A munka törvénykönyve 2023-as módosításai – 2. rész

Repka Ágnes

Szerző: Repka Ágnes

HR szakértő, munkajogi szakokleveles tanácsadó

Korábban Magyarország piacvezető személyzeti szolgáltató cégének management tagjaként a munkaerő-közvetítés és fejvadászat országos fejlesztése, irányítása volt a feladata. Emellett tréneri és szakmai mentori tevékenységet végzett sok éven keresztül. Jelenleg szabadúszóként vállalatoknak, alapítványok részére végez HR és munkajogi tanácsadást, magánszemélyek részére pedig munkajogi és karrier-tanácsadást. Szabadidejében munkajogi és karrier-tanácsadó blogot vezet kismamáknak, édesanyáknak két könyve jelent meg a kismamákat, kisgyermekes édesanyákat a munkahelyen megillető jogokról, több fórumon publikál és ad elő rendszeresen.

A cikksorozat előző részében áttekintettük a Munka törvénykönyvének 2023-as változtatásai közül a joggal való visszaélést, a határidőszámítás szabályainak módosulását, a jelentősen megváltozott munkáltatói tájékoztatási kötelezettséget. Ma a kisgyermeket nevelő munkavállalókkal kapcsolatos szabályok lesznek terítéken: mire figyeljen 2023-ban a munkáltató, ha a munkavállalójának gyermeke születik, ha kisgyermekes munkavállalót foglalkoztat, vagy munkáltatói felmondást fontolgat ilyen munkavállalója esetén?


Apát megillető pótszabadság gyermekszülés esetén

Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő, a gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. Ez korábban öt nap volt, azonban az ikres apukákat megillető hét napot törölték, egységesen minden apának 10 nap jár, függetlenül attól, hogy egy gyermeke, vagy ikrei születtek. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

Az első öt napra az apukákat távolléti díjuk illeti meg, melyről fontos tudni, hogy továbbra sem a munkáltató költsége, az erre a napokra járó távolléti díjat most is vissza lehet igényelni a Magyar Államkincstártól! A második öt napra a munkavállalót távolléti díjának 40%-a illeti meg, ezt már nem vállalja át az állam. Fontos tudni, hogy a munkavállalót az apasági szabadság akkor is teljes tartamban megilleti, ha munkajogviszonya évközben keletkezett vagy szűnt meg, ezt a fajta pótszabadságot nem kell és nem is szabad idő arányosítani!

A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató igazolást köteles adni a munkavállaló részére a kiadott apasági szabadság tartamáról, amelyben feltünteti a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság tartamát is. Ha tehát a szülés után rövid időn belül munkahelyet vált apuka, semmi gond, a ki nem vett napokról igazolást kap, s ennek megfelelően veheti igénybe az új munkahelyén a maradék napokat (a szüléstől számított két hónapon belül).

Ne feledjük, a Munka törvénykönyve ezen módosítására a 2019/1158 irányelv ratifikálása miatt került sor, ezzel azonban a magyar jogalkotó igencsak elkésett, mert 2022. augusztus 2. lett volna a határidő. Így bizony van egy munkavállalói réteg, aki 2022. augusztus 2. és december 31. között született gyermeke után még nem tudta kivenni a jogszabály hiányában a második 5 napot. Ezért azon munkavállalók, akiknek ekkor született gyermeke, a hatályba lépés után két hónapig , azaz 2023. február 28-ig vehetik igénybe a második 5 nap apasági szabadságot.


Szülői szabadság

A szülői szabadság új elemént került bele a munka törvénykönyvébe, nézzük meg ezeket a szabályokat is: a munkavállalót gyermeke hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg, az igénybevétel feltétele, hogy a munkaviszony egy éve már fennálljon. A szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell, hogy kiadjuk, s a munkavállalót eme időtartamra a távolléti díjának 10 %-a illeti meg, melyet azonban csökkentenünk kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett GYED és GYES összegével. Láthatjuk tehát, hogy az EU irányelvben megfogalmazott 8 év helyett idehaza csak a 3 éves korig jár ez a típusú szabadság, azaz egybeesik a fizetés nélküli szabadság végével a szülői szabadság igénybevételi határidejének a vége, így azok édesanyák valójában nem nagyon fogják ezt kihasználni, akik otthon maradnak 3 évig.

Vannak olyan helyzetek, amikor az Mt. megengedi, hogy a jóváhagyott szabadságot a munkáltatóként kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén visszavonjuk, mielőtt még azt a munkavállaló megkezdte volna, vagy akár a már megkezdett szabadságról is visszahívjuk a dolgozóinkat (természetesen ennek költségeit vállalva). Ám figyelem, az apasági szabadság esetén nincs joga a munkáltatónak a jóváhagyott szabadságot másik időpontra átütemezni, szülői szabadság esetén pedig legfeljebb hatvan nappal lehet elhalasztani a kiadását, de csak a fent megjelölt súlyos esetekben! Amennyiben erre kényszerülünk, ezt az intézkedést írásban indokolva tehetjük csak meg, s ezzel egy időben a kiadás általunk javasolt időpontját is közölnünk kell a munkavállalóval. Megszakíttatni azonban kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt sem az apasági szabadságot sem a szülői szabadságot nem lehet, ha már azt a munkavállaló megkezdte.

Hasonlóan az apasági szabadsághoz, itt is van egy átmenet rendelkezés a hazai jogrendbe való átültetés fél éves csúszása miatt. Ennek megfelelően, ha a munkavállalónk gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik életévét, a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legkésőbb 2023. június 30-ig terjedő időszakban kell kiadnunk.

Ahogyan az apasági szabadság esetében, a szülői szabadság tartamáról is igazolást kell kiállítanunk a munkaviszony megszűnésekor, amelyben fel kell tüntetni a korábbi munkáltató által kiadott szülői szabadság tartamát is (tekintettel arra, hogy ez a két szabadságtípus pénzben nem megváltható a munkaviszony megszűnésekor).

Javasolt ennek a két jelentős módosításnak megfelelően végig nézni a jelenlegi munkavállalói állományt, megvizsgálni, hogy hány főre vonatkozhatnak ezek a módosítások, s mind a várható költségeket és esetleges helyettesítéseket megtervezni, mind az igénylés folyamatához időben elkészíteni a nyomtatványokat.


Felmondási védelem további esetei

A fenti két szabadságtípus módosításával, bevezetésével összefüggésben a felmondási védelem szabályai is megváltoztak, hiszen a törvény most már kifejezetten nevesíti az apasági szabadság, a szülői szabadság és a szintén új elemként megjelent gondozói szabadság időtartamát, mely alatt a munkáltató nem mondhat fel munkáltatói felmondással a munkavállaló számára.