aláírására, de úgy kapjuk meg ezt, mint az állásajánlat részét: vagy így szerződünk le, vagy sehogy. Így ilyen helyzetekben kisebb a lehetőségünk a tárgyalásra, a megállapodás elemeinek módosítására, pl. az összegről való tárgyalásra. Ha már azonban régebb óta állományban vagyunk, s új ötletként merül fel a cégvezetésben a versenytilalmi korlátozás bevezetése, mondhatunk nemet, nem tudnak kényszeríteni egy megállapodás aláírására minket , illetve nagyobb mozgásterünk van a megállapodás elemeiről való egyeztetés során is.

Összességében nézve nem ördögtől való dolog, a munkáltató szempontjait megértve, átlátva el lehet fogadni egy ilyen megállapodást, sokkal fontosabb, hogy legyünk tisztában vele, hogy mit írunk alá, s utána egy esetleges állásváltás, pályázás során tartsuk fejben: csak bizonyos feltételekkel kereshetünk új állást, különben a nekünk kifizetett összeg visszafizetésén túl még kötbérrel is sújthatnak minket!